Det nye LegalHero: Ny prisstruktur og øget fokus på den digitale oplevelse

Feature image

LESSONS LEARNED

LegalHero har nu været i markedet i lidt over et år med ambitionen om at ændre måden juridiske services leveres på. Det har være både hårdt, spændende og lærerigt. Vi har erfaret, at vi kan gøre en kæmpe forskel for vores kunder og det motiverer os. Samtidig har vi mærket en stor interesse fra dygtige jurister, der for alvor har taget vores koncept til sig.

Hver dag forsøger vi at yde en service, der er 10 gange bedre end gennemsnittet. Det gør vi bla. ved at være en digital virksomhed, der arbejder med jura, fremfor at være en juridisk virksomhed, der arbejder med digitalisering. Et mindset, vi tror, er afgørende for at ændre måden, som jurister vil arbejde på i fremtiden. Vi tror nemlig på, at jurister i fremtiden i langt større grad vil arbejde for sig selv og værdsætter den tid de bruger ikke alene på deres arbejde, men også alle de andre ting der motiverer dem. Det der populært kaldes for “work-life balance”. Glitnr vil gerne være den foretrukne platform for jurister, der er klar på at tage den “selvansatte” rolle i brug, hvor man i mange sammenhænge fremstår som en selvstændig eller freelancer, men samtidig har en central aktør, der tager sig af meget af alt det nødvendige, der ligger rundt om selve kerneydelsen herunder markedsføring, administration, forsikring mv. På den måde kan juristerne nemlig fokusere på det, de er absolut bedst til, nemlig kompetent juridisk rådgivning.

Er der en ting, vi især har lært, så er det at rykke på ens erfaringer med det samme. Selvom man har en begrundet antagelse, når man går i gang, ved man også, at man i mange tilfælde skal ud og lære virkeligheden at kende ved at få sit produkt foran så mange kunder som muligt. Først dér gør du dig dine erfaringer, og det er afgørende, at du tør rykke på dem med det samme og ændre de ting, der skal til for at komme videre til det næste niveau. LegalHero 2.0 om man vil. Vi har den seneste tid investeret massivt i teknologi. Det vil vi også blive ved med. Vi ved nu, hvad der skal til, for at gøre rådgivningsoplevelsen til en endnu bedre oplevelse for alle involverede. Vil vi over de næste måneder præsentere en masse opdateret design og nye produkter, som vi håber vil gøre juraen endnu mere tilgængelig for alle.

KONKURRENCE PÅ PRIS, MEN MEST PÅ KVALITET

Vi var – og er stadig – fast besluttede på at være konkurrencedygtige, ikke på kun på pris, men også på kvalitet. Målt på kvalitet, så har vi over det sidste år bevist at vores ydelser sagtens kan konkurrere med den traditionelle advokatbranche. Der, hvor LegalHero især adskiller sig, er på det, vi vælger at kalde “leveringsmodellen”. Ved at gøre alting digitalt kan vi minimere det såkaldte ‘overhead’, der ofte er med til at skrue priserne i vejret i advokatbranchen. Vi ser ikke nødvendigvis os selv som en direkte konkurrent til den etablerede branche, men snarere som et alternativ.

Den juridiske branche har alt for længe været præget af manglende transparens, delvist fordi jura ikke altid er en eksakt størrelse, og delvist fordi branchen traditionelt set har været baseret på løbende timepriser. Det har medført, at kunderne ofte er i tvivl om, hvad de skal have, hvor meget deres opgave er værd og hvornår taxametret starter og stopper. Pris bliver derfor ofte fejlagtigt en af de største frustrationer, når kunder køber juridisk rådgivning. Manglende transparens og evnen til at beskrive, hvor stor værdi kompetent juridisk rådgivning kan tilføre, spænder desværre alt for ofte ben for den gode rådgivningsoplevelse.

Netop denne frustration og manglende transparens er en af de ting, som vi arbejder på at gøre op med i LegalHero. For selvom vi stadig arbejder med timepriser, så er alle vores tilbud faste. Hver gang.

EN NY OG BEDRE PRIS

Vi har altid vidst, at priserne for juridisk rådgivning kan skæres ned. Teknologi og platformsøkonomi er ideelle redskaber til at fjerne mange af de høje marginer, der præger branchen. Dog har vi lært, at der også er en grænse for, hvor billigt det kan gøres, for at tingene stadig hænger sammen. Balancen mellem at være for billige og for dyre skal ikke kun findes i regneark, men især ved at lytte til de folk, som køber og sælger på vores platform. Det kan lyde som en øvelse, der på overfladen virker ligetil. Dog har vi måtte sande, at vi formentlig skød en anelse forbi i første forsøg.

Vi har lært, at prisen på en arbejdstime for en dygtig jurist på en platform som vores i højere grad skal komme juristen til gode. Derudover skal økonomien stadig hænger sammen for os som platform. Vi har vidst, at vores priser har været ekstraordinært lave, men vi må også erkende, at de måske har været for lave. Derfor hæver vi vores timepriser fra 750,- inkl. moms til 1.495 kr. inkl. moms. Vores timepriser er således stadig i gennemsnit 50% lavere end det, man kan forvente hos en traditionel advokat, som almindeligvis tager 3.000 kr. i timen. Dét, tror vi, er afgørende, hvis man skal konkurrere på fair vilkår.  

FAREN VED AT VÆRE “FOR BILLIG”

Årsagerne til vores prisændring skyldes to ting. For det første, at det ikke er klogt at signalere en “for billig” pris. Vil vil med andre ord ikke opfattes som et discountprodukt. For det andet, at vi gerne vil blive ved med at tiltrække de dygtigste jurister til vores platform.

Selvom prisen kan være en hæmsko for mange, der ønsker at købe juridisk rådgivning, så kan en for lav pris også virke afskrækkende. Vi har førhen oplevet tvivl hos vores kunder: “Hvordan kan en ydelse, som kræver høj faglig indsigt og ofte flere års erfaring, kun koste 750 kr./t, og hvis det er så billigt, hvad er det så, jeg går glip af?” Hertil er svaret ganske simpelt (for os), men til tider ikke for vores kunder; nemlig at alt foregår online.

Vi har ingen dyre fysiske kontorer, da vores rådgivere sidder placeret over hele landet. I stedet har vi et digitalt kontor, hvor rådgiveren har adgang til alle de nødvendige værktøjer for at kunne løse sine opgaver. Herudover skal man ikke betale for det samme “overhead” rådgiveren honorar, som i advokatbranchen almindeligvis går til fx partnere, advokatsekretærer, bogholdere, markedsføring, forsikringer og så videre. Denne opgave bliver i stedet stordriftet hos LegalHero. På den måde betaler man i langt højere grad alene for rådgiverens honorar, mens de andre udgifter kan holdes på et minimum ved hjælp af platformsøkonomi, automatisering og teknologi. Resultatet er stadig, at man kunde hos LegalHero får adgang til dygtige jurister til attraktive priser, samtidig med at rådgiveren beholder en større del af kagen til sig selv. Det, synes vi, er fair.

FAIR RÅDGIVERLØN

Rådgivningen hos LegalHero leveres af nogle af landets dygtigste jurister indenfor deres felt. Deres tid er selvsagt ikke gratis. Selvom vi har haft en ambition om, at vores priser skulle gøre kompetent juridisk rådgivning tilgængeligt for alle, så er det alligevel svært at holde de bedste juridiske eksperter til ilden med en timeløn på 400 kr.

Det kan for nogen lyde som en høj løn, men selvom LegalHeros rådgivere er ildsjæle, så er den tid, som en rådgiver skal bruge på LegalHero-platformen, stadigvæk i skarp konkurrence med tid, der kan bruges på familie, venner osv. Tid er en knaphed i vores travle hverdag, og derfor kan man ikke forvente, at juristerne springer til, hvis ikke også den økonomiske kompensation virker tilfredsstillende. Så simpelt er det faktisk.

For bedre at kunne honorere de knap 60 juridiske eksperter vi allerede har tilknyttet på platformen, og samtidig kunne blive ved med at tiltrække de allerbedste jurister, har vi derfor valgt at fordoble timelønnen for en juridisk rådgiver hos LegalHero fra 400 kr. til 800 kr. Dertil kommer feriepenge på 100,- i timen.

Det mener både vi og vores rådgivere er en fair pris. Prisen må og skal ikke være en begrænsning, og med vores nye priser kan vi sikre, at vores rådgiverstand stadig udgøres af de dygtigste og mest motiverede jurister i Danmark.

Team LegalHero