Farvel til IVS, nu skal der omregistreres til ApS

Feature image

Slut med IVS’er, starten på billigere ApS’er

Regeringen og Dansk Folkeparti har d. 28. februar 2019 fremsat lovforslag om afskaffelse af muligheden for stiftelsen af iværksætterselskaber. I stedet har man valgt, at alle nuværende IVS’er skal omdannes til ApS’er, og at alle ApS’er skal have lempet kapitalkravet fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Lovforslaget blev fremlagt d. 28. marts og forventes vedtaget inden sommerferien. Nuværende IVS’er har 2 år til at blive omdannet til ApS ellers bliver de tvangsopløst.

Kort om lovforslaget

Lovforslaget går overordnet ud på, at det fremadrettet ikke længere skal være muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS). Herudover skal eksisterende IVS’er omdannes til anpartsselskaber (ApS) eller nedlægges. Fristen for omdannelse er 2 år, hvorefter Erhvervsstyrelsen kan fastsætte en en forlænget frist. Overholdes den forlænget frist ikke, kan selskabet tvangsopløses. Lovforslaget indebærer desuden et øget incitament til at stifte eller omdanne til ApS, da kapitalkravet for ApS nu bliver nedsat til 40.000 kr. frem for 50.000 kr., som det førhen har været. Lovforslaget er endnu ikke vedtaget, men da der er flertal for den i Folketinget, må det forventes, at den bliver vedtaget og træder i kraft snarest.

Er det en god ide?

IVS var en selskabsform, der blev indført d. 1. januar 2014. IVS-selskabsformen havde til formål at gøre det muligt at kunne stifte et selskab uden at stille 50.000 kr. til rådighed med det samme. I stedet var hensigten, at et IVS med tiden skulle spare dette beløb op, hvorefter det ville omregistrere til et ApS. Denne hensigt blev dog ikke nødvendigvis realiseret, i det mange IVS’er blev stiftet, men langt de fleste af disse endte med at gå konkurs. Erhvervsministeriet, baseret på en analyse fra september 2018, gik endda så langt og sagde, at IVS’er medførte en større tendens til svig og øget gæld til det offentlige set i forhold til alternative selskabsformer. Herudover blev der kommet frem til, at skatte- og afgiftsrestancerne er næsten dobbelt så høje som for enkeltmandsvirksomheder.

Jeg har et IVS, hvad gør jeg?

Det er værd at vide, at en omdannelse af et IVS til et ApS kan ske relativt gnidningsfrit. Det foregår efter de nugældende regler. Med det menes der, at der skal foretages en ændring af selskabets registrerting hos Erhvervsstyrelsen. Dette indebærer, at man ændrer selskabets anpartskapital, så den bliver højere end det (i lovforslaget) påkrævet 40.000 kr. Når det så er gjort, er der krav på, at der bliver udfærdiget en revisorerklæring, der bekræfter, at kapitalen overstiger 40.000 kr.

Endvidere skal der afholdes en generalforsamling, vedtægterne skal tilpasses den nye selskabskapital, og dernæst skal dette anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Når det er gjort, så er et IVS ikke længere et IVS, men i stedet et ApS. Praktisk skal et IVS ændre alt fra IVS til ApS, hvad end der er tale om selve navnet, hjemmeside eller lign.

Selve omregistreringen af selskabet fra IVS til ApS skal anmeldes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvori nedenstående skal vedhæftes:

  • generalforsamlingsreferatet, der har vedtaget ændringen,
  • de tiltrettede vedtægter og
  • en vurderingsmandserklæring om, at kapitalen lever op til enten det nuværende eller det i loven fremsatte kapitalkrav.