Retshjælp – Fri og gratis juridisk rådgivning

Feature image

Forskellige typer retshjælp – hvor findes de?

I Danmark er der mulighed for at modtage gratis retshjælp gennem forskellige instanser og organisationer. Herunder finder du et kort, så du nemt kan finde tætteste mulighed for dig – Du kan også finde en liste over alle mulighederne, under kortet.

Områder og byer

Steder hvor vi desværre ikke har kunnet finde nogen retshjælp-muligheder: Bjerringbro, Bornholm, Brabrand, Bramming, Brøndby, Ebeltoft, Fredensborg, Fredericia, Furesø, Gilleleje, Glostrup, Gråsten, Haderslev, Hadsten, Hedensted, Helsinge, Herlev, Hillerød, Ringkøbing, Ringsted, Rønde, Sorø, Thisted, Toftlund, Værløse, Vojens

Firmaer og foreninger

Hvad er retshjælp?

I Danmark er retshjælp en form for juridisk bistand, der gives til bl.a. personer med lav indkomst og begrænsede økonomiske ressourcer. Formålet med retshjælpen er at sikre, at alle borgere har adgang til juridisk rådgivning og hjælp til at forsvare deres rettigheder, selvom de ikke har økonomiske ressourcer til at betale for privat juridisk bistand.

Retshjælp ydes gennem det offentlige retshjælpsystem, som administreres af Advokatnævnet. Denne ordning sikrer, at personer med lav indkomst kan modtage juridisk hjælp og rådgivning samt muligvis økonomisk støtte til at dække udgifter i forbindelse med retssager, f.eks. advokathonorarer og retsafgifter.

De fleste steder kræver det, at du opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces.

Hvis ansøgeren opfylder kriterierne, vil der blive ydet retshjælp i form af enten gratis juridisk rådgivning eller fri proces, hvor udgifterne til retssagen dækkes.

Hvilke sager kan man få hjælp til?

Det er vigtigt at bemærke, at retshjælp primært dækker civile sager, herunder familie- og arveret, lejeret, erstatningsret og forbrugerret. Straffesager og visse andre sager er normalt ikke omfattet af retshjælp.

Retshjælp er