Baggrund

Skattefri tilførsel af aktiver og passiver

Skattefri tilførsel af aktiver refererer til overførsel af aktiver fra en privatperson til et selskab uden at skulle betale skat. Det er en populær metode til at tilføre kapital til et selskab. Reglerne er komplekse og kræver ofte professionel rådgivning for at undgå potentielle skatteproblemer.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Få en af vores eksperter til at hjælpe dig

Få hjælp af en jurist Tilbuddet er uforpligtende
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er skattefri tilførsel?

Skattefri tilførsel af aktiver og passiver indebærer en transaktion, hvor et selskab tilfører aktiver og/eller passiver, der udgør en virksomhed, til et modtagende selskab mod at blive vederlagt med aktier i det modtagende selskab.

Typisk vil skattefri tilførsel være en løsning, når der er tale om et eller flere eksisterende selskaber samt et ønske om, at selskabets forskellige afdelinger placeres i hvert sit nye datterselskab. I dette tilfælde kan selskabet ikke blot flytte afdelinger over i nye selskaber, da en sådan transaktion vil udløse skat for selskabet.

Ved skattefri tilførsel udskiller selskabet en selvstændig "afdeling" fra sig selv til et nyt selskab.

Hvad er aktiver?

Et aktiv er en værdier i virksomheden som ejendom, maskiner, lagre eller biler. Aktiver vil typisk kunne skelne mellem anlægsaktiver og omsætningsaktiver.

 • Et anlægsaktiv er aktiver med langsigtet værdi for virksomheden.
 • Et omsætningsaktiv er et aktiv, der forventes at kunne indfries inden for et år.

Aktiver kan desuden typisk inddeles i:

 • Immaterielle anlægsaktiver: Goodwill, patenter og udviklingsomkostninger
 • Materielle anlægskativer: Ejendomme, driftsmidler og inventar
 • Finansielle anlægsaktiver: Værdipapirer, obligationer og kapitalandele
 • Omsætningsaktiver: Varelager, tilgodehavender fra salg og likvide beholdninger

Hvad er passiver?

Passiver er gældsposter i virksomheden. Dette indebærer egenkapital, leverandører, kreditorer, kortfristet gæld, langfristet gæld mm.

 • Egenkapital er virksomhedens værdi.
 • Hensatte forpligtelser indebærer det beløb, der bliver sat ind i regnskabet til en fremtidig forpligtelse eller omkostning. Eksempler på dette kunne være virksomhedens tab

Hvilke regler er skattefri tilførsel af aktiver og passiver underlagt?

Følgende betingelser skal opfyldes for, at transaktionen falder ind under en skattefri tilførsel:

 • Transaktionen skal ske til handelsværdi, altså til den pris aktiverne ville kunne sælges for.
 • Der skal være tale om en selvstændig del eller gren af den indskydende virksomhed.
 • Forholdet mellem de aktiver og de passiver, der indskydes i det modtagende selskab, skal saver til forholdet mellem aktiver og passiver i det indskydende selskab.
 • Der skal alene ske vederlæggelse til ejerne af det indskydende selskab med kapitalandele i det modtagened selskab og dermed ikke ved kontant betaling.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at en betingelse for at anvende reglerne om skattefri tilførsel af aktiver er, at Skattestyrelsen skal have givet tilladelse.

Når der sker en skattefri tilførsel af passiver og aktiver, er der tale om en såkaldt succession, således at de indskudte aktiver beholder deres tidligere skattemæssige status. Det betyder, at der indskydes et aktiv i det modtagende selskab, hvilket det indskydende selskab allerede har afskrevet. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at afskrivningen fortsætter i det nye selskab.

Såfremt transaktionen opfylder betingelserne, udløser transaktionen ikke ophørsbeskatning hos det indskydende selskab, og det modtagende selskab overtager de tilførte aktiver og passiver med skattemæssig succession.

Prisen og tidspunktet for erhvervelse for aktivet, som det indskydende selskab oprindeligt har erhvervet det til, har betydning i tilfælde, hvor det modtagende selskab på et senere tidspunkt afhænder et aktiv, der stammer fra det indskydende selskab.

Lad Lexly hjælpe dig

Ønsker du juridisk rådgivning, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Ved at lade Lexly behandle din sag sikrer du dig, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale inden for retsområdet. Lexlys jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, hvorfor du kan være sikker på, at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er skattefri tilførsel?

Skattefri tilførsel af aktiver og passiver indebærer en transaktion, hvor et selskab tilfører aktiver og/eller passiver, der udgør en virksomhed, til et modtagende selskab mod at blive vederlagt med aktier i det modtagende selskab.

Hvad er aktiver?

Et aktiv er en værdi i virksomheden. Det kan f.eks. være en ejendom, maskiner, et lager eller bil(er). Aktivet kan være et anlægsaktiv eller et omsætningsaktiv.

Hvornår vil skattefri tilførsel være relevant?

Den skattefrie tilførsel vil bl.a. være relevant hvis man har et eksisterende selskab, eller I er flere om et eksisterende selskab, og I ønsker at selskabets forskellige afdelinger placeres i hvert sit nye datterselskab.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Få en af vores eksperter til at hjælpe dig

Få hjælp af en jurist Tilbuddet er uforpligtende

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis