Baggrund

Salg af virksomhed

Salg af virksomhed foregår typisk over flere år og er derfor en proces der bør igangsættes i god tid. Der er meget at holde styr på og ofte mange penge på spil. Der gælder forskellige regler, alt afhængig af hvilken virksomhedstype du har.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister rådgive dig om salg af virksomhed

Få hjælp til salg af virksomhed Få et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Salg af en virksomhed betyder, at ejeren af virksomheden sælger hele eller en del af virksomheden til en anden part, typisk en anden virksomhed eller en investor. Salg af en virksomhed kan ske af forskellige årsager, herunder ønsket om at frigøre kapital, koncentrere sig om andre forretningsområder eller overveje et karriereskifte.

Salg af en virksomhed indebærer normalt en omfattende proces, der inkluderer evaluering af virksomhedens økonomi og markedsværdi, identifikation af potentielle købere, forhandling af pris og betingelser, og gennemførelse af transaktionen.

Værdifastsættelse af virksomhed

Værdiansættelsen og salgsprisen er en væsentlig del af et ejerskifte og et salg af virksomheden. Som udgangspunkt kan man sige, at den ’rigtige’ værdi af en virksomhed er den pris, som sælger og køber bliver enige om. Værdifastsættelse af en virksomhed kan være en kompleks proces, der indebærer en omfattende analyse af virksomhedens økonomi, markedsværdi og andre faktorer. Her er nogle af de vigtigste faktorer, der normalt overvejes i forbindelse med værdifastsættelse af en virksomhed:

 1. Indtjeningsevne: En vigtig faktor i værdifastsættelse af en virksomhed er dens nuværende og forventede fremtidige indtjeningsevne. Det kan være nyttigt at se på virksomhedens indtjening over tid, sammenligne med branchestandarder og prognoser for fremtidig vækst.
 2. Aktiver: Aktiverne i virksomheden kan også have en indflydelse på dens værdi. Dette inkluderer både fysiske aktiver såsom bygninger og udstyr, såvel som immaterielle aktiver som patenter, varemærker og goodwill.
 3. Markedsforhold: Markedsforhold, herunder konkurrence, regulatoriske forhold og generelle økonomiske forhold, kan også påvirke værdien af en virksomhed. For eksempel kan en virksomhed i en voksende branche have en højere værdi end en virksomhed i en mættet branche.
 4. Likviditet: Likviditeten af en virksomhed, eller dens evne til at omsætte aktiver til kontanter, kan også have en indflydelse på dens værdi. En virksomhed med en høj likviditet kan have en højere værdi end en virksomhed med en lav likviditet.
 5. Ledelse og medarbejdere: Ledelsen og medarbejderne i en virksomhed kan også påvirke dens værdi. En virksomhed med en stærk og kompetent ledelse og medarbejderstab kan have en højere værdi end en virksomhed med en svag eller uerfaren ledelse og medarbejderstab.

Når disse faktorer og andre relevante faktorer er blevet vurderet, kan en virksomheds værdi fastsættes ved hjælp af forskellige metoder, herunder indtjeningsmultiplikatorer, discounted cash flow (DCF) modeller, sammenlignelige salgsanalyser og andre metoder.

Generationsskifte - virksomhed til salg 

Generationsskiftet af en virksomhed kan være en vanskelig og kompliceret proces. Det er dog også en stor mulighed for at få stor glæde og succes, hvis processen foregår korrekt. 

Når man overdrager en virksomhed, skal man overveje et par skattemæssige og økonomiske overvejelser i betragtning. Det kan f.eks. være:

 1. Den rigtige salgsmodning. Det er afgørende at vælge den rigtige salgsmodel for at sikre, at din virksomhed overdrages ordentligt og korrekt. Det kan involvere at sælge aktier, anparter, overskud eller andre aktiver.
 2. Vælg kompetente fagfolk. Vælg rådgivere, der har erfaring med overdragelse og succession af virksomheder. De kan hjælpe dig med at oprette de korrekte dokumenter og give dig de bedste skattemæssige og økonomiske råd.

Salg af virksomhed med underskud 

Salg af en virksomhed med underskud kan være en udfordring, da en potentiel køber normalt vil være mindre villig til at betale en høj pris for en virksomhed, der ikke er rentabel. Der er dog stadig muligheder for at sælge en virksomhed med underskud, afhængigt af omstændighederne og årsagerne til underskuddet.

En mulighed er at sælge virksomheden til en konkurrent, der måske kan se muligheder for at øge indtjeningen og effektivisere driften gennem synergier eller skalafordel. En anden mulighed er at sælge virksomheden til en investor, der ser potentiale i virksomheden og har ekspertise eller ressourcer til at hjælpe med at omdanne virksomheden og vende underskuddet til en profit.

