Baggrund

Leveringsbetingelser

I takt med den teknologiske udvikling og stigende online shopping, er det vigtigt at kigge på begrebet levering og de betingelser der hører med. Leveringsbetingelserne er bestemt nogle af de vigtigste erhvervsmæssige forhold, som man bør have styr på. Disse betingelser er særdeles vigtige, fordi de danner grundlaget for aftalens beståen.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er leveringsbetingelser?

Leveringsbetingelser er de betingelser og vilkår, der definerer, hvordan et produkt eller en service leveres fra en leverandør til en køber. Dette omfatter typisk spørgsmål som leveringsmetoder, leveringstider, ansvar og risiko i forbindelse med leveringen, betalingsbetingelser og returneringspolitikker.

Betingelser kan variere afhængigt af branche og land, og de kan også variere mellem forskellige leverandører. Nogle leverandører vil have standard leveringsbetingelser, mens andre kan forhandle specifikke betingelser med hver kunde.

Det er vigtigt for både leverandører og købere at være opmærksomme på leveringsbetingelserne for at undgå misforståelser eller konflikter i forbindelse med leveringen af et produkt eller en service.

Formål og indhold 

Formålet med leveringsbetingelser er at fastsætte klare og præcise vilkår for leveringen af et produkt/service fra en leverandør til en køber. Ved at have disse betingelser på plads kan både leverandøren og køberen have en fælles forståelse af, hvad der forventes af hver part i forbindelse med leveringen.

Konkrete formål med leveringsbetingelser kan bl.a. være:

 1. At fastlægge leveringsmetoder og leveringstider: Leveringsbetingelser kan fastsætte, hvilke leveringsmetoder der vil blive anvendt, og hvornår køberen kan forvente at modtage produktet eller servicen.
 2. At definere ansvar og risiko i forbindelse med leveringen: Leveringsbetingelser kan klargøre, hvornår ansvaret og risikoen for produktet eller servicen overgår fra leverandøren til køberen.
 3. At fastsætte betalingsbetingelser: Leveringsbetingelser kan beskrive, hvornår betaling skal ske, og hvad der sker, hvis betaling ikke foretages rettidigt.

Overordnet set er formålet med leveringsbetingelser at sikre en problemfri levering af et produkt eller en service og minimere risikoen for konflikter eller misforståelser mellem leverandøren og køberen.

Manglende leveringsbetingelser

Er der ikke klart nedskrevet, hvad der i tilfælde af ikke overholdt leveringsbetingelser, skal ske, falder man typisk tilbage på gældende lovgivning. I mangel af aftalte vilkår i betingelserne, vil man falde tilbage på købelovens regler, som ikke altid stiller leverandøren, som man kunne ønske.

Er leveringsbetingelser lovpligtige?

Der er ikke noget generelt lovkrav om, at leveringsbetingelser skal være fastsat for alle produkter eller services. Men i visse tilfælde kan der være lovgivning, der kræver, at visse leveringsbetingelser skal overholdes.

F.eks. er der inden for EU vedtaget en række regler og direktiver, der har til formål at beskytte forbrugerne i forbindelse med e-handel og fjernsalg. Disse regler indeholder specifikke krav til leveringsbetingelser, som skal opfyldes af sælgerne, såsom oplysninger om leveringsomkostninger og forventet leveringstid.

Derudover kan det være, at der i en kontrakt mellem leverandøren og køberen kræves, at leveringsbetingelserne er specificeret og aftalt af begge parter.

Selvom leveringsbetingelser ikke nødvendigvis er lovpligtige, er det stadig en god idé for både leverandører og købere at have klare og præcise leveringsbetingelser på plads for at undgå misforståelser eller konflikter i forbindelse med leveringen af et produkt eller en service.

Hvornår gælder betingelserne?

Leveringsbetingelserne er gyldige, når de er aftalt mellem leverandøren og køberen, og begge parter har accepteret dem. Dette kan ske på forskellige måder, fx ved at underskrive en kontrakt, acceptere betingelserne på en hjemmeside eller i en e-mail eller ved at bekræfte dem mundtligt over telefonen.

Man skal derfor huske på, at kunden til at godkende leveringsbetingelserne, inden handlen afsluttes. Ellers gælder dine betingelser ikke juridisk set.

Lad Lexly hjælpe med leveringsbetingelserne

Ønsker du hjælp til at udarbejde leveringsbetingelser eller blot en gennemgang? I så har det heldigvis aldrig været nemmere. Dermed sikrer du dig også, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet og usikkerheden.

Opret din sag på vores platform, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Relevante papirer vedhæftes i forbindelse med oprettelsen af sagen. 

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. Lexlys jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning om en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er leveringsbetingelser?

Leveringsbetingelserne vedrører betingelser vedrørende levering af varer såsom hvor, leveringen finder sted, hvornår, den finder sted, og hvem, der har ansvaret for, at leveringen bliver fuldført.

Skal alle virksomheder udarbejde salgs- og leveringsbetingelser?

Det er ikke et krav for virksomheder, at de har udarbejdet salgs- og leveringsbetingelser. Dog kan betingelserne være med til at mindske uoverenstemmelser med kunden, hvorfor mange virksomheder har disse betingelser.

Hvad kan man bruge leveringsbetingelserne til?

Leveringsbetingelser kan bl.a. skabe klarhed mellem parterne, minimere risici og usikkerheder, opfylde gældende lovgivning m.m. Overordnet set kan leveringsbetingelser bruges til at skabe klare rammer for levering af produkter eller services og minimere risikoen for uenigheder eller konflikter mellem leverandøren og køberen.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis