Sådan underskriver du din fremtidsfuldmagt på tinglysning.dk

Feature image

Har du lavet en fremtidsfuldmagt hos Lexly, så skal du være opmærksom på at den ikke er juridisk gyldig, før den er underskrevet digitalt gennem Tinglysningens system og efterfølgende godkendt af en notar. Her guider vi dig til, hvordan du får det klaret.

Underskrift

Trin 1: Gå ind på Tinglysning.dk

tinglysning.dk

Trin 2: Log ind med MitID.

Log på hos Det Digitale Tinglysningssystem

Trin 3: Tryk på ‘‘Opret fremtidsfuldmagt’’.

Tinglysning.dk oversigt

Trin 4: Udfyld nedenstående oplysninger:

Tinglysning.dk udfyld oplysninger

Udfyld din retskreds samt fuldmagtsgivers og fuldmagtshavers oplysninger. Fuldmagtsgiver er opretshaveren af dokumentet. Fuldmagtshaver er den, man ønsker at give fuldmagten til.

Husk at trykke “Tilføj”, når du har indtastet cpr-nr og navn.

Upload fremtidsfuldmagt

Ved fuldmagtens indhold (fra Tinglysning.dks egen hjemmeside): Her skal det angives hvilke forhold fuldmagtsgiver ønsker at give fuldmagt til. Det kan være fuldmagt til økonomiske og/eller personlig forhold. Evt. begrænsninger i fremtidsfuldmagten skal også anføres under indhold, fx hvis fremtidsfuldmagten er begrænset til at angå enkelte forhold eller er afgrænset til en del af fuldmagtsgivers forhold. Der må ikke anføres personnumre i tekstfeltet, alene fulde navn og fødselsdato.

Underskriv dokument


Kopier tekst knap
Tip: Du kan med fordel klikke på vores “kopi-knap” og så vil teksten automatisk blive kopieret. Herefter kan du indsætte teksten ved at trykke Ctrl + V eller højreklikke og trykke “Indsæt.

Trin 5: Tryk på ‘’Dokumenter der kan underskrives’’.

Saml fuldmagt

Trin 6: Her finder du din fremtidsfuldmagt. Tryk på nedenstående for at underskrive.

oversigt over dokumenter

Trin 7: Underskriv med MitID

Hos notaren

Du gyldiggør din fremtidsfuldmagt ved at få den bekræftet hos en notar. Notaren kan du finde i din nærmeste byret og kræver en tidsbestilling, som du kan foretage her. Notarens opgave er at sikre at du er den rigtige person, som fremtidsfuldmagten drejer sig om, og at du kender indholdet i fremtidsfuldmagten. Notaren er altså vidne til, at det er dig, der underskriver din fremtidsfuldmagt.

Vælg retsområde

Når du har fundet din nærmeste byret, følger du blot de trin som hjemmesiden viser.

Hvad skal jeg medbringe til notaren?

  • ID i form af offentlig udstedt billedlegitimation – dvs. pas eller kørekort 
  • Fremtidsfuldmagten 
  • 300 kr. i retsafgift 

Hvordan træder fremtidsfuldmagten i kraft?

Imens du stadig er i stand til at tage vare på dig selv, ligger fremtidsfuldmagten gemt i Fremtidsfuldmagtregistret. 

Så snart du ikke længere kan tage vare på dig selv, kan du henvende dig til Familieretshuset og bede dem om at sætte fuldmagten i kraft. Er du ikke selv i stand til dette, er det dine fremtidsfuldmægtige, som henvender sig til Familieretshuset for dig og beder dem vurdere, om det er nødvendigt at fremtidsfuldmagten bliver aktiveret. I så fald skal de fremtidsfuldmægtige lave en anmodning og medbringe en lægeerklæring om din tilstand. Derudover skal de underrette de nærmeste pårørende om anmodningen.

Hvis du vil sætte en fremtidsfuldmagt i kraft

Hvis fuldmagtsgiver ikke længere kan varetage sine forhold og egne interesser, som fremtidsfuldmagten omfatter, kan man ansøge om en ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten. Hvad du skal gøre før, under og efter ansøgningen kan du blive klogere på gennem Familieretshusets hjemmeside. Her kan du også finde den anmodning du skal udfylde i forbindelse med ikraftsættelsen.

Du skal sammen med indsendelsen af ansøgningen:

  • Indsende en lægeerklæring vedrørende fuldmagtsgivers aktuelle helbredsforhold. (Blanketten til lægeerklæring finder du her)
  • Betale et gebyr til Familieretshuset. Gebyret er for tiden på 1.010 kr. (2023) og tilbagebetales ikke, hvis fremtidsfuldmagten ikke sættes i kraft.

Volder underskriften problemer?

Hvis du har problemer med at underskrive, skal du kontakte Tinglysningen.

Tinglysningens hotline:

Telefon: 7022 1800, mandag-fredag kl. 10.00-15.00.

Kontaktformular: Tinglysningen har også en kontaktformular, du kan bruge, som muligvis kan svare på dine spørgsmål.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt kan sikre at en eller flere personer varetager dine interesser, hvis du skulle blive syg, svækket og generelt ude i stand til at varetage økonomiske og personlige forhold. Med en fremtidsfuldmagt kan du selv bestemme indholdet og hvem du ønsker skal være din fuldmagtstager

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

Alle der er fyldt 18 og kan handle ”fornuftsmæssigt” og ikke er under værgemål, kan oprette en fremtidsfuldmagt. Det betyder at du skal være i stand til at forstå konsekvenserne og betydningen af at oprette en fremtidsfuldmagt.

Hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt?

Hvis du ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt, skal du først og fremmest finde ud af hvad du har af ønsker til indholdet. Herefter skal den indskrives og underskrives digitalt jf. ovenstående vejledning. Når fuldmagten er underskrevet skal du møde personligt op hos en notar og bekræfte din identitet og indholdet på fuldmagten.