Opsigelse af lejemål – hvordan foregår det?

Feature image

Lejer har som udgangspunkt et opsigelsesvarsel på tre måneder. Denne frist er ikke fast, hvilket betyder at lejer og udlejer kan aftale andre forhold vedrørende opsigelse – både direkte og indirekte. Den indirekte aftale kommer ofte i forbindelse med tidsbegrænsning af lejeaftale, hvor begge parter som udgangspunkt ikke kan opsige. Det kan man aftale sig ud af.

Mange studerende lejer sig ind på enkeltværelser. Her er det værd at være opmærksom på, at opsigelsesvarslet som udgangspunkt er én måned, hvis udlejeren bor i den pågældende lejlighed på aftaletidspunktet. Også i dette tilfælde kan udlejer og lejer dog aftale andre forhold.

Hvad hvis lejer flytter ud inden udløbet af opsigelsesvarslet?

Hvis en lejer flytter et andet sted hen inden udløbet af opsigelsesvarslet hæfter lejer som udgangspunkt selv for den resterende del af huslejen. Dog gælder det, at udlejer har pligt til at bestræbe sig på at genudleje lejemålet inden udløbet af opsigelsesvarslet. Det står imidlertid ikke helt klart, hvor langt en udlejer skal gå for at genudleje. En udlejer behøver eksempelvis ikke at annoncere om ledigheden af lejemålet, ligesom udlejer ikke er forpligtet til at tage imod et hvilket som helst tilbud. En vurdering af, om udlejer overholder sin genudlejningspligt, beror derfor på en konkret afvejning af situationens forhold.

Hvad skal jeg være særligt være opmærksom på, hvis jeg som udlejer vil opsige lejeaftalen?

Udlejer kan kun opsige en lejeaftale, hvis lejeloven giver mulighed for at opsige. Den mest anvendte i praksis er, at udlejeren selv skal bruge lejemålet – det er dog ikke en blankocheck, og i mange tilfælde vil domstolene vurdere, om det er rimeligt. Det kan være svært at komme af med en lejer, hvor forholdet enten er gået lidt skævt, eller udlejeren skal bruge/sælge lejligheden. Særligt, hvis lejeren ikke misligholder lejekontrakten. Lejemålets ophør skal således tænkes ind, før der indgås en aftale, og der kan være brug for en god rådgiver, hvis lejeaftalen allerede er indgået og man ønsker at tage lejemål tilbage – af den ene eller anden grund.

Har du brug for hjælp i forbindelse med en juridisk udfordring, så sidder Lexlys jurister klar med et uforpligtende tilbud.

Rådgivning for lejere kan bl.a. omfatte:
 • Gennemgang eller lejekontrakt
 • Fastsættelse af huslejens størrelse
 • Sager om huslejestigningens størrelse
 • Opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Fraflytning, herunder lejemålets istandsættelse, afregning af depositum, forudbetalt leje mv.
Rådgivningen for udlejer kan bl.a. omfatte:
 • Køb og salg af udlejningsejendomme
 • Udfærdigelse af lejekontrakter
 • Forhandling og indgåelse af alle former for erhvervslejekontrakter
 • Varsling og gennemførelse af huslejestigning
 • Bistand i forbindelse med opsigelse eller ophævelse af lejer
 • Bistand ved fraflytning af lejemål
 • Udsættelse af lejemål
 • Inkassering af ikke betalt husleje
 • Opsigelse eller ophævelse af erhvervslejemål

Dette blogindlæg kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Lexly påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af dette blogindlæg. Dette gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i blogindlægget eller af øvrige forhold, der relaterer sig til blogindlægget.