Bestyrelse

En bestyrelse er et organ, der har til opgave at varetage et firmas interesser. Bestyrelsen består typisk af et udvalg af personer, der vælges af generalforsamlingen. De fleste bestyrelser har et formandsskab, der består af formanden og næstformanden. En bestyrelse har ordnet ansvaret for at sikre, at virksomheden overholder love og regler, samt at den drives på en hensigtsmæssig måde.

Lovgivning og regler

Bestyrelsen skal sikre, at virksomheden overholder gældende love og regler. Dette omfatter bl.a. at sikre, at årsregnskabet revideres af en registreret revisor, og at der afholdes generalforsamling hvert år. Den valgte bestyrelse skal også sørge for, at der foretages en årlig beregning af selskabets skattepligtige indkomst. Det er bestyrelsen der har det sidste ord, da det er den øverste ledelse i virksomheden. Når bestyrelsesmedlemmerne er fundet, er det vigtigt at få udarbejdet en bestyrelsesaftale, som forpligter bestyrelsen og direktionen.

Drift af virksomheden

Bestyrelsen har ansvaret for at sikre, at virksomheden drives på en hensigtsmæssig måde. Dette omfatter bl.a. at sikre, at der er en budget og regnskabsplan, og at der føres tilstrækkelig kontrol med virksomhedens økonomi. Bestyrelsen skal også sørge for, at der foretages en løbende vurdering af virksomhedens strategi og muligheder for optimering.

Udøvelse af aktiviteter

Bestyrelsen har ansvaret for at sikre, at virksomhedens aktiviteter udøves i overensstemmelse med gældende love og regler. Dette omfatter bl.a. at sikre, at virksomheden ikke udøver ulovlig virksomhed, og at der ikke foretages aktiviteter, der kan medføre skade på virksomhedens omdømme.

Hvis du har en ny virksomhed og skal oprette en bestyrelse, er der hjælp at hente hos Legalhero.

Lad Lexly hjælpe dig med at få styr på din bestyrelse

Har du brug for hjælp og vejledning til eventuel opstart af bestyrelse eller ønsker du at optimere din bestyrelse? Ved at lade Lexly hjælpe dig hele vejen, sikrer du at du får den bedst mulige løsning til dit individuelle behov. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag os hos. 

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret, så du er sikker på at få kompetence fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver kigget igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fylde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet. 

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en bestyrelse?

Bestyrelsen er ofte valgt af medlemmer eller ejere af selskabet. Bestyrelsen har til opgave at håndtere den overordnede ledelse, lave retningslinjer, godkendelse af rapport, strategi mm.

Hvem skal have en bestyrelse?

Ethvert aktieselskab skal have en bestyrelse - dette er bestemt ved lov. Hvis du ejer et anpartsselskab er det frivilligt. Ofte ses bestyrelser også i forbindelse med foreninger bl.a. i skolen eller idrætforeninger.

Hvilke opgaver har en bestyrelse?

En bestyrelse kan varetage mange forskellige opgaver. Nogle af de mest grundlæggende er godkendelse af regnskab, have overblik over økonomien samt udarbejde en strategi for virksomheden. De kan også have til opgave at ansætte en direkte i større virksomheder.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis