Baggrund

Skilsmissesæreje

Når I bliver gift får I automatisk fælleseje (formuefællesskab), hvis ikke I har aftalt andet. Ved oprettelse af skilsmissesæreje, betyder det, at ægtepagten lader jer udvælge bestemte genstande, formuer eller et selskab, som ikke skal deles mellem jer i tilfælde af, at I bliver skilt eller en af jer dør.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Lav online
649 kr.
Med jurist
1.295 kr.

Pris

649 kr.

Inkl. moms

Opret skilsmissesæreje Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Hvad er skilsmissesæreje?

Skilsmissesæreje er en form for formuefordeling, der kan aftales mellem ægtefæller i tilfælde af skilsmisse. Skilsmissesæreje betyder, at en ægtefælles formue og ejendele er beskyttet mod deling ved skilsmisse, så længe disse er omfattet af særejeaftalen.

Det betyder, at hvis der er skilsmissesæreje mellem ægtefællerne, så vil hver ægtefælle beholde sine egne ejendele og formue ved en skilsmisse. Hvis der ikke er indgået en særejeaftale, vil formuen normalt blive delt ligeligt mellem ægtefællerne i tilfælde af skilsmisse.

Det er vigtigt at bemærke, at der er visse begrænsninger og regler for, hvad der kan omfattes af en særejeaftale, og hvordan den skal oprettes og registreres. Det er derfor en god idé at søge juridisk rådgivning, hvis man overvejer at oprette en særejeaftale.

Skilsmissesæreje med fuldstændig særeje for længstlevende

Skilsmissesæreje med fuldstændig særeje for længstlevende er en særlig type særeje, der typisk anvendes af ægtefæller, hvor den ene ægtefælle f.eks. har børn fra tidligere forhold. 

Denne form for særeje betyder, at hver ægtefælle ejer deres formue og ejendele hver for sig, og at dette også gælder i tilfælde af skilsmisse. Hvis den ene ægtefælle dør, vil deres særeje normalt gå videre til deres arvinger, og ikke til den efterlevende ægtefælle.

Men i tilfælde af, at den længstlevende ægtefælle skulle dø, så vil den efterlevende ægtefælle stadig beholde sit fuldstændige særeje. Dette betyder, at den efterlevende ægtefælle ikke vil blive tvunget til at dele deres formue og ejendele med afdøde ægtefælles arvinger.

Det er vigtigt at bemærke, at reglerne for særeje og arv kan variere afhængigt af land og lovgivning. Det er derfor altid en god idé at søge juridisk rådgivning, hvis man overvejer at oprette en særejeaftale.

Fordele og ulemper ved skilsmissesæreje

Skilsmissesæreje kan have både fordele og ulemper afhængig af den enkelte situation og ægtefællernes formueforhold. Her er nogle af de mest markante fordele og ulemper ved skilsmissesæreje.

Fordele

 1. Beskyttelse af personlig formue: Skilsmissesæreje beskytter hver ægtefælles personlige formue og ejendele i tilfælde af skilsmisse. Dette kan give en øget følelse af økonomisk sikkerhed og uafhængighed.
 2. Kontrol over arv: Skilsmissesæreje kan sikre, at en ægtefælles arv går til bestemte arvinger, snarere end at blive delt med den anden ægtefælle ved skilsmisse.
 3. Beskyttelse mod ægtefælles gæld: Hvis en ægtefælle har betydelig gæld, kan skilsmissesæreje beskytte den anden ægtefælle mod at skulle dele denne gæld ved skilsmisse.

Ulemper

 1. Kompleksitet og omkostninger: Oprettelse og registrering af en særejeaftale kan være kompleks og kræve juridisk rådgivning. Dette kan medføre omkostninger og tid, som nogle par måske ikke ønsker at investere.
 2. Potentiel ulighed: Skilsmissesæreje kan resultere i økonomisk ulighed mellem ægtefællerne ved skilsmisse, især hvis den ene ægtefælle har en betydeligt større formue end den anden.
 3. Manglende fleksibilitet: Skilsmissesæreje kan føre til manglende fleksibilitet i fordelingen af formue og ejendele ved skilsmisse. Dette kan skabe konflikter og vanskeligheder i forhandlinger om bodeling.
 4. Potentielle konsekvenser for børn: Hvis skilsmissesæreje er kombineret med andre former for særeje, såsom skilsmissesæreje ved arv, kan det potentielt skabe komplicerede arvesituationer for børn og andre arvinger.

Forskellige former for skilsmissesæreje

Kombinationssæreje

Kombinationssæreje er en blanding af fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje. Kombinationssæreje virker som fuldstændigt særeje i tilfælde af skilsmisse eller separation og som skilsmissesæreje ved død for en navngiven ægtefælle eller den længstlevende ægtefælle. En ægtepagt med kombinationssæreje er særlig anvendelig, hvis den ene af ægtefællerne har gæld. Dette skyldes, at der kan bestemmes fuldstændigt særeje ved død for den ægtefælle, der har gæld, hvorved den længstlevende ægtefælles aktiver ikke bliver brugt til betaling til kreditorernes gæld.

Skilsmissesæreje ved arv

Skilsmissesæreje ved arv er en særlig type særeje, der kan aftales mellem ægtefæller i tilfælde af, at en af dem skulle dø. Denne type særeje sikrer, at en ægtefælles formue og ejendele går til bestemte arvinger eller tilbage til den afdøde ægtefælles familie, og ikke til den overlevende ægtefælle.

Når der oprettes skilsmissesæreje ved arv, kan ægtefællerne aftale, at en del af deres formue og ejendele skal gå direkte til bestemte arvinger, eller at alt deres særeje skal gå tilbage til den afdøde ægtefælles familie. Det er også muligt at kombinere skilsmissesæreje ved arv med andre former for særeje, såsom fuldstændigt særeje.

Skilsmissesæreje ved død

Med en ægtepagt med skilsmissesæreje deles jeres respektive ejendele ikke i tilfælde af skilsmisse, men kun ved død. Når den første af ægtefællerne går bort, bliver jeres ejendele en del af formuefællesskabet og dermed til fælleseje. 

Herefter deles formuefællesskabet ligeligt i to halvdele, hvor den længstlevende ægtefælle får sin egen halvdel, mens den resterende halvdel er genstand for arv. Den resterende halvdel skal deles mellem ægtefællen og eventuelle livsarvinger med halvdelen til hver, hvis der ikke er oprettet testamente med anden fordeling.

Skilsmissesæreje til børn

Ønsker du, at arven efter dig skal være særeje for dit barn, skal der oprettes et testamente. I testamentet kan du vælge særejeformen skilsmissesæreje. Herigennem sikres, at det, der har status som skilsmissesæreje (fx arven efter dig), ikke skal deles med en ægtefælle, som dit barn bliver separeret eller skilt fra. Hvis dit barn afgår ved døden før din ægtefælle, bliver skilsmissesærejet (fx arven efter dig) imidlertid automatisk ændret til det, der hedder en delingsformue/formuefællesskab – det blev før i tiden kaldt fælleseje.

Hvordan kan Lexly hjælpe?

Lexly har eksperter i alle former for familieret og vi bistår meget gerne med vurderingen af din ægtepagt. Hvis ikke I mener, at formuefællesskab er den rigtige løsning for jer i tilfælde af skilsmisse, så bør I søge rådgivning. Vores rådgivere kan rådgive jer om, hvilke faldgruber der er ved de forskellige formueordninger og hvad der er det mest optimale for din/jeres situation. Der vil blive taget hensyn til familiens konkrete situation, formueforhold og ønsker for ægtepagten.

Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke forhold opmærksomheden skal henledes på i forbindelse med udarbejdelsen af skilsmissesæreje, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af dokumentet, så er det alt sammen noget, vi hos Lexly kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår kan skilsmissesæreje være relevant?

Skilsmissesæreje kan være relevant i tilfælde, hvor en person ønsker at beskytte sine aktiver og ejendom i tilfælde af skilsmisse. I mange lande (inklusiv Danmark) betragtes alt, hvad et ægtepar ejer som fælleseje, medmindre de har oprettet en ægtepagt eller et særejeaftale. Med et skilsmissesæreje kan en person forhindre, at deres formue bliver delt med deres ægtefælle i tilfælde af skilsmisse. Dette kan være særligt relevant, hvis en person allerede har en stor formue.

Hvad er skilsmissesæreje?

Skilsmissesæreje vil især være fordelagtigt, hvis man ikke ønsker at dele sin formue i tilfælde af skilsmisse eller separation, men man gerne vil dele i tilfælde af død. Ved skilsmissesæreje skal I ikke dele jeres formue med jeres ægtefælle, hvis I skal skilles. Hvis en af jer afgår ved døden, er der i stedet formuefællesskab (fælleseje) i ægteskabet, og jeres formuer skal deles.

Hvordan tinglyser man en ægtepagt?

Når du og din partner har udformet en ægtepagt, skal den skal registreres i tinglysningssystemet for at blive gyldig. Hos Lexly har vi lavet en guide til hvordan du selv kan tinglyse ægtepagten.

Lav online
649 kr.
Med jurist
1.295 kr.

Pris

649 kr.

Inkl. moms

Opret skilsmissesæreje Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis