Fordele og ulemper ved et holdingselskab

Feature image

Hvad er et holdingselskab?

Den mest almindelige holdingstruktur består af et holdingselskab, der ejer aktier eller andele i et driftsselskab, der så står for den egentlige og daglige drift af virksomhedens aktiviteter. Holdingstrukturer kan være mere eller mindre komplekse alt efter behovet for den enkelte ejer.

Et holdingselskab er et kapitalselskab med begrænset hæftelse, dvs. et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S), som ejer aktier eller anparter i andre selskaber. Holdingselskabets formål er derfor blot at eje et eller flere driftsselskaber.

Fordele

Fordelene ved at etablere et holdingselskab kan variere afhængigt af den specifikke situation og virksomhedsstruktur, men typisk vil fordelene være:

 1. Rullende kapital: Hvis du stifter holdingselskabet samtidig med stiftelsen af driftsselskabet, kan man lade selskabskapitalen i holdingselskabet ”rulle” videre ned i driftsselskabet. Hermed kan den samme kapital anvendes to gange. Det betyder, at man kan nøjes med at indbetale 40.000 kr. til stiftelsen af holdingselskabet, som man efterfølgende tillige stifter driftsselskabet med. 
 2. Skattefri overførsel: Ejer holdingselskabet mere end 10 % af et driftsselskab, kan overskuddet i driftsselskabet skattefrit overføres til holdingselskabet. Hvis driftsselskabet har flere ejere, der alle har et holdingselskab, kan de hver især selv bestemme, hvor stor en del af udbyttet fra driftsselskabet, de vil lade blive stående i deres holdingselskab, og hvor meget de vil tage ud til personligt forbrug mod beskatning. 
 3. Risikospredning og beskyttelse af aktiver: Holdingselskaber kan give en effektiv måde at sprede risikoen ved at have investeringer i flere forskellige virksomheder. Hvis en virksomhed inden for holdingselskabet går konkurs, er det muligt at begrænse tabene til den pågældende virksomheds aktiver uden at påvirke de andre selskaber.
 4. Finansiel kontrol og styring: Holdingselskaber giver mulighed for at centralisere og konsolidere styringen og kontrol af flere virksomheder under et fælles ejerskab. Dette kan give bedre muligheder for f.eks. strategisk planlægning.
 5. Ejer- og aktionærstruktur: Holdingselskaber giver en fleksibel ejer- og aktionærstruktur, der kan tiltrække investorer, beskytte privat ejendom og lette overførslen af ejerskab. Det kan være lettere at tiltrække ekstern finansiering og kapital fra investorer, da de kan købe aktier i holdingselskabet i stedet for direkte i datterselskaberne.
 6. Salg af driftsselskabet: Hvis en virksomhed klarer det godt, kan det blive solgt og dermed ende med at blive en stor gevinst for kapitalejerne. Hvis driftsselskabet er ejet personligt af ejerne, bliver ejeren beskattet af købesummen som aktieavance. Holdingselskabet kan dog sælge sine aktier/anparter i driftsselskabet skattefrit. Holdingselskabet modtager dermed købesummen uden at skulle betale hverken selskabsskat eller aktieavanceskat. Det betyder at man kan reinvestere hele salgssummen.
 7. Spare afgifter: Ved holdingselskaber kan man ligeledes spare afgifter, hvis man f.eks. ejer fast ejendom via et holdingselskab. Hermed kan holdingselskabet sælges, og dermed også ejendommen, uden at det udløser tinglysningsafgift

Ulemper

Selvom der er flere fordele ved at etablere et holdingselskab, kan der også være nogle ulemper og udfordringer, som man skal have med i overvejelserne. Det vil typisk være:

 1. Administrativ byrde: Holdingselskaber kan være mere komplekse at etablere og administrere sammenlignet med enkelte virksomheder. Der kan være krav om separate regnskaber, juridiske dokumenter og rapporteringskrav for hvert datterselskab.
 2. Potentiel mistillid fra investorer: Investeringsmuligheder i et holdingselskab kan være mere komplekse og mindre gennemsigtige sammenlignet med direkte investeringer i en almindelig virksomhed.
 3. Øget kompleksitet ved opkøb eller salg: Når et holdingselskab ønsker at købe eller sælge en del af sin virksomhed, kan det være mere komplekst at håndtere transaktionen på grund af den strukturelle kompleksitet og potentielle behov for godkendelser fra forskellige aktionærer og reguleringsmyndigheder. 
 4. Oprettelse af to selskaber: Du skal oprette minimum to selskaber, når du vil oprette en holdingstruktur – et holding- og et driftsselskab. Selskabskapitalen fra dit holdingselskab kan “genbruges” i driftsselskabet, men der skal betales stiftelsesomkostninger for hvert af selskaberne. 

Hvis man ønsker at oprette et holding- og driftsselskab

Hvis man ønsker at oprette et holdingselskab og et driftsselskab, kan man med fordel gøre dette samtidig. En virksomhed kan opnå økonomiske fordele ved at oprette et driftsselskab og et holdingselskab samtidig, da driftsselskabet vil tage sig af den daglige drift, mens holdingselskabet spiller en økonomisk rolle. Dette giver også mulighed for særeje og kan være en økonomisk sikkerhed i tilfælde af, at driftsselskabet går konkurs. Opret et holdingselskab og en driftsvirksomhed på samme tid for at drage fordel af de økonomiske fordele.