Fordele & ulemper ved ApS (anpartsselskab)

Feature image

Et anpartsselskab, ofte forkortet som ApS, er en populær virksomhedsform i Danmark. Det er et selskab, hvor ejerskabet er opdelt i anparter, og det giver en række fordele for iværksættere og erhvervsdrivende.

Fordele ved et ApS-selskab

 • Begrænset hæftelse: Et ApS giver ejerne (anpartshaverne) begrænset hæftelse, hvilket betyder, at de kun hæfter med deres indskud i selskabet. Personlig formue er normalt beskyttet mod selskabets gæld og forpligtelser.
 • Professionelt image: ApS-selskabsstrukturen signalerer ofte professionalisme og troværdighed overfor kunder, leverandører og investorer. Dette kan være en forskel fra f.eks. enkeltmandsvirksomheder.
 • Skattemæssige fordele: ApS-selskaber beskattes til en lavere sats end personlig indkomstskat. Dette kan føre til besparelser i skatteregningen. Selskaber i Danmark skal betale en selskabsskat på 22% af årets skattemæssige overskud (2023).
 • Mulighed for kapitaltilførsel: Det er lettere at tiltrække ekstern kapital, som f.eks. investorer eller lån, når du har et ApS-selskab, da de kan investere i selskabet uden at have personligt ansvar for selskabets forpligtelser.
 • Kontinuitet: Selskabet kan eksistere uafhængigt af ejerne, hvilket betyder, at det kan fortsætte med sin drift, selvom ejerne ændres.
 • Flere ejere: Der er mulighed for flere ejere i et ApS. 

Ulemper ved et ApS-selskab

 • Oprettelsesomkostninger: Der er omkostninger forbundet med at oprette et ApS, herunder registreringsgebyrer og krav om minimumskapital på 40.000 kr., som der ikke er ved f.eks. en personlig virksomhed. 
 • Årlig administration: ApS-selskaber er underlagt visse administrative krav, herunder indsendelse af årlige regnskaber og revision, hvilket kan medføre ekstra omkostninger.
 • Beskatning af udbytte: Hvis du tager overskud ud af selskabet som udbytte, skal du betale personlig indkomstskat på dette udbytte.
 • Mindre fleksibilitet: Selskabsstrukturen kan være mindre fleksibel end at drive virksomhed som enkeltperson eller i et personligt selskab, da der er flere regler og begrænsninger, der skal følges – herunder mere administrativt arbejde.
 • Kapitalkrav: Der er et minimumskrav til indskudskapital for at danne et ApS. Dette kan være en udfordring, især for nystartede virksomheder med begrænsede midler.

Det er vigtigt at bemærke, at fordelene og ulemperne ved et ApS kan variere afhængigt af virksomhedens specifikke situation, størrelse og mål. Det anbefales at konsultere en juridisk rådgiver, inden du beslutter dig for at danne et ApS-selskab for at sikre, at det er den rette selskabsform for dine behov.

Begrænset hæftelse

En af de største fordele ved et ApS er begrænset hæftelse og det er en af de vigtigste grunde til at vælge at etablere et anpartsselskab (ApS) i stedet for andre former for virksomheder. Her er nogle af de primære fordele ved begrænset hæftelse i et ApS:

 • Personlig formuebeskyttelse: I et ApS er ejernes (anpartshavernes) personlige formue normalt adskilt fra selskabets økonomiske forpligtelser. Dette betyder, at hvis selskabet står over for økonomiske problemer, er ejernes personlige formue normalt ikke i fare. De hæfter kun med den kapital, de har investeret i selskabet.
 • Fleksibilitet i ejerstruktur: ApS’er tillader flere ejere (anpartshavere) at deltage i virksomheden, hvilket gør det lettere at dele ansvaret og risikoen. Dette er særligt nyttigt, når der er behov for at tiltrække flere investorer eller partnerskaber.
 • Efterlevelse og regulering: ApS’er er normalt underlagt mindre strenge reguleringer og krav sammenlignet med større selskabsformer som aktieselskaber (A/S). Dette gør det ofte lettere og mindre byrdefuldt at administrere selskabet.
 • Hvis du ønsker at starte en virksomhed på et marked, hvor der er en stor risiko er det en god idé at stifte et selskab, hvor du har begrænset hæftelse.

Det er vigtigt at bemærke, at der også er nogle forpligtelser og ansvar, der følger med etablering og drift af et ApS, herunder krav om indberetning til myndighederne og opretholdelse af korrekte regnskaber. Derfor er det vigtigt at søge professionel rådgivning og overholde gældende lovgivning, når man driver et anpartsselskab.

Hvis du er i tvivl om hvilken virksomhedsform

At vælge den rigtige virksomhedsform er en vigtig beslutning, da det kan have store konsekvenser for virksomhedens juridiske struktur, skatteforhold, ansvar og drift. Her er nogle overvejelser, der kan hjælpe dig med at afgøre, hvilken virksomhedsform der er bedst egnet til dine behov:

 • Begrænset hæftelse: Hvis du ønsker at beskytte din personlige formue og adskille den fra virkskabets økonomi, kan et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S) være det rigtige valg. Begge disse former for selskaber tilbyder begrænset hæftelse, hvor du kun hæfter for den kapital, du har investeret.
 • Enkel administration: Hvis du ønsker at undgå for meget bureaukrati og kompleksitet i forbindelse med stiftelsen og driften af din virksomhed, kan en enkeltmandsvirksomhed være en enklere løsning. Dog vil du i så fald have personlig hæftelse for virksomhedens forpligtelser.
 • Skattemæssige forhold: De skattemæssige forhold kan variere afhængigt af din virksomhedsform du vælger. Det kan være værd at konsultere en skatterådgiver for at forstå, hvilken virksomhedsform der giver de mest fordelagtige skattemæssige forhold.
 • Ejerskabsstruktur: Overvej, hvor mange ejere din virksomhed vil have, og hvordan ejerskabet skal fordeles. Anpartsselskaber og aktieselskaber tillader flere ejere, mens enkeltmandsvirksomheder normalt kun har én ejer.
 • Finansiering: Tænk over, hvordan du planlægger at finansiere din virksomhed. Hvis du ønsker at tiltrække investorer eller lånekapital fra banker, kan en selskabsform som ApS eller A/S være mere tiltalende, da de giver en mere struktureret ejer- og kapitalstruktur.
 • Branchen og forretningsplan: Overvej hvilken branche du er i og din forretningsplan. Nogle brancher og forretningsmodeller passer bedre til visse virksomhedsformer end andre. Du skal bl.a. beslutte om du vil drive den i personligt regi eller som et selskab og det administrative arbejde..
 • Langsigtede mål: Tænk på dine langsigtede mål for virksomheden. Hvis du planlægger at vokse, kan et aktieselskab være mere hensigtsmæssigt.

Det er vigtigt at søge professionel rådgivning fra en fagkyndig med ekspertise inden for virksomhedsjura og skattemæssige forhold, da valget af virksomhedsform kan have betydelige konsekvenser.

Relaterede services

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke fordele er der ved ApS?

Fordelene ved at starte et ApS frem for en enkeltmandsvirksomhed inkluderer personlig ansvarsfraskrivelse og muligheden for flere ejere, hvilket giver forbedrede samarbejdsmuligheder og øger trygheden ved at dele ansvar med medejere.

Hvad skal man være opmærksom på ved et ApS?

Ved oprettelse af et anpartsselskab (ApS) er det vigtigt at være opmærksom på nogle regler og krav. Du skal indskyde en startkapital på mindst 40.000 kroner, alene eller sammen med andre anpartshavere. Hæftelsen er begrænset til den indskudte kapital på 40.000 kroner. Det er afgørende at overholde disse krav for at stifte et ApS.

Hvad er bedst ApS eller A/S?

Begge løsninger beskytter din privatøkonomi, men hvis du har kapital og vil tiltrække større investorer eller samarbejdspartnere, er et A/S bedst. Ønsker du mindre besvær uden behov for store samarbejdspartnere, er et ApS bedre. Vær opmærksom på dine specifikke behov for at træffe det bedste valg mellem ApS og A/S.