Baggrund

Ny revisor

Nogle gange foretages der ændringer i virksomheder og selskaber, som en normal del af virksomhedens udvikling. Måske står din virksomhed overfor et revisorskifte – måske fordi revisoren afsættes i utide eller fordi hvervet er udløbet. I så fald stiller lovgivningen nogle regler for, hvordan dette skal foregå.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig

Pris

1.199 kr.

Ekskl. moms

Fleksibel og hurtig service på under 10 minutter.

Opret beslutningsreferat nu Betaling først til sidst
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Ændringer i forbindelse med en revisor

Alle kapitalselskaber (herunder ApS, A/S) skal have en godkendt revisor tilknyttet, hvis selskabet er underlagt det der kaldes revisionspligt. Revisoren står ofte for at revidere dit årsregnskab, budgetter og lignende opgaver.

Det er vigtigt at have sig for øje, i forbindelse med ny revisor, om revisoren skal skiftes ud i forbindelse med hvervets udløb eller om udskiftningen sker før tid. Der er nemlig tale om to forskellige processer.

Afsættelse af revisor - før tid

Som udgangspunkt kan en revisor til enhver tid afsættes af den, der har valgt revisoren. Revisoren er typisk udpeget af generalforsamlingen og oftest valgt for et år ad gangen. Hvis revisoren er valgt ved en generalforsamling, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, for at ændringen kan træde i kraft. Revisoren kan dog kun afsættes, hvis der er et begrundet forhold herfor. Det betyder, at hvis en revisor afsættes i utide, skal virksomhedens ledelse udarbejde en skriftlig redegørelse, der fyldestgørende beskriver de forhold der gør sig gældende og begrundelsen.

Hvis revisoren fratræder eller ophører inden udløbet af den valgte periode, skal revisor meddele dette til Erhvervsstyrelsen - ligeledes med en begrundelse herfor. Således at det både er revisoren og ledelsesorganet, hvor der skal foreligge en forklaring.

Ved fratrædelse eller udløb af hvervet

Revisoren har mulighed for selv at fratræde til enhver tid. Hvis selskabets revisor fratræder før tid, vil der i nogle selskaber være tilknyttet en suppleant. Hvis dette ikke er tilfældet, skal ledelsesorganet vælge en ny revisor på en generalforsamling. Indkaldelsen af generalforsamlingen skal ske senest 2 uger efter, at fratrædelses er meddelt.

Det kan føre til konsekvenser, hvis der mangler en revisor i et selskab der er underlagt revisionspligt.

Hvis der er enighed om ændringen blandt ejerne i selskabet, kan man nøjes med en skrivebordsgeneralforsamling - og dermed ikke et fysisk møde.

Anmeldelse af ændringer

Ved ændringer i selskabet, skal det registreres hos Erhvervsstyrelsen på Virk.dk. Ved indsendelsen til styrelsen, skal der medsendes dokumentation for beslutningen. Dette vil typisk være beslutningsreferatet, som er udarbejdet på generalforsamlingen. Anmeldelsen skal indgives senest 2 uger efter beslutningen er truffet.

Sådan kan Lexly hjælpe

Hos Legalhero står vi klar til at hjælpe dig med selskabsændringer, der kræver vedtægtsændring og/eller beslutningsreferat. Ved en ny revisor skal der blot udarbejdes et beslutningsreferat og ikke opdatering af vedtægter. Hos Lexly sørger vi for:

 1. at udarbejde dit beslutningsreferat,
 2. indberette ændringerne til Erhvervsstyrelsen

Med vores erfaring med processen, kan du have ro i maven over, at ændringerne bliver lavet korrekt og hurtigt efter dine ønsker.

Hos Lexly svarer du på nogle relevante spørgsmål i forhold til beslutningsreferatet, hvorefter vores rådgivere hjælper med beslutningsreferatet. Herefter underskriver ejerne, hvorefter vi sørger for registreringen sker korrekt hos Erhvervsstyrelsen. Ved at lade Lexly stå for registreringen slipper du for besværet og sparer tid.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår skal ændringen anmeldes til Erhvervsstyrelsen?

Når både virksomhedens ledelse og den afsatte revisor har udarbejdet en redegørelse over forholdene, skal dette indleveres til Erhvervsstyrelsen. Registreringen skal foretages senest 14 dage efter beslutningen er truffet.

Hvordan afsætter man en revisor i utide?

Hvis virksomhedens ledelse ønsker at skifte revisor i utide, skal man være opmærksom på nogle bestemte krav. Virksomhedens ledelse skal udarbejde en skriftlig redegørelse for hvilken begrundelse der er lagt til grund og hvordan det forholder sig. Den afsatte revisor skal ligeledes udarbejde en redegørelse.

Hvordan får man en ny revisor i forbindelse med hvervets udløb?

Et revisorskifte i forbindelse med hvervets udløb er relativt simpelt. Der stilles et forslag om valg af en ny revisor på den ordinære generalforsamling. Hvis dette forslag vedtages, kan revisorskiftet gennemføres.

Pris

1.199 kr.

Ekskl. moms

Fleksibel og hurtig service på under 10 minutter.

Opret beslutningsreferat nu Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis