Baggrund

Kapitalnedsættelse i ApS og A/S

Skal du foretage en kapitalnedsættelse i dit selskab, så har det aldrig været nemmere at få det gjort. Lexly er den innovative måde at løse sine juridiske problemstillinger på. Vi har håndplukket de dygtigste juridiske eksperter til at håndtere din kapitalnedsættelse fra start til slut. Vi har gjort processen så strømlinet som mulig, hvilket sikrer den højeste faglighed leveret på den mest effektive måde. Opret din sag og find din jurist med det samme.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Få hjælp fra en jurist til at foretage kapital nedsættelse

Vi laver et uforpligtende tilbud til dig
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

En kapitalnedsættelse betyder, at selskabets nominelle selskabskapital nedsættes til et givent beløb. Det er væsentligt, at selve kapitalnedsættelsen har et specifikt formål. Overordnet set er der tre formål, der kan begrunde en kapitalnedsættelse. Det kan bl.a. være, at man bruger noget af selskabskapitalen til at betale kreditorer eller dække et underskud. Derudover kan en kapitalnedsættelse bruges til at udlodde midler til selskabets aktionærer eller anpartshavere. Sidst men ikke mindst kan man bruge en selskabsnedsættelse til at overføre noget af selskabskapitalen til den frie reserve.

Der gælder en række krav til hvornår og hvordan, der kan foretages en kapitalnedsættelse. Det kan du læse mere om nedenfor.

Kapitalnedsættelse til dækning af underskud

En kapitalnedsættelse, der har til formål at dække et underskud i selskabet, kan gennemføres med det samme. Det betyder, at selve beslutningen kan ske samtidig med registreringen, fordi selve nedsættelsen kun er en bogføringsmæssig postering. Det skyldes bl.a., at selskabets kreditorer ikke skal acceptere kapitalnedsættelsen, fordi de ikke stilles ringere ved en sådan overførsel. Noget af det eneste, man som ledelse bør være opmærksom på, er, at selve beløbet, som kapitalen nedsættes med, ikke overstiger selskabets overførte overskud. Erhvervsstyrelsen har derfor opfordret til, at man som ledelse sørger for, at der udarbejdes revisorerklæring eller andet materiale, som kan opfylde kravet. Kapitalnedsættelser til dækning af underskud kan desuden udelukkende ske til kurs 100.

Kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere eller til henlæggelse til fri reserve

Modsat en kapitalnedsættelse til dækning af overskud, så er der flere krav til en kapitalnedsættelse, der har til formål at udbetale midler til selskabets kapitalejere eller til henlæggelse til selskabets reserver. Overordnet set skal kapitalnedsættelsen gennemgå tre trin, for at kunne gennemføres.

  1. Beslutning: Selskabet skal på generalforsamlingen beslutte, at det vil nedsætte selskabskapitalen. Dette gøres efter en opfordring fra selskabets ledelse. Selve beslutningen skal indeholde (1) det nominelle beløb, og evt. overkurs som kapitalen nedsættes med; (2) formål for kapitalnedsættelsen, herunder til dækning af underskud, udbetaling til kapitalejere og henlæggelse til reserver. Bemyndigelsen til en beslutning om kapitalnedsættelse er en vedtægtsændring. Hvis man efter en generalforsamlingsbeslutning ønsker at ændre selve det beløb, som kapitalen skal nedsættes med, er det nødvendigt at træffe en ny beslutning på generalforsamlingen. Selskabet kan i vedtægterne beslutte, at ledelsen af selskabet har mulighed for at nedsætte selskabskapitalen med et vist beløb.
  2. Proklama: En proklama er en opfordring til eventuelle kreditorer om at anmelde krav. Kreditorer har efter opfordringen fra selskabet 4 uger til at anmelde sine krav. Det er desuden et krav, at selskabets kreditorer har fået fyldestgjort alle forfaldne krav, ligesom der skal stilles fornøden sikkerhed for uforfaldne og omtvistede krav. Da gennemførelsen af kapitalnedsættelsen i dag - for det meste - sker automatisk, da er der i Erhvervsstyrelsen IT-system indbygget en forsinkelse på gennemførelsen, der udsætter gennemførslen 4 uger efter fristen for anmeldelse fra kreditorerne.
  3. Gennemførsel: Når beslutningen er anmeldt og kreditorernes anmeldelsesfrist er udløbet, da gennemføres kapitalnedsættelsen automatisk i Erhvervsstyrelsens IT-system.

Udbetalingen af selskabskapitalen kan ske til både under- og overkurs, modsat kapitalnedsættelse til dækning af underskud, der udelukkende kan ske til kurs 100.

Lad Lexly hjælpe dig med din kapitalnedsættelse

Ønsker du at hjælp til at foretage en kapitalnedsættelse i dit ApS eller A/S, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Ved at lade Lexly forestå din kapitalnedsættelse sikrer du dig, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. Lexlys jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder og de har alle mange års erfaring indenfor deres felt. Derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst på den bedst mulige måde. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en kapitalnedsættelse?

En kapitalnedsættelse indebærer, at selskabets nominelle selskabskapital nedsættes til et givent beløb for en given kurs.

Hvad kræves der for at lave en kapitalnedsættelse?

Alt afhængig af hvilken slags kapitalnedsættelse der er tale om, gælder der forskellige krav. Du kan læse alt om de forskellige typer af kapitalnedsættelse her og de dertilhørende krav, der følger af disse.

Hvornår foretages kapitalnedsættelsen?

Overordnet set er der tre former, der kan begrunde en kapitalnedsættelse. Det kan bl.a. være, at man bruger noget af selskabskapitalen til at betale kreditorer eller dække et underskud. Derudover kan en kapitalnedsættelse bruges til at udlodde midler til selskabets aktionærer eller anpartshavere. Endvidere kan man bruge en det til at overfære noget af selskabskapitalen til den frie reserve.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Få hjælp fra en jurist til at foretage kapital nedsættelse

Vi laver et uforpligtende tilbud til dig

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis