Arveafgift til børn – Undgå det med bundfradraget

Feature image

Når du arver, skal du bl.a. betale retsafgift og skat af de indtægter, som arven giver dig. Hvor meget man skal betale, afhænger af, hvem der arver. I daglig omtale bliver dette kaldt arveafgift. Dette er dog senere blevet ændret til boafgift.

Hvad er bo­af­gift?

Boafgift, tidligere kaldt arveafgift, kan pålægges arvinger, når du modtager arv, uanset om arven er genstande eller udbetales kontant. Derudover kan du blive pålagt at betale en tillægsboafgift. Afgiften betales i begge tilfælde til staten.

Hvornår arver mine børn?

Arverækkefølgen kan deles ind i en række arveklasser:

  1. Arveklasse 1: Er afdøde gift, arver ægtefælle som udgangspunkt først. Har afdøde børn, skal arven deles lige mellem ægtefælle og afdødes børn. Er der ingen ægtefælle, vil arven tilfalde afdødes børn eller børnebørn.
  2. Arveklasse 2: Efterlader afdøde sig hverken sig børn eller børnebørn, går arven først til eventuelle levende forældre og dernæst til forældrenes børn, altså afdødes hel- og halvsøskende samt adopterede søskende.
  3. Arveklasse 3: Er der hverken forældre, søskende eller nevøer/niecer, tilfalder arven afdødes bedsteforældre og herefter deres børn. 

Der kan være undtagelser til slægtninges arveret. Det kan forekomme, hvis den afdøde har lavet et testamente.

Hvor mange procent skal der betales i boafgift for børn?

Afgiften afhænger af hvor meget afdøde har efterladt sig og til hvem. Der findes overordnet tre arveklasser: 

  • 0 % for ægtefæller: Boet skal ikke betale boafgift af arven til ægtefæller og registrerede partnere.
  • 15 % for samlever (samboende i mindst 2 år), børn, børnebørn, oldebørn og forældre: Boet skal betale 15 pct. boafgift af den del af arven, der er større end 321.700 kr. i 2023 (312.500 kr. i 2022), som den nærmeste familie arver. 
  • Alle andre betaler 15 pct. i boafgift og yderligere 25 pct. i tillægsafgift
  • Velgørende organisationer betaler ikke nogen arveafgift. 

Ægtefæller betaler ingen boafgift, mens børn, der arver fra deres forældre, stedforældre (eller plejeforældre med en særlig tilknytning), skal betale en boafgift af arven på 15 %.

Hvordan undgår jeg at betale arveafgift til mine børn?

Du kan helt eller delvist undgå at betale arveafgift ved at begrænse boet til bundfradragsbeløbet. Dette fradrag er i 2023 på 321.700 kr. og ændrer sig hvert år. For at undgå at betale boafgift til ens børn, kan man selv at bruge formuen, mens du er i live, eller forære arven væk, mens du er i live.

Endelig kan man benytte sig af den såkaldte 30-procentsløsning, hvor man begunstiger en velgørende organisation i stedet for at betale arveafgift. 30 pct.-løsningen er en særlig løsning, hvor en eller flere velgørende foreninger arver 30 pct. af din formue på betingelse af, at foreningen betaler bo- og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger, som modtager 70 pct. af formuen uden at skulle betale afgift. Denne løsning er dog primært relevant, hvis man ikke har børn. 

Hvor meget kan man give i gave?

Det er blevet populært at give pengegaver til nær familie – herunder sine børn, så man undgår at betale samme størrelse, f.eks. hvis man afgår ved døden. I 2023 kan du således give 71.500 kr. kroner til sine børn hvert år uden at betale gaveafgift. Overskrider du beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver, bliver du pålagt en gaveafgift på 15 % af det overskredne beløb.

Tvangsarv til børn

Det følger af arveloven, at en fjerdedel af arven tilfalder tvangsarvinger. Dette kaldes tvangsarv. Tvangsarvinger er ægtefæller og børn.

Reglerne om tvangsarv gælder, uanset om du har angivet andet i et testamente. Det er derfor ikke muligt at gøre sine børn 100 % arveløse, med mindre børnene afgiver et arveafkald

Hvordan beregnes arveafgift?

Beregning af arveafgiften kræver tre ting: Selve beløbet der efterlades i arv, bundfradragssatsen for dødsåret (2023: 321.700 kr.), samt viden om arvingens boafgiftsklasse. 

Eksempel: Enlig med børn

Torben er enlig og har to børn. Morten dør og efterlader sig en arv på 1 million kroner.

Den efterladte arv på 1 million kroner fratrækkes først bundfradraget på 321.700 kr. da der ikke skal betales boafgift/arveafgift af bundfradraget. Herefter er der 678.300 kr. tilbage, som Torbens børn skal betale boafgift/arveafgift af.

Arveforskud

Et arveforskud er i ordets forstand et forskud på arv. Hvis du ønsker at give en del af arven efter dig i levende live, er det et arveforskud.

Der kan være mange forskellige grunde til, at man ønsker at give et arveforskud. Det kan være, at du ønsker at se din arving få glæde af arven, mens du er i live. Det kan også være at din arving har brug for hjælp til køb af fast ejendom eller lignende, men at du ikke ønsker, at der skal gøres forskel på arvingerne.

Når du giver et arveforskud, bliver værdien af arveforskuddet trukket fra modtagerens del af arven, når denne skal fordeles. Dette er forskellen på at give en gave og på at give et arveforskud.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor meget må børn arve uden at betale arveafgift? 

Boet skal ikke betale boafgift af arven til ægtefæller og registrerede partnere. Boet skal betale 15 pct. boafgift af den del af arven, der er større end 321.700 kr. i 2023. Denne procentsats gælder også for børn.

Hvad er boafgift?

“Boafgift” refererer til den tidligere danske betegnelse for arveafgift, som er en afgift, der kan pålægges en afdød persons aktiver og formue, inden de overdrages til deres arvinger. I Danmark kaldes arveafgiften “boafgift”, og den er baseret på værdien af ​​den arv, som hver arving modtager.

Hvor meget skal børn betale i arveafgift?

Børn skal betale 15 % i arveafgift. Dog vil de 15 % kun fratrækkes beløbet, som overstiger bundfradraget på 321.700 kr (2023).