Hvad koster et ApS? – Indskud, kapitalkrav og startkapital

Feature image

ApS er en af de mest benyttede selskabsformer i Danmark. Hvis du gerne vil stifte et ApS, skal du kunne betale mindst 40.000 kr. Dog kan der forekomme nogle gebyrer og andre udgifter, som man måske ikke er klar over. Blive klogere på dem her. 

Hvad koster et ApS?

Det koster 670 kr. at oprette et ApS i gebyr til Erhvervsstyrelsen. Derudover koster et ApS også et minimumsindskud på 40.000 kr. i startkapital i 2023. Beløbet blev nedsat tilbage i april 2019 i forbindelse med et lovforslag, der afskaffede de såkaldte Iværksætterselskaber.

Herudover skal der betales en udgift til en revisor, fagkyndig eller bank. Der skal nemlig en revisor, anden fagperson, jurist eller bank til at bekræfte stiftelseskapitalen.

Derudover kan et ApS koste udgifter til en eventuel fagkyndig og revisor, hvis du vil have rådgivning i forbindelse med stiftelsen.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved oprettelse af ApS?

Husk en bankkonto

Når du starter en virksomhed, skal virksomheden have en separat bankkonto (oftest en erhvervsskonto). En erhvervskonto er en bankkonto, som er tilknyttet din virksomheds CVR-nummer. Den hjælper dig med at adskille virksomhedens økonomi fra din private økonomi. Hvis der er tale om et selskab, f.eks. ApS, går det ikke med en af dine egne konti, fordi selskabet har sin egen juridiske identitet og derfor ikke kan dele bankkonto med ejeren.

Du får din erhvervskonto ved at henvende dig til en bank. Du kan evt. vælge den bank, du benytter til din private økonomi, men du kan også sagtens vælge en anden bank. 

Lønsystemer og regnskabsprogrammer

Ved oprettelse af et Anpartsselskab (ApS) i Danmark, er der flere aspekter, du skal tage i betragtning i forhold til lønsystemer og regnskabsprogrammer for at administrere virksomhedens økonomi og medarbejdere. Her er nogle skridt og overvejelser:

1. Lønsystem:

 • Vælg et lønsystem: Det er ikke altid ligetil at lave lønadministration. Derfor benytter mange virksomheder sig af forskellige lønsystemer, der letter arbejdet. Du bør overveje om din virksomhed skal gøre brug af et lønsystem. 
 • Registrer din virksomhed hos SKAT: Inden du begynder at udbetale løn, skal din virksomhed registreres hos SKAT som arbejdsgiver. Dette er vigtigt for at opfylde skattemæssige forpligtelser og indberette skat og afgifter korrekt.
 • Lønberegning og rapportering: Med dit valgte lønsystem kan du beregne løn for dine medarbejdere, trække skat og afgifter, og generere lønsedler og indberetninger til SKAT.
 • Overhold regler og lovgivning: Danmark har strenge regler og lovgivning vedrørende lønadministration, herunder overenskomster og feriepengeordninger. Sørg for at forstå og overholde disse regler.

2. Regnskabsprogram:

 • Vælg et regnskabsprogram: Der er forskellige regnskabsprogrammer til rådighed, herunder e-conomic, Dinero, Billy, og andre, som kan hjælpe med at håndtere din ApS’s økonomiske transaktioner, bogføring og udarbejdelse af årsregnskaber.
 • Bogføring og indberetning: Brug dit regnskabsprogram til at registrere alle økonomiske transaktioner, herunder indtægter og udgifter. Dette vil hjælpe dig med at opretholde et nøjagtigt regnskab og generere rapporter, der skal indsendes til SKAT og Erhvervsstyrelsen.
 • Overhold regnskabsstandarder: Sørg for at følge de danske regnskabsstandarder og lovgivning for at sikre, at dit årsregnskab er i overensstemmelse med kravene.
 • Revisor: ApS’er i Danmark er normalt forpligtet til at have en revisor, der gennemgår og bekræfter årsregnskabet – hvis omsætningen er høj nok. Det er en god idé at vælge en revisor, der er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Det er vigtigt at bemærke, at regnskabs- og lønsystembehov kan variere afhængigt af din virksomheds størrelse, kompleksitet og industri. Det anbefales stærkt at søge professionel rådgivning fra en fagkyndig, når du opretter dit ApS for at sikre, at du opfylder alle lovkrav og skattemæssige forpligtelser.

Offentlighed om regnskaber fra et ApS

Når man har et anpartsselskab, har man pligt til at udføre bogføring af ens regnskab. Herudover skal der udarbejdes en årsrapport, som skal indberettes til Erhvervsstyrelsen i modsætning til f.eks. en enkeltmandsvirksomhed. De indsendte regnskaber bliver offentligt tilgængelige, så enhver kan finde det online på CVR.dk

Yderligere skal man som ejer af et ApS, betale selskabsskat af virksomhedens overskud. Selskabsskatten ligger i 2023 på 22 %.

Forskellige konstellationer – holdingselskaber og ApS

Det kan ofte være en god ide at oprette et holdingselskab i forbindelse med sit ApS. At oprette et holdingselskab kan være fordelagtigt både for nystartede og i forvejen etablerede virksomheder. 

Ofte bliver holdingselskabet oprettet i forbindelse med stiftelse af et ApS, for muligheden for at minimere risikoen for tab og sikre skattemæssige fordele. Hos Lexly kan du nemt oprette et holding- og driftsselskab samtidig. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at der stiftes to selskaber, hvorfor der skal betales to gange gebyr på 670 kr.

Holdingkonstruktionen giver dig mulighed for at have et moderselskab som pengetank, som skattefrit kan modtage udbyttet fra dit datterselskab, hvor sidstnævnte driver den aktive drift af virksomheden.

Hvad er et ApS?

Et ApS står for “Anpartsselskab” og er en juridisk virksomhedsform, der er udbredt i mange lande, herunder Danmark. Et ApS er en selvstændig juridisk enhed, der opererer som et selskab. Nogle nøgletræk ved et ApS er:

 • Kapital: ApS’et har en opdelt kapital, der er inddelt i anparter, og ejerne kaldes anpartshavere. Anpartshaverne bidrager med kapitalen til selskabet.
 • Begrænset ansvar: Anpartshaverne har normalt et begrænset ansvar, hvilket betyder, at de ikke personligt hæfter for selskabets gæld ud over den indskudte kapital.
 • Stiftelse: ApS’et oprettes gennem en registreringsproces, hvor selskabsdokumenter, som vedtægter, indsendes til de relevante myndigheder.
 • Ledelse: ApS’et skal have en bestyrelse eller en direktør, der er ansvarlig for selskabets drift og beslutninger i overensstemmelse med lovgivningen og selskabets vedtægter.
 • Navn: Selskabsnavnet skal altid indeholde betegnelsen “ApS” i slutningen for at identificere, at det er et Anpartsselskab.
 • Regnskaber og rapportering: Et ApS er forpligtet til at føre regnskaber og indsende årsrapporter til de relevante myndigheder.

Et ApS er velegnet til mindre og mellemstore virksomheder, da det giver en fleksibel og skattemæssig fordelagtig struktur, samtidig med at ejernes personlige formue er beskyttet gennem det begrænsede ansvar. Det er vigtigt at følge lovgivningen og opretholde en ordentlig drift for at opretholde selskabets status og fordele.

Hvad koster det?

Hos Lexly er der mulighed for flere konstellationer afhængig af, hvad der passer dig. Du kan bl.a. foretage en: 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster det at oprette et ApS?

Oprettelsen af et ApS koster 670 kr. i gebyr til Erhvervsstyrelsen, og derudover kræver det et kapitalindskud på 40.000 kr., som skal deles mellem ejerne. Totalprisen for et anpartsselskab inkluderer både disse omkostninger. Herudover vil der ofte være brug for juridisk vejledning. 

Hvad er fordelene ved et anpartsselskab?

Fordelene ved et anpartsselskab inkluderer, at du undgår personligt ansvar for virksomheden, og du kan have flere ejere. Dette muliggør effektiv sparring og giver en følelse af tryghed, da du deler ansvar med medejere. Sammenlignet med en enkeltmandsvirksomhed har et ApS altså flere fordele.

Hvad er et anpartsselskab?

Et anpartsselskab (ApS) er en populær selskabsform i Danmark. Det er et kapitalselskab, hvor ejere skal investere kapital for at starte virksomheden. ApS tillader ikke kun én, men flere ejere. Det er en fleksibel og fordelagtig selskabsstruktur for virksomheder i Danmark.