Baggrund

Ændring af regnskabsår

Omlægning af regnskabsår kan for nogle virksomheder være en nødvendighed og hos andre være frivilligt. Omlægningen af regnskabsår kan bl.a være begrundet i at man ønsker et mere hensigtsmæssigt tidspunkt for medarbejdere og ledelse, eller også kan det være begrundet i kommercielle forhold. Uanset årsag, skal du være opmærksom på flere elementer.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig

Priser fra

1.199 kr.

Ekskl. moms

Inklusiv registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Opret beslutningsreferat nu Betaling først til sidst
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er et regnskabsår?

For fleste virksomheder, som f.eks. aktieselskab eller anpartsselskab, er det lovpligtigt at føre regnskab. Dette gælder dog ikke enkeltmandsvirksomheder. Et regnskab skal føres over faste perioder, hvor en periode altid udgør 12 måneder - dette kaldes for regnskabsår. I Danmark er det lovligt at ændre regnskabsåret, således at det ikke følger det traditionelle kalenderår. Det betyder at skæringsdatoerne kan være forskellige, hvis du benytter omlægning af regnskabsår. Det er op til virksomhederne selv at vælge perioden, der skal dog være kontinuitet i regnskabet. Det betyder, at regnskabsåret som udgangspunkt ikke må ændres fra det ene år til det andet. I slutningen af regnskabsåret skal der udarbejdes et årsregnskab. 

Typisk løber et regnskabsår fra 1. januar til 31. dec., men andet kan også være bestemt af virksomheden. Dog med en undtagelse, hvis der er tale om en koncern. I dette tilfælde skal alle selskaberne i koncernen have samme regnskabsår.

Hvor ændres regnskabsåret i praksis?

Virksomheder har mulighed for at omlægge deres regnskabsår, så regnskabsåret starter og slutter på en anden dato end først antaget. Hvis omlægningen af regnskabsåret skal realiseres, skal der opfyldes nogle betingelser. Disse betingelser bunder i årsregnskabsloven, som stiller krav om kontinuitet i selskabers årsrapport. Betingelserne er bl.a.:

 • Kontinuitet i regnskabet (regnskabsåret er det samme år efter år)
 • Omlægningsperioden må ikke overstige 12 måneder (regnskabsåret må ikke overstige 12 måneder).
 • Ved etablering af koncernforhold accepteres en omlægningsperiode på 18 måneder.

Eksempel: 

Hvis virksomhed X nuværende regnskabsår er fra 1. januar til 31. december, men virksomheden ønsker at ændre regnskabsåret, så det i stedet går fra 1. juli til 30 juni - skal der udarbejdes en særskilt årsrapport for denne periode. I dette tilfælde vil der være en periode fra 1. januar til 30. juni, som vil udgøre omlægningsperioden og derfor skal udarbejdes en årsrapport over. Herefter kan det nye regnskabsår begynde.

Undtagelser til omlægningsreglen

Nogle virksomheder må lave en omlægningsperiode på 18 måneder, hvis de opfylder følgende betingelser:

 • Virksomheden skal indgå i et koncernforhold
 • Virksomheden indgår i fusion med en eller flere virksomheder
 • Virksomheden skal indgå i samme ledelse som en anden virksomhed.

Der skal kun opfyldes en af de ovenstående krav.

Typisk vil ændring af regnskabsår være en uoverskuelig og tidskrævende proces for virksomhederne, hvorfor det kan være fordelagtigt at benytte sig af rådgivning.

Anmeldelse af om omlægning

Hvis det ønskes at ændre selskabets regnskabsår forudsætter det, at der foretages en vedtægtsændring. Ændringen skal derfor vedtages på en generalforsamling med et stemmeflertal på mindst 2/3. Herefter skal beslutningen af regnskabsåret anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter generalforsamlingen har fundet sted. Anmeldelsen skal ligeledes være modtaget af Erhvervsstyrelsen senest 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som skal ændres.

Hvis indgivelsen er givet for sent, kan virksomheden ikke omlægge regnskabsåret som ønsket.

Selskabet skal ligeledes foretage ændring af det skattemæssige indkomstår efter reglerne i selskabsskatteloven. Inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt, skal selskabet give meddelelse til Skattestyrelsen om omlægningen.

Sådan kan Lexly hjælpe

Hos Legalhero står vi klar til at hjælpe dig med selskabsændringer, herunder ændring af regnskabsår, der kræver vedtægtsændring. Vi sørger både for:

 1. at udarbejde dit beslutningsreferat,
 2. opdatere dine vedtægter og
 3. opdatere vedtægtsændringerne hos Erhvervsstyrelsen.

Med vores erfaring med processen, kan du have ro i maven over, at ændringerne bliver lavet korrekt og hurtigt efter dine ønsker.

Hos Lexly svarer du på nogle relevante spørgsmål i forhold til beslutningsreferatet, hvorefter vores rådgivere hjælper med vedtægtsændringen og beslutningsreferatet. Herefter underskriver ejerne, hvorefter vi sørger for registreringen sker korrekt hos Erhvervsstyrelsen. Ved at lade Lexly stå for registreringen slipper du for besværet og sparer tid.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder omlægning af regnskabsår?

Virksomheder har mulighed for at omlægge deres regnskabsår. Det betyder at regnskabsåret starter og slutter på en anden dato end hidtil. Dog må regnskabsåret ikke omfatte mere end 12 måneder.

Hvornår skal indgivelse af omlægning sendes til Erhvervsstyrelsen?

Anmeldelse om omlægning af regnskabsår skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som man ønsker at ændre.

Hvordan ændrer man sit regnskabsår?

En ændring af selskabets regnskabsår forudsætter at selskabets vedtægter ændres. Denne ændring kan finde sted på en generalforsamling med et stemmeflertal på ⅔. Herefter skal beslutningen om ændring af regnskabsåret anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter generalforsamling er afholdt.

Priser fra

1.199 kr.

Ekskl. moms

Inklusiv registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Opret beslutningsreferat nu Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis