Ofte stillede spørgsmål – hvad er det egentligt I laver?

Feature image

Dette er LegalHeros første blogindlæg. Over de næste mange måneder vil vi give input og gode råd omkring juridiske problemstillinger samt vejledninger og betragtninger om alt det, der ligger rundt om den juridiske rådgivningsydelse, herunder de historier og udfordringer, som driver LegalHero.

LegalHero har nu været i luften i 2 1/2 måned og vi har lært en masse. En af de ting, vi har lært, er, at nogle folk ikke helt forstår vores koncept og hvad der adskiller os fra andre aktører på det juridiske rådgivningsmarked. Vi synes selv forskellene er åbenlyse, men netop derfor skal vi nok blive bedre til at beskrive dem. Ofte bliver man som nyt koncept så navlefikseret at man glemmer at fortælle den rigtige historie.

LegalHero er en ny online juridisk rådgivningsplatform, som vil ændre måden at tilbyde juridisk rådgivning på. Ved brug af teknologi og nye forretningsmodeller vil LegalHero gøre det lettere for egnede jurister at sælge deres viden samtidig med, at det skal blive lettere for private og erhvervsdrivende at tilgå dygtige hjerner.

Hvordan adskiller LegalHero sig fra andre koncepter?

Et af de spørgsmål, vi ofte får, er: “Hvordan adskiller LegalHero sig fra de koncepter, som giver dig tre gratis tilbud fra 3 advokater, jurister og lignende”. Til det er svaret: LegalHeros rolle er ikke alene at sætte folk i forbindelse med hinanden, men også at levere selve opgaven gennem vores egne rådgivere. Herudover sørger vi for at kvalitetssikre, understøtte, forsikre, administrere og opfølge på hele oplevelsen. På den måde kan rådgivere fokusere på det, der er vigtigt, nemlig rådgivningsydelsen og som bruger behøver man kun at gå til en side for at få løst hele sit problem. Hvis man skulle vende tilbage og få behov for yderligere rådgivning, varetages dette også gennem LegalHero og man har altid adgang til sine nye og gamle sager på platformen.

Herudover, og måske vigtigst af alt, tillader vores setup at kunne kontrollere miljøet i et sådan omfang, at vi altid opererer med faste tilbud, som baseres på en timepris på 750 kr. inkl. moms. Nogle tror fejlagtigt, at dette betyder, at vi til den pris ikke kan tilbyde lige så dygtige rådgivere, men det er ikke rigtigt. Ved at varetage alle de praktiske og administrative opgaver får rådgiverne faktisk en timeløn, som er langt højere end den de ville få pr. effektiv arbejdstime i f.eks. en almindelig advokatstilling eller lignende.

Det er selvsagt en stor opgave, men vi synes faktisk, vi klarer det meget godt. Vi har siden lancering hjulpet private og erhvervsdrivende med at oprette handelsbetingelser, ægtepagter, testamenter, kontraktgennemgang af diverse karakter og meget mere.

En af de spørgsmål, vi også ofte får, er: “Hvad er ‘hagen’ ved at bruge LegalHero, frem for et mere traditionelt rådgivningshus?”. Til det er svaret meget simpelt – at alt foregår online. Du kan således ikke forvente at møde din rådgiver ansigt til ansigt og ej heller forvente at blive budt velkommen på et fint kontor med matchende testel. Det gør, at vi kan spare på en masse administrative udgifter, som i den sidste ende kommer vores kunder til gode. Så længe man er med på dén præmis, er der altså ikke noget at være bekymret for. Tværtimod.

Fremtiden byder på mange nye tiltag og features, som skal gøre LegalHero til et endnu bedre produkt for både vores kunder og vores juridiske rådgivere.