Baggrund

Oprettelse af bestyrelse

Skal du oprette en bestyrelse i dit selskab, hvad end der er tale om et ApS eller A/S, så lad Lexly hjælpe dig. Selvom processen er forholdvis simpel i sin udførelse, er der flere forhold man som selskab bør være opmærksom på, når der skal oprettes en bestyrelse. Lexly har udvalgt nogle af landets dygtigste erhvervsretsjurister til at løse din opgave. Derfor kan du være sikker på, at din bestyrelse bliver oprettet juridisk korrekt.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en jurist fra Lexly hjælpe dig

Få rådgivning om bestyrelser Tilbuddet er uforpligtende
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er en bestyrelse?

En bestyrelse er det øverste ledelsesorgan i et kapitalselskab (ApS & A/S). Selskabsloven forpligter alle kapitalselskaber til at have en direktion bestående af enten én eller flere direktører. Derudover er det valgfrit for ApS'er, om de vil indsætte en bestyrelse. For anpartsselskaber A/S er det et krav i Selskabsloven, at der sker en oprettelse af bestyrelse bestående af minimum tre bestyrelsesmedlemmer.

Hvordan oprettes bestyrelser?

Der er flere skridt man skal følge i forbindelse med oprettelse af bestyrelse. En bestyrelse vælges på selskabets generalforsamling af selskabets ejere. Hvis selskabet kun har en direktion, så skal generalforsamlingen stemme om en ændring af ledelsesmodellen. Det vil sige, at selskabet går fra kun at ledes af en direktion til at ledes af fx en direktion og en bestyrelse i fælleskab. Beslutningen, der træffes på generalforsamlingen, skal derefter indføres i selskabets vedtægter. På generalforsamlingen skal der også vælges medlemmer til den nye bestyrelse ligesom selskabets tegningsregel skal opdateres. Den trinvise proces for oprettelsen af en bestyrelse er følgende:

 • Beslutning: Selskabets generalforsamling skal stemme om og beslutte oprettelsen af bestyrelsen. Bestyrelsen skal som minimum bestå af 3 medlemmer, som skal udpeges og vælges.
 • Nye vedtægter: Beslutningen skal derefter indføres i selskabets vedtægter. Derudover skal tegningsreglen opdateres.
 • Registrering hos Erhvervsstyrelsen: Selve oprettelsen af bestyrelsen effektueres ved at beslutningen registreres hos Erhvervsstyrelsen ved bl.a. at vedhæfte beslutningsreferat fra generalforsamlingen samt de opdaterede vedtægter. Dette foregår online på virk.dk.

Hvilke opgaver har en bestyrelse?

Som selskabets øverste ledelsesorgan er det bl.a. bestyrelsens opgave at udpege og ansætte en daglig ledelse, samt føre tilsyn med direktionens drift af virksomheden. Ofte vil en bestyrelse være det organ, der udstikker en strategi for selskabet, men bestyrelser kan også bruges til andre opgaver som fx sparring for direktionen. Flere og flere nystartede virksomheder vælger at indsætte et advisory board i stedet for en bestyrelse, der er en mere uformel opsætning af en slags bestyrelse.

Hvordan opløses en bestyrelse?

Hvis en allerede eksisterende bestyrelse ønskes opløst, skal ejerne vedtage dette på en generalforsamling, hvorefter alle bestyrelsens medlemmer vil fratræde. I den forbindelse skal vedtægterne ændres, så det fremgår, at selskabet nu udelukkende ledes af en direktion, der vælges af generalforsamlingen.

Der skal også ske en ændring i vedtægterne vedrørende selskabets tegningsregel. Hermed sikrer man at det fremgår, hvem i den nye ledelse, der fremover kan binde selskabet med deres underskrift. Dette skal fremgå af beslutningsreferatet for generalforsamlingen.

Lad Lexly hjælpe dig med din oprettelse af din bestyrelse

Ønsker du at hjælp til at oprette en bestyrelse i dit ApS eller A/S, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Ved at lade Lexly oprette bestyrelsen for dig, sikrer du dig samtidig, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet med at registrere ændringen hos Erhvervsstyrelsen. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. Lexlys jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder og de har alle mange års erfaring indenfor deres felt. Derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst på den bedst mulige måde. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan oprettes en bestyrelse?

Hvis selskabet kun har en direktion, men ønsker at oprette en bestyrelse, skal dette vedtages af selskabets ejere på en generalforsamling. Når dette er gennemført, skal det indskrives i selskabets vedtægter. I forbindelse med generalforsamlingen skal der også vælges bestyrelsesmedlemmer til den nye bestyrelse. Dette skal du indberette hos Erhvervsstyrelsen.

Hvilke selskaber kræver en bestyrelse?

Ved både anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S), er det et krav, at der skal være en direktion i selskabet. Hvis selskabet er et aktieselskab, er der krav om bestyrelse, hvorimod det er frivilligt i et anpartsselskab.

Hvordan opløses en bestyrelse?

Selskabets ejere skal på en generalforsamling vedtage, at den eksisterende bestyrelse skal opløses. Ligeledes skal vedtægterne på generalforsamlingen også ændres, så det fremgår, at selskabet udelukkende styres af en direktion. Til sidst skal selskabets tegningsregel i vedtægterne også ændres.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en jurist fra Lexly hjælpe dig

Få rådgivning om bestyrelser Tilbuddet er uforpligtende
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis