Baggrund

Ny bestyrelse

Bestyrelsen har til formål at varetage den overordnede kontrolmæssige og strategiske ledelse af selskabet. Ofte vil der i løbet af bestyrelsens levetid forekomme ændringer. Før en selskabsændring kan få formel virkning, skal der opfyldes nogle krav. Hos Lexly står vi klar til at hjælpe dig hele vejen

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Lav online
1.199 kr.
Med jurist
Fra 1.796 kr.

Pris

1.199 kr.

Ekskl. moms

Svar på nogle få spørgsmål og få dit dokument.

Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvordan ændrer man en eller flere i en bestyrelse?

Hvis dit selskab ønsker at skifte en eller flere bestyrelsesmedlemmer ud, skal dette vedtages ved afholdelse af en generalforsamling. Hvis der er enighed blandt alle ejere om en ny bestyrelse, kan der nøjes med afholdelse af en skrivebordsgeneralforsamling. Hermed sparer ejerne tid, da der er ikke krav på et faktisk fysisk møde. Hvis der bliver afholdt generalforsamling, kaldes referat et generalforsamlingsprotokollat, som sendes til selskabets ejere til godkendelse. 

Det vigtigste dokument i forbindelse med generalforsamling, er udarbejdelse et referat, hvoraf det fremgår hvad ejerne har besluttet og hvad ændringerne er. Referatet underskrives oftest af dirigenten, som fungerer som ordstyrer. Herefter skal ændring registreres hos Erhvervsstyrelsen. Hos Lexly kan du nemt og sikkert lave dette beslutningsreferat.

Ansættelse af ny direktør

I alle selskaber vil der formentlig ske et skifte af en direktør før eller siden. Hvilken procedure man skal følge, kommer an på hvilken ledelsesmodel der er i selskabet. Selskabet kan have en bestyrelse og en direktion eller kun en direktion.

Hvis selskabet har en bestyrelse, er det denne, der er ansvarlig for ansættelse og afskedigelse af direktionen. Det betyder, at der skal afholdes et bestyrelsesmøde hvor der skal vælges en ny direktør. En direktør skal vælges med et simpelt flertal (med mindre andet er aftalt i f.eks. vedtægterne). Herefter skal der laves et referat for bestyrelsesmødet, hvor det fremgår, hvem bestyrelsen har valgt som ny direktør. Bestyrelsesreferatet skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer, der var til stede på bestyrelsesmødet.

Hvis selskabet kun har en direktion, skal den nye direktør vælges af generalforsamlingen. Proceduren vil her være det samme som ved valg af nyt bestyrelsesmedlem.

Forskellige krav i ApS og A/S - ny bestyrelse

Du kan selv vælge om du vil have en bestyrelse eller ej hvis du driver et anpartsselskab (ApS). Du kan lade direktionen sørge for den daglige ledelse. Derimod er der krav om bestyrelse i et aktieselskab (A/S) på mindst tre medlemmer. 

Fratrædelse af et bestyrelsesmedlem

Medlemmer af bestyrelsen vælges for en bestemt periode på en generalforsamling. Et bestyrelsesmedlem har altid mulighed for at træde tilbage, når vedkommende ønsker det. Fratrædelsen sker ved en meddelelse til bestyrelsen. Hvis du ønsker at afskedige et bestyrelsesmedlem mod vedkommendes vilje, skal fratrædelse ske i overensstemmelse med medlemmets bestyrelseskontrakt.

Gyldighed af bestyrelsesændring

Beslutningsreferatet fungerer som dokumentation for de beslutninger der er taget i selskabet. For at gyldiggøre ændringerne i bestyrelsen, skal dette registreres hos Erhvervsstyrelsen på Virk.dk. Her skal du logge ind med dit personlige MitID og søge efter din virksomhed. Der er en frist på 2 uger efter beslutningen er truffet på bestyrelsesmødet/generalforsamlingen.

Det er vigtigt at ændringerne bliver indsendt korrekt, da det ellers kan medføre ugyldighed.

Hvad kan jeg ellers ændre med et beslutningsreferat?

I flere tilfælde er det nødvendigt at udarbejde et beslutningsreferat. I nedenstående tilfælde kan kræver ændringerne bl.a. et beslutningsreferat:

Man skal dog være opmærksom på, at i visse tilfælde kræver ændringerne ligeledes nye vedtægter i selskabet.

Sådan kan Lexly hjælpe

Hos Legalhero står vi klar til at hjælpe dig med selskabsændringer, der kræver vedtægtsændring og/eller beslutningsreferat. Ved en ny bestyrelse skal der blot udarbejdes et beslutningsreferat og ikke opdatering af vedtægter. Hos Lexly sørger vi for:

 1. at udarbejde dit beslutningsreferat,
 2. indberette ændringerne til Erhvervsstyrelsen

Med vores erfaring med processen, kan du have ro i maven over, at ændringerne bliver lavet korrekt og hurtigt efter dine ønsker.

Hos Lexly svarer du på nogle relevante spørgsmål i forhold til beslutningsreferatet, hvorefter vores rådgivere hjælper med beslutningsreferatet. Herefter underskriver ejerne, hvorefter vi sørger for registreringen sker korrekt hos Erhvervsstyrelsen. Ved at lade Lexly stå for registreringen slipper du for besværet og sparer tid.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ændrer man en bestyrelse?

Hvis selskabet har en bestyrelse, hvor man ønsker at udskifte en eller flere, skal det vedtages på en generalforsamling. Her kan det nye bestyrelsesmedlem vælges i bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem selv ønsker at fratræde skal det ikke besluttes eller godkendes af bestyrelsen.

Hvornår skal der udarbejdes en generalforsamlingsprotokollat?

I forbindelse med generalforsamling skal der udarbejdes et generalforsamlingsprotokollat (beslutningsreferat), som beskriver hvad ejerne har besluttet på mødet. Ændringerne i bestyrelsen registreres efterfølgende på Virk.dk.

Hvordan vælger man et bestyrelsesmedlem?

Hvis man ønsker ændringer i bestyrelse, skal dette vedtages på en generalforsamling. På forsamlingen skal det nye bestyrelsesmedlem vælges ind i bestyrelsen. Hvis alle ejere i er enige, kan der nøjes med at blive afholdt en såkaldt skrivebordgeneralforsamling. Herefter skal der udarbejdes et generalforsamlingsprotokollat, som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Lav online
1.199 kr.
Med jurist
Fra 1.796 kr.

Pris

1.199 kr.

Ekskl. moms

Svar på nogle få spørgsmål og få dit dokument.

Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis