Betingelser

Hvad indebærer betingelser?

En betingelse er en kendsgerning, som betinger indtræden vilkårligt af en retsvirkning. Betingelser kan enten være suspensiv (jeg vil, hvis), hvilket indebærer, at retsvirkningen først indtræder, når betingelsen indtræder, eller resolutiv (jeg vil, indtil), hvilket indebærer, at virkningen ophører, når betingelsen indtræder.

Juridisk rådgivning om betingelser drejer sig om at få en jurist til at kigge på dine betingelser og give råd om, hvordan de kan forbedres. Juristen vil kunne se, om der er nogen punkter, du kan forbedre, og hvad der er i overensstemmelse med lovgivningen.

Hav klare betingelser

Det anbefales at en evt sælger altid sørger for at have sine juridiske betingelser på plads. I de generelle vilkår og betingelser kan du nedskrive hvilke regler og betingelser der gælder for f.eks. betalingsmode, betingelser om levering, ansvar m.m.

Et vigtigt element i betingelserne, er at de skal være klare og tydelige. Med gode og klare betingelser mindsker du risikoen for bl.a. juridiske tvister og betalingsproblemer, som både koster tid og penge.

Husk at opdatere

Man skal være opmærksom på om retstilstanden på området ændrer sig. Vilkår og betingelser kan godt blive forældret, hvorfor det er vigtigt at holde sig opdateret på gældende love og regler løbende.

Disse regler er generelle regler og råd for betingelser. Hvis du ønsker specifik hjælp til din situation og forretningsdrift, står Lexly klar til at hjælpe.

Lad Lexly hjælpe dig med betingelserne

Har du brug for hjælp og vejledning om dine betingelser? Ved at lade Lexly hjælpe dig hele vejen, sikrer du at du får den bedst mulige løsning til dit individuelle behov. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag os hos. 

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister og rådgivere, så du er sikker på at få kompetente fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver kigget igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fulde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet. 

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over hvad der sker i din sag. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad indebærer det?

Det vil være en god ide at få styr på gennerelle vilkår og betingelser i forhold til din forretning. I betingelserne vil der bl.a. stå hvilke regler der gælder for de kontrakter du indgår i, betalingsmetode, levering, garanti m.m.

Hvad er fordelene?

Hvis de er klare og tydelige, vil der typisk opstå færre tvister med potentielle kunder. Hvis du havner i en tvist, vil du ligeledes stå langt bedre bevismæssigt, hvis du har styr på dem og de er opdateret.

Hvad kan rådgivning hjælpe med?

Med rådgivning, bliver de gennemtjekket af kompetente fagfolk. De vil tjekke om betingelserne er i overenstemmelse med lovgivningen og stiller dig dermed i en god position i forhold til potentielle tvister.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis