Elinstallationsrapporten – en vigtig del af handlen med fast ejendom

Feature image

Der er en lang række vigtige dokumenter, der er relevante i forbindelse med et boligkøb. Et af dem er elinstallationsrapporten. Elinstallationsrapporten er tæt beslægtet med en anden type rapport, som også er vigtig i forbindelse med køb eller salg af fast ejendom, nemlig tilstandsrapporten.

Når der udfærdiges en tilstandsrapport, udarbejdes denne af en bygningssagkyndig, der er har særlige kompetencer, hvad angår vurderingen af en bygnings tilstand. Det samme gør sig gældende i forbindelse med udarbejdelsen af en elinstallationsrapport, bortset fra, at det er en fagkyndig indenfor elektronik, der foretager den professionelle vurdering. Typisk er dette en elinstallatørvirksomhed.

Det er vigtigt, at den elinstallatørvirksomhed, der udarbejder elinstallationsrapporten er godkendt af sikkerhedsstyrelsen.

Fælles for tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten

En elinstallationsrapport giver et overblik over, hvilke elinstallationer, der i den pågældende bolig. Det grundlæggende formål med en elinstallationsrapport er, at den fagkyndige gennemgår lovligheden, samt hvordan elinstallationerne fungerer. Ligesom ved en tilstandsrapport, så er udfærdigelsen af en elinstallationsrapport ikke lovpligtig. Det betyder, at sælger og køber af en fast ejendom ikke er forpligtet til, at arbejde hverken tilstandsrapport eller elinstallationsrapport. Det er dog alligevel de fleste, der vælger at udarbejde både en tilstandsrapport, samt en elinstallationsrapport. Det er der et par årsager til.

Bliver der ikke udarbejdet elinstallationsrapport og tilstandsrapport risikerer sælger at hæfte for eventuelle fejl eller skader. Netop i tilfælde af, at der er skjulte fejl eller mangler, som ikke er blevet opdaget i forbindelse med udfærdigelsen af tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten, er sælger og køber som oftest interesseret i at tegne en såkaldt ejerskifteforsikring.

Fælles for både elinstallationsrapporten og tilstandsrapporten er, at udarbejdelsen af disse, er forudsætningen for at kunne tegne en ejerskifteforsikring. Der skal altså både udarbejdes en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport, såfremt man ønsker at tegne en ejerskifte forsikring.

Hos Lexly hjælper vi med alle aspekter af køb og salg af fast ejendom. Vores jurister sidder klar til at se din sag igennem og give dig et uforpligtende tilbud på, hvordan de kan hjælpe dig i forbindelse med enten køb eller salg af fast ejendom. Du kan læse mere om her, hvilke populære ydelser vores kunder efterspørger indenfor fast ejendom her:

Dette blogindlæg kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Lexly påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af dette blogindlæg. Dette gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i blogindlægget eller af øvrige forhold, der relaterer sig til blogindlægget.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad indeholder en elinstallationsrapport?

Elinstallationsrapporten indeholder informationer om ejendommens elinstallationer. Det kan bl.a. være resultaterne af gennemgangen af ejendommens elinstallationer, hvor den autoriserede elinstallatørvirksomhed giver karakter til de fejl, kan finder. Rapporten udgør sammen med tilstandsrapporten huseftersynsordningen. Huseftersyn er en forudsætning for, at sælger kan tegne en ejerskifteforsikring.

Hvad skal man bruge elinstallationsrapporten til?

Elinstallationsrapporten, ligesom tilstandsrapporten, er en forudsætning for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring.

Er elinstallationsrapporten obligatorisk?

Det er som udgangspunkt ikke obligatorisk at få udarbejdet en elinstallationsrapport i forbindelse med salg af hus – men ofte et krav fra forsikringsselskaberne. Derudover vil det give dig en økonomisk tryghed og vil til enhver til anbefales.