Baggrund

Oprettelse af advisory board

Skal du oprette et advisory board i dit selskab, hvad end der er tale om et personligt selskab, ApS eller A/S, så lad Lexly hjælpe dig. Et advisory board kan sammensættes og formaliseres på flere forskellige måder. Derfor kan man med fordel gøre sig en række tanker, om det format et advisory board er tiltænkt. Lexly har udvalgt nogle af landets dygtigste erhvervsjurister til hjælpe dig med at formalisere dit advisory board, så det får de bedste muligheder for at skabe værdi for dit selskab.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Få hjælp en jurist

Få hjælp til advisory board Indhent et uforpligtende tilbud
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er et advisory board?

Et advisory board er en bestyrelse, der ikke besidder hverken beføjelser, tilsynspligt eller medansvar for driften af selskabet. Derfor er et advisory board udelukkende en rådgivende forsamling af personer, der alle har en interesse i at hjælpe selskabet med at skabe vækst, innovation, produktudvikling eller andet. Mange advisory boards hjælper til i selskabet uden at modtage betaling for deres indsats. I visse tilfælde kan det dog være fordelagtigt eller ligefrem nødvendigt at kompensere advisory boardet økonomisk. I disse tilfælde vil betalingen skulle være mindre end eksempelvis et bestyrelseshonorar.

Hvad er forskellen på et advisory board og en bestyrelse?

En bestyrelse er et krav for aktieselskaber, og valgfrit for anpartsselskaber og iværksætterselskaber. Derimod kan personselskaber ikke indsætte en bestyrelse. De kan i stedet gøre brug af advisory boards. En af de praktiske fordele er, at advisory boards ikke kræver en vedtægtsændring i selskabet. Man kan i stedet blot gøre brug af en skriftlig aftale mellem medlemmerne af advisory boardet og selskabet.

En bestyrelse er desuden ansvarlig for selskabets drift og kan i visse tilfælde ifalde både erstatnings- og strafansvar, hvis ikke der leves op til de lovmæssige forpligtelser. Et advisory board er udelukkende et rådgivende og vejledende organ, der ikke bærer noget selskabsretligt ansvar overfor selskabet. Derfor er rollen som "advisory board member" mere uforpligtende end rollen som bestyrelsesmedlem.

Hvor mange skal der sidde i et advisory board?

Et advisory board består typisk af 2-4 personer, men kan sagtens bestå af både en enkelt person og sommetider mange. Det er ikke afgørende, at der er et ulige antal medlemmer, som det bl.a. er i en bestyrelse, da det oftest ikke nødvendigt at stemme om beslutninger. Man bør derfor ikke gøre sig nogle bestemte tanker om antallet af medlemmer i sit advisory board. I stedet bør man i højere grad vurdere, hvilke kompetencer advisory boardet skal besidde.

Hvad koster det?

Nogle advisory boards bliver ikke honoreret for deres arbejde, hvis selskabet fx er et startup. Man kan fx gøre brug af sit personlige netværk, hvor samarbejdet bygger på en slags vennetjeneste og økonomisk kompensation derfor ikke er nødvendigt. De fleste virksomheder erfarer dog, at det kan være fordelagtigt at aflønne deres advisory boards. Ved at betale de enkelte medlemmer for deres engagement i advisory boardet sørger man for, at der skabes en større grad af gensidig forpligtelse, så arbejdet ikke ender med at blive en kaffeklub.

Prisen for et advisory board kan variere meget, men der kan med fordel skeles til bestyrelseshonorarerne for lignende virksomheder. Hvis advisory boardet mødes én gang hver halve år, så kan aflønningen eksempelvis bestå af et kontant beløb efter hvert halvårligt møde. Beløbsstørrelsen ligger oftest omkring et par tusinde kroner.

Flere og flere advisory boards bliver aflønnet i diverse incitamentsordninger. Blandt de mere populære er aktieoptioner. Fordelen ved at give sit advisory board mulighed for at tegne nye eller eksisterende aktier i selskabet er, at man på den måde giver det enkelte medlem et incitament til og interesse i, at virksomheden lykkedes med sine strategier. Ulempen er, at det oftest er både tidskrævende og en anelse besværligt at opsætte denne slags ordninger.

Hvor ofte skal jeg mødes med mit advisory board?

Som hovedregel bør man mødes så oftest som muligt. På den måde giver man sit advisory board mulighed for løbende at komme med sparring på implementeringen af den vejledning, der løbende aftales. Antallet af møder afhænger af, hvilken type virksomhed der er tale om.

En god tommelfingerregel er, at jo yngre virksomheden er, desto oftere bør I mødes. Der er naturligvis ingen grund til at mødes hver eneste uge, men mange unge virksomheder afholder i hvert fald månedlige møder. For større og mere veletablerede virksomheder er det normalt at mødes en gang i kvartalet.

Hvordan opretter jeg et advisory board?

Når du har fundet de personer, der skal udgøre dit advisory board, er næste skridt at formalisere samarbejdet. Her er det vigtigt, at fundamentet for samarbejdet er bygget på en grundig indledende forventningsafstemning; hvad skal det enkelte medlem bidrage med, hvor ofte og skal der betales for arbejdet?

Aftalen kan derefter nedfældes på et stykke papir og underskrives. Formaliseringsprocessen bør ikke overkompliceres, men selve øvelsen i at formalisere samarbejdet kan være med til at forventningsafstemme de forskellige parters interesse i arbejdet med advisory boardet. En advisory board-aftale bør som minimum indeholde følgende punkter:

  • Parterne: Hvem er advisor og hvem er selskabet?
  • Forpligtelser: Hvad forpligter det enkelte advisory board-medlem sig til, og hvad er konsekvensen, hvis ikke der leves op til forventningerne. Hvilke forpligtelser har selskabet?
  • Kompensation: Skal medlemmerne betales for deres arbejde i advisory boardet? I så fald, hvor meget?
  • Fortrolighed: Det er vigtigt, at det der diskuteres på advisory board-møderne holdes fortroligt mellem de tilstedeværende. Det er ikke hensigtsmæssigt, at hemmelig og sårbar information frit kan flyde ud af selskabet. Derfor bør alle medlemmer underlægges en forholdsvis streng fortrolighedserklæring.

Få success med dit nye advisory board

Oprettelsen af et advisory board, er naturligvis ikke slutningen. Nu skal du igang med at bygge det op, og få mest mulig værdi ud af det. Til netop dette, har vi en rigtig god partner, kaldet BusinessBuddy, som har ekspertise i dette.

Lad Lexly hjælpe dig med din oprettelse af din bestyrelse

Ønsker du at hjælp til at oprette et advisory board til dit IVS, ApS eller A/S, så har det heldigvis aldrig været nemmere at få det gjort professionelt. Ved at lade Lexly oprette dit advisory board for dig, sikrer du dig samtidig, at alt bliver gjort hensigtsmæssigt. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. Lexlys jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder og de har alle mange års erfaring indenfor deres felt. Derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst på den bedst mulige måde. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan oprettes advisory boards?

For at oprette et advisory board skal du først definere formålet med det. Når du har defineret formålet, skal du vælge de medlemmer, der skal være en del af advisory boardet. Det er vigtigt at vælge medlemmer, der har den nødvendige ekspertise og erfaring til at hjælpe dig med at nå dine mål. Når du har valgt medlemmerne, skal du fastlægge mødehyppigheden og mødets varighed. Det er også vigtigt at sikre, at alle medlemmer har de nødvendige oplysninger og materialer, før mødet. Til sidst skal du sørge for at følge op på møderne og sikre, at alle aftaler og beslutninger bliver implementeret.

Hvad skal man overveje, når man opretter et advisory board?

Ved oprettelsen er det vigtigt at overveje, hvem der skal være medlemmer af det. Det er en god ide at vælge personer, der har forskellige erfaringer og kompetencer, så du får et bredt udsnit af viden og perspektiver. Det er også vigtigt at sikre, at alle medlemmer har tid og interesse i at deltage i møder og give rådgivning. Endelig skal du overveje, hvordan du vil kompensere dine advisory board-medlemmer for deres tid og energi.

Hvilke fordele er der ved at have et advisory board?

Et advisory board kan være et nyttigt værktøj for virksomheder, der ønsker at udvikle deres forretning. Et advisory board består af eksperter, som kan løse problemer. Advisory board-medlemmerne kan også give virksomheden et frisk perspektiv på deres forretning og hjælpe dem med at træffe bedre beslutninger. Endelig kan de hjælpe virksomheden med at opbygge et stærkt netværk af eksperter, der kan hjælpe dem med at udvikle deres forretning.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Få hjælp en jurist

Få hjælp til advisory board Indhent et uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis