Hvad gør man, når ens flyrejse bliver aflyst?

Feature image

Det har været en turbulent fredag for SAS, når 673 flyrejser er blevet aflyst og op til 72.000 passagere er pårørt. Dette skyldes, at forhandlingerne om en overenskomstaftale mellem SAS og pilotforeningen pludseligt er brudt sammen.

Lexly ønsker at hjælpe ved at informere dig om dine rettigheder som passager i tilfælde af en aflysning af en flyafgang.

Hvilke rettigheder har man som passager?

Som passager er man beskyttet af de europæiske flypassagerrettigheder når:

 • Man flyver til og fra lufthavne inden for EU.
 • Man flyver fra en lufthavn uden for EU til en lufthavn inden for EU med et EU-luftfartsselskab.
 • Man har en mellemlanding i et land uden for EU på en rejse, hvor den oprindelige afgang var fra et EU-land.
 • Man flyver fra en lufthavn uden for EU, men med et EU-luftfartsselskab.

Man er som passager ikke beskyttet af de europæiske flypassagerrettigheder, når:

 • Man rejser hjem fra et land uden for EU med et luftfartsselskab, som ikke er et EU-luftfartsselskab.
 • Man ikke har tjekket ind i tide eller ikke har en gyldig billet.
 • Man er i et land uden for EU og har modtaget modydelse, kompensation eller en anden slags bistand svarende til EU-reglerne.
 • Man rejser gratis eller har flytbilletter til en reduceret pris, som ikke er tilgængelig for en almindelig forbruger.

Hvordan skal et luftfartsselskab håndterer en aflysning af en flyrejse?

Hvis ens flyafgang aflyses, skal én af følgende udfald finde sted:

 • Luftfartsselskabet skal enten tilbyde en omlægning af rejsen eller en refusion af flybilletten.
 • Hvis luftfartsselskabet ikke selv tilbyder en omlægning til en ny, snarlig afgang, har man ret til at gå til et andet selskab og købe en flyrejse, som det oprindelige luftfartsselskab skal betale.
 • Står man i en situation, hvor der er behov for at overnatte, skal luftfartsseselskabet tilbyde en hotelovernatning samt transport mellem hotel og lufthavn.

Hvornår har du ret til forplejning ved en aflyst flyrejse?

Forplejning, såsom forfriskninger, måltider og indkvartering på et hotel kan man have ret til, hvis man venter på sit fly, omlægning eller på en returflyvning.

Alkohol falder undtagelsesvis ikke ind under forplejning.

Forplejning vil som regel dække:
 • 80-100 kroner til morgenmad per person.
 • 100-125 kroner til frokost per person.
 • 125-150 kroner til aftensmad per person.

Står man allerede i lufthavnen, når man er gjort opmærksom på aflysningen og er nødt til at omlægge sin afrejse, kan man have krav på forplejning.

Tidsmæssigt har man ret til forplejning, når ventetiden på flyrejser er:
 • 2 timer eller mere for flyrejser kortere end 1500 kilometer.
 • 3 timer eller mere for flyrejser inden for EU, som er længere end 1500 km.
 • 4 timer eller mere for flyrejser, som er længere end 3500 kilometer og uden for EU.

Hvornår har man ret til kompensation i tilfælde af aflysning?

 • Under normale omstændigheder, har man ret til kompensation, når ens flyafrejse er aflyst og man ikke er blevet underrettet om dette mindst to uger inden afrejsetidspunktet.
  • Det vil altid være flyselskabet, der skal bevise, at de har givet rettidig besked om aflysningen.
 • Usædvanlige forhold såsom uvejr, strejke eller fabrikationsfejl betyder, at retten til kompensation ikke kan gøres gældende.
  • Retspraksis har dog peget på, at strejker ikke altid falder ind under usædvanlige forhold. Dette kan eksempelvis være tilfældet, når det er luftfartsselskabets eget personale, der strejker. Dette er tilfældet med SAS.
 • Kompensationen er:
  • 250 euro (eller ~1900 DKK) per person på flyrejser over 1.500 km.
  • 400 euro (eller ~3000 DKK) per person på flyrejser over 1.500 km inden for EU, og for flyrejser mellem 1.500 og 3.500 km uden for EU.
  • 600 euro (eller ~4480 DKK) per person på flyrejser længere end 3.500 km uden for EU.
 • Billetreservationen skal være bekræftet, forinden man kan kræve kompensation. Kompensation vil i enkelte tilfælde kunne lempes med op til 50%.

Hjælp til klagevejledning

Hvis luftfartsselskabet nægter at give dig kompensation for dit aflyste fly, skal du klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som gratis hjælper dig med din klage.

Hvis der er tale om rejser uden for EU, skal klagen rettes til luftfartsmyndighederne i det land, hvor hændelsen er sket.

Hvordan kan Lexly hjælpe dig?

Du kan altid få hjælp hos Lexly.

Vi tilbyder juridisk rådgivning om ovenstående, men derudover kan du som abonnent hos os indhente adskillige dokumentskabeloner, der løbende bliver opdateret og ajourført. På den måde sørger vi for, at de opfylder netop dine behov. Vi tilbyder flere abonnementløsninger, så du som kunde kan vælge, hvad der passer dit behov bedst.

Du kan læse mere om vores abonnementløsninger her.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ønsker du juridisk rådgivning vedrørende et forbrugerretligt anliggende, foregår det praktisk sådan, at du skal oprette en sag hos os, hvor du beskriver, hvad du gerne vil have hjælp til og omfanget af dit behov. Har du noget tilhørende sagsmateriale, skal dette vedhæftes på sagen. Dette kan med lethed gøres på vores platform i forbindelse med oprettelsen af sagen. Det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i forbrugerret. De vil kigge sagen og dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse på platformen. Når rådgiverene har fået et overblik over, hvilken løsning du har brug for, vil du modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud. Herefter vil sagsbehandlingen påbegyndes. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Alt sagsbehandling sker online, så du altid har nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Dette blogindlæg kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Lexly påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af dette blogindlæg. Dette gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i blogindlægget eller af øvrige forhold, der relaterer sig til blogindlægget.