Salg af ApS

Salg af et ApS (anpartsselskab) indebærer, at en person eller en gruppe af personer køber alle eller en del af aktierne i selskabet fra den nuværende ejer. Processen for salg af et ApS kan være omfattende og kræver typisk professionel rådgivning og assistance. Salg af selskab afhænger bl.a. meget af om det er virksomhedens aktiver eller aktier/ejerskab der sælges. Der skelnes altså mellem aktivoverdragelse og aktieoverdragelse.

Først og fremmest skal ejeren af ApS'et beslutte, hvor meget af virksomheden der ønskes solgt, og hvor meget det skal koste. Det kan være en god idé at få en professionel vurdering af selskabets værdi for at fastsætte en realistisk pris. Herefter skal der findes en potentiel køber, som kan være en anden virksomhed, en investor eller enkeltpersoner.

Salg af personlig ejet virksomhed

En personligt ejet virksomhed vil typisk være et enkeltmandsfirma eller en personligt ejet mindre virksomhed - PMV. Enkeltmandsvirksomheden er en personligt ejet virksomhed, hvor du har lidt flere muligheder end en personligt ejet mindre virksomhed (PMV). En PMV bruges typisk til mindre projekter eller større hobbyvirksomheder. Det skyldes, at der er meget få regler, du skal forholde sig til med en PMV.

Det er ikke muligt at købe og sælge enkeltmandsvirksomheder eller PMV’er. Disse to former for virksomheder er nemlig personligt ejede – altså udelukkende knyttet til ejeren. Dog er der alligevel mulighed for at ‘’sælge virksomheden’’. I praksis er der tale om at den tidligere ejer lukker virksomheden og den nye ejer åbner en ny virksomhed. Når den tidligere ejer lukker sin virksomhed, har han mulighed for at sælge alle sine aktiver. Det betyder salg af hele sit varelager, hjemmeside, domæne og evt. goodwill i form af kundelister og “det gode navn” virksomheden har haft. Disse køber så den nye ejer – og derfor vil den nye virksomhed i princippet kunne ligne den gamle til forveksling. Den nye virksomhed får dog et helt nyt CVR-nummer.

Beskatning ved salg af virksomhed

Beskatningen ved salg af en virksomhed afhænger af flere faktorer, såsom virksomhedens juridiske struktur, tidspunktet for salget og skatteforholdene i det pågældende land. Nedenfor er nogle generelle retningslinjer for beskatning ved salg af virksomhed:

 1. Virksomhedsstruktur: Beskatningen kan variere afhængigt af virksomhedens juridiske struktur, f.eks. om det er et aktieselskab (A/S), anpartsselskab (ApS), enkeltmandsvirksomhed, eller et partnerskab. Beskatningen kan også variere afhængigt af, hvorvidt virksomheden har haft overskud eller underskud i tidligere år.
 2. Salgspris: Beskatningen afhænger af salgsprisen for virksomheden. Hvis salgsprisen er højere end den oprindelige anskaffelsespris for virksomheden, vil gevinsten blive beskattet. Der kan dog være muligheder for at reducere beskatningen, f.eks. ved at udnytte skattefritagelser eller overføre overskud til fremtidige år.
 3. Tidspunktet for salget: Hvis virksomheden er ejet i mere end tre år, kan salget muligvis blive beskattet som kapitalindkomst, hvilket normalt er mere fordelagtigt end beskatning som almindelig indkomst.
 4. Skatteforhold: Beskatningen ved salg af en virksomhed kan også påvirkes af skatteforholdene i det pågældende land, hvor virksomheden er beliggende.

Det er vigtigt at søge professionel rådgivning fra en fagkyndig for at opnå en nøjagtig vurdering af beskatningen ved salg af virksomheden.

Skattefrit salg af virksomhed 

Der kan være mulighed for at udskyde beskatningen ved salg af virksomhed ved at benytte sig af forskellige skatteplanlægningsstrategier såsom skattefri virksomhedsomdannelse, skattefri virksomhedsoverdragelse eller brug af en holdingstruktur.

En virksomhed kan overdrages skattefrit ved brug af succession. Til gengæld skal den nye ejer betale en højere skat, når virksomheden engang sælges – medmindre virksomheden igen kan overdrages skattefrit ved succession. Skattefri virksomhedsoverdragelse ved succession kan dog kun ske til nær familie, til nære medarbejdere og tidligere ejer.

Salg af holdingselskab 

Salg af et holdingselskab kan have forskellige skattemæssige og juridiske konsekvenser afhængigt af forskellige faktorer, såsom hvilke aktiver eller datterselskaber, der er ejet af holdingselskabet, og hvilken type køber, der er involveret i transaktionen.

Hvis køberen er en anden virksomhed, kan salget muligvis struktureres som en aktieoverdragelse, hvorved aktierne i holdingselskabet sælges til køberen. I dette tilfælde kan transaktionen muligvis ske skattefrit, hvis holdingselskabet kvalificerer sig til en skattefri virksomhedsomdannelse eller andre skattefrie overdragelsesmuligheder.

Moms ved salg af virksomhed

Når en virksomhed overdrages, kan transaktionen undtages moms. Fra og med den 1. juli 2021 blev reglen om momsfri virksomhedsoverdragelse flyttet fra momslovens § 8 til momslovens § 4, stk. 5. I momsmæssig henseende er der tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse, når følgende betingelser er opfyldt:

 • Hvis sælger er momsregistreret, skal sælger være det eller blive det ved overtagelsen
 • Der skal være tale om overdragelse af en økonomisk enhed 
 • Køber skal fortsætte med driften af virksomheden
 • Sælger skal som udgangspunkt ophøre med aktiviteten

Konkurrenceklausul ved salg af virksomhed

En konkurrenceklausul i en ejeraftale er en aftale mellem ejerne af en virksomhed, der begrænser deres evne til at starte eller arbejde for en konkurrerende virksomhed efter at have forladt den nuværende virksomhed. Konkurrenceklausulen kan også gælde for salg af virksomheden til en tredjepart.

Formålet med en konkurrenceklausul er at beskytte virksomhedens forretningshemmeligheder og forhindre, at en tidligere ejer konkurrerer direkte med virksomheden. En konkurrenceklausul kan også bidrage til at opretholde et stabilt miljø og sikre kontinuitet i virksomheden.

Hvilke fordele kan der være ved at sælge en virksomhed?

At sælge en virksomhed kan have flere fordele, her er nogle af dem:

 1. Finansiel gevinst: Den primære fordel ved at sælge en virksomhed er den finansielle gevinst. Hvis du sælger din virksomhed til en højere pris, end du har investeret, vil du få en betydelig økonomisk gevinst. Du kan bruge pengene til at finansiere fremtidige investeringer, starte en ny virksomhed eller til personlige formål.
 2. Risikoreduktion: Hvis du har drevet en virksomhed i lang tid, vil du sandsynligvis have investeret en betydelig mængde tid, penge og kræfter i den. At sælge virksomheden kan reducere din risiko og give dig mulighed for at realisere dine gevinster. Det kan også hjælpe med at undgå risici ved at have alle dine penge bundet op i en enkelt virksomhed.
 3. Fokus på andre projekter: Når du sælger din virksomhed, vil du have mere tid og ressourcer til at fokusere på andre projekter. Du kan bruge din tid og energi på at udvikle nye forretningsideer eller fokusere på dine personlige mål.
 4. Professionel ledelse: Hvis du sælger din virksomhed til en erfaren køber, kan du frigøre dig fra at skulle håndtere daglige driftsopgaver og i stedet overlade ledelsen til professionelle. Dette kan være en stor fordel, hvis du ønsker at trække dig tilbage fra den daglige drift.
 5. Skattefordel: Afhængigt af din placering og de gældende skatteregler, kan du drage fordel af visse skattefordel ved at sælge din virksomhed. Du bør altid konsultere en skatteekspert, før du træffer beslutninger om at sælge din virksomhed, da skattereglerne kan være komplekse og variere fra sted til sted.

Hvad kan Lexly hjælpe med?

Hos Lexly står vi klar til at hjælpe dig til et succesfuldt salg af virksomhed. Uanset om salget af virksomheden skal ske til f.eks. en konkurrent, en ledende medarbejder eller generationsskifte osv., står vi klar til at hjælpe. Det er de færreste der har erfaring med virksomhedssalg og det er derfor vigtigt, at du får den rigtige rådgivning fra starten, så du sælger din virksomhed på et oplyst grundlag. Vi kan hjælpe med alt det juridiske arbejde, så du er sikker på at alt lovgivning er overholdt. 

Hvordan foregår det?

Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os. 

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret, så du er sikker på at få kompetente fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver tjekket igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål, hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet, hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fulde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet.

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over, hvad der sker i din sag.

Relaterede services

Køb virksomhed

Ofte stillede spørgsmål

Skal man betale skat af salg af virksomheden?

I de fleste tilfælde skal der betales skat af salg af virksomheden. Skatten afhænger af flere faktorer, såsom hvilken type virksomhed der sælges, hvor længe virksomheden har været ejet, og hvilken type afkast der er opnået.

Hvordan regner man værdiansættelse?

Der er mange forskellige måder at regne værdiansættelse – simpel værdiansættelse, multipel værdiansættelse, relativ værdiansættelse m.fl.

Hvordan sælger man sin virksomhed?

At sælge en virksomhed kan være en kompleks proces, der kræver en grundig planlægning og eksekvering. Man skal bl.a., værdiansætte sin virksomhed, klargøre virksomheden, juridisk rådgivning m.m. Hos Lexly står vi klar til at sparre dig i forbindelse med dit virksomhedssalg.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister rådgive dig om salg af virksomhed

Få hjælp til salg af virksomhed Få et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis