Hvad er forskellen på advokat og jurist?

Feature image

Det kan være svært at vide, hvad forskellen er på en jurist og en advokat. Jurister og advokater beskæftiger sig på mange måder med de samme arbejdsopgaver. Der er dog en betydelig forskel på de to, udover titlerne. I det følgende indslag forsøger vi at hjælpe dig med at forstå, hvornår du kan nøjes med en jurist over en advokat, og hvad det vil indebære. 

Hvad er en advokat?

En advokat er, i medfør af lov, en beskyttet titel. En beskyttet titel indebærer, at man skal opfylde en række krav for at kunne betegnes en advokat i erhvervsøjemed. Det første krav er, at man skal have en særlig uddannelsesmæssig baggrund for at kunne få adgang til advokattitlen. Uddannelsesmæssigt skal man have bestået kandidatniveau i jura (cand.jur) fra et af landets største universiteter. Efterfølgende skal man gennemføre en tre-årig advokatuddannelse. 

Den efterfølgende tre-årige uddannelse fungerer som en slags specialiseret uddannelse. Oftest vælger man at arbejde som advokatfuldmægtig på et advokatkontor, men det er dog ikke den eneste mulighed for at opnå juridisk praktisk erfaring. Der er tale om en både praktisk og teoretisk anlagt uddannelse, der afsluttes med en skriftlig advokateksamen og en praktisk prøve i retssagsbehandling. Gennemføres dette, er det et krav, at man skal beskikkes hos Civilstyrelsen, forinden man kan betegnes som en advokat.

Vigtigt vedrørende forskellen på advokat og jurist

Forskellen på advokat og jurist er særligt vigtig med henblik på forsikring. En praktiserende advokat skal, for at beholde sin beskikkelse, tegne en ansvarsforsikring, der dækker min. 2,5 mio. kr. samt en garantiordning, der dækker min. 5 mio. kr. Hensigten bag dette er, at man som advokat kan risikere at begå professionelle fejl, som kan og oftest vil forårsage tab af en eller anden art. Garantiordningen er til for at dække tab som følge af svigagtige forhold fra advokaten eller dennes personales side. 

Når man har fået tildelt sin beskikkelse og praktiserer jura, er det et krav at man som advokat deltager i en regelmæssig efteruddannelse, som finder sted parallelt med det daglige arbejde som advokat. Endvidere skal man være medlem af Advokatsamfundet, hvilket betyder, at man er underlagt advokatetiske regler. 

Uddannelse på jurist og advokat

For at blive advokat eller jurist skal du først have en bachelor- eller kandidatgrad i jura fra en anerkendt universitet. Der er flere universiteter i Danmark, der tilbyder jurauddannelser, herunder Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Efter endt uddannelse kan du vælge at specialisere dig i et bestemt område inden for jura, såsom arbejdsret, familieret eller immaterialret. 

For at blive advokat skal du også have gennemført en advokatuddannelse, som består af både teoretisk og praktisk træning. Advokatuddannelsen tager normalt to-tre år at fuldføre og består blandt andet af praktikophold i et advokatfirma og en række eksamener.

Hvad er en jurist?

Selvom advokat er en beskyttet titel, er jurist ikke. Enhver kan i princippet kalde sig selv en jurist. Alligevel er det langt fra tilfældet, at enhver er en jurist. I Danmark er stort set alle jurister uddannet fra jurastudiet. Jura som uddannelse udbydes ikke kun gennem jurastudiet, men også gennem forskellige handelsskoler. Vælger man dog at blive uddannet som jurist uden om jurastudiet, fravælger man automatisk at blive advokat. Dette er fordi man dermed uddannes som erhvervsjurist. Som erhvervsjurist kan man bestride et job som advokatfuldmægtig på et advokatkontor. 

En jurist er af denne grund heller ikke underlagt de samme forsikrings- og etiske krav som en advokat ellers er. 

Hvad bør jeg vælge?

Det er en god tommelfingerregel at huske, når man skal repræsenteres i retten, skal man have fat i en advokat. Til næsten ethvert andet anliggende kan man nøjes med en jurist. En jurist kan rådgive og vejlede dig på niveau med enhver advokat. En jurist kan dog kun i et meget begrænset omfang repræsentere klienter i retten. Dette skyldes, at jurister ikke har møderet i en retssal. Hvis du derfor har brug for almindelig juridisk rådgivning, bør du overveje, hvorvidt det bedst kan betale sig at benytte en jurist. 

Det bør også fremhæves, at advokater typisk er betydeligt dyrere end jurister. Denne prisforskel skyldes formentlig den ekstra uddannelse, øget erfaring samt den sikkerhed der stilles til rådighed gennem forsikring og garanti. Juridisk rådgivning, hvad end der er tale om rådgivning fra en advokat eller jurist, skal ikke alene baseres på pris, men også på resultater. Vi mener ikke, at en høj pris er ensbetydende med et bedre resultat. På samme måde er en meget lav pris ikke altid ensbetydende med den bedste løsning. Vi mener derimod, at du som kunde skal vide, hvad du betaler for, og at du skal komme fra en rådgivningsoplevelse med en god mavefornemmelse over hvad du har fået set ift hvad du har betalt.

Retshjælp i Danmark

Du har mulighed for at finde retshjælp en række steder rundt omkring i Danmark. Man skal være opmærksom på, at de forskellige steder kan have individuelle krav og betingelser. 

Retshjælpen fungerer som et sted, hvor du kan få gratis mundtlig rådgivning om juridiske spørgsmål. Der er tale om hurtig og grundlæggende rådgivning, der består i at afdække problemet og se på de mulige løsninger. Retshjælp gives hos særlige advokatvagter, der findes rundt omkring i Danmark. 

Hvad kan Lexly hjælpe med?

Hos Lexly kan du finde dygtige eksperter til at hjælpe dig med dine juridiske problemstillinger. Hvad end du har brug for juridisk rådgivning eller udfærdigelse af et dokument, så kan Lexly hjælpe dig i mål. Vores jurister kan også hjælpe med at revidere og gennemgå et dokument, som du er blevet præsenteret for af en aftalepart. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du overhovedet har brug for en aftale, så kan du altid få en saglig vurdering af en af vores jurister.

Hvordan foregår sagsbehandlingen? 

Ønsker du juridisk rådgivning, foregår det praktisk sådan, at du skal oprette en sag hos os, hvor du beskriver, hvad du gerne vil have hjælp til og omfanget af dit behov. Har du relevante papirer eller dokumenter til sagen, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i inden for det pågældende retsområde. De vil kigge sagen og dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse på platformen. Når rådgiverne har fået et overblik over, hvilken løsning du har brug for, vil du modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har det det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er forskellen på en jurist og advokat?

Først og fremmest er advokat en beskyttet titel, hvilket jurist ikke er. I Danmark er de fleste jurister dog uddannet på universitetet med en bachelor og en kandidat (cand.jur). Som advokat skal du gennemføre en tre-årig uddannelse efterfølgende.

Hvem har jeg brug for?

Hvis du skal møde op i retten, skal du som hovedregel have fat i en advokat. En jurist kan ikke repræsentere klienter i retten. Hvis du derimod har brug for juridisk vejledning udover retten, kan du højst sandsynlig nøjes med en jurist inden for det pågældende område.

Hvad kan en jurist hjælpe med?

Jurister har mulighed for at fungere som konsulent eller rådgivning i forbindelse med juridiske problemstillinger. Jurister vil sikre du overholder alt relevant lovgivning der er på det pågældende område.