Kapitalkrav for alle virksomhedstyper

Feature image

Et kapitalkrav indebærer, hvor meget bankerne skal ligge inde med i tilfælde af, at finansmarkederne fryser eller der kommer uventet store økonomiske tab. Kapitalkrav omfatter både bankernes egenkapital og livkividet. Kravene fastsættes ved lov på baggrund af anbefalinger fra heriblandt Basel-komiteen.

Kapitalkrav ved oprettelse

Der gælder visse krav ved oprettelse af en virksomhed. Når man ønsker at stifte en virksomhed, skal man have overvejet, hvilken selskabsform, der ønskes, hvilket også har en indflydelse på, hvilke krav der gælder til startkapitalen. Der gælder forskellige krav alt efter hvilken selskabsform, der er tale om.

  • Enkeltmandsvirksomhed

Ved en enkeltmandsvirksomhed findes der ikke noget krav til, at der skal indskydes penge i virksomheden ved dets oprettelse. Kapitalkravet er med andre ord 0 kr. Dette betder, at virksomheden kan opstartes uden penge. Heruodover gælder der ikke et krav om, at virksomhedn skal have en eldelse eller offentliggøre dets årsregnskab. Det eneste, der er særligt relevant at være opmærksom på er, at man skal momsregistreres samt, at man hæfter personligt for alt potentiel gæld, som virksomheden stifter.

  • Personligt mindre ejet virksomhed

Ved denne selskabsform, gælder der tillige ikke et krav om, at der skal skydes penge i selskabet ved oprettelse. Derudover gælder der ikke et krav om ledelse eller indberetning af årsregnskab, så længe man er opmærksom på, at man som ejer hæfter personligt for alt potentiel gæld, som virksomheden erhverver.

  • Interessentskab

Et interessentskab oprettes typisk i samarbejde med andre, men der stilles ikke krav til, at der indskydes startkapital i virksomheden. Det eneste, der her kræves, hvis der er tale om flere ejere, er at en af ejerne personligt indtræder i virksomheden. Der er ikke et krav om CVR registrering eller momsregistrering, men ejerne hæfter personlidt, solidarisk og ubegrænset for alt potentiel gæld, som virksomheden erhverver.

  • Anpartsselskab

Et anpartsselskab vil under alle omstændigheder kræve en startkapital på 40.000 kr.

  • Aktieselskab

Oprettelsen af et aktieselskab kræver et kapitalindskud på 400.000 kr. i selskabet. Det er dermed sagt også den selskabsform, der har det højeste kapitalkrav. Et aktieselskab anses som en selvstændig juridisk enhed, hvilket betyder, at man som ejer kun hæfter for det beløb, man selv indsyder i selskabet. Selskabet er forpligtet til at indberette årsregnskab og føre ejerbog.

  • Holdingselskab

Et holdingselskab kan enten vælges at oprettes som et ApS eller AS. Det betyder, at der enten skal indskydes 40.000 eller 400.000 kr. i selskabet. Fordelen ved at oprette et holding- og driftsselsakb er, at et holdingselskab kan agere som moderselsakb for dit driftsselskab, som kan være et ApS eller AS. Holdingselskabet kan modtage udbytte fra driftsselskabet, men vil typisk ikke selv have nogen drift, hvorfor det heller ikke skal være momsregistreret.

Lad Lexly hjælpe dig

Ønsker du juridisk rådgivning, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Ved at lade Lexly behandle din sag sikrer du dig, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale inden for retsområdet. Lexlys jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, hvorfor du kan være sikker på, at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er startkapital?

Startkapital (også kaldet kapitalkrav) dækker over den kapital, der kræves til at starte et selskab. Kapital kan enten indskydes som et kontakt beløb eller gennem andre formuegoder, herunder aktier og obligationer.

Hvilke selskaber har ikke noget kapitalkrav?

Både enkeltmandsvirksomheder og interessentskab har ikke noget kapitalkrav og skal derfor ikke indgive et startkapital.

Hvilke kapitalkrav er der til ApS og A/S?

For anpartsselskaber gælder der et startkapitalkrav på mindst 40.000 kr. Det største startkapital findes hos aktieselskaber, hvor startkapitalen er på mindst 400.000 kr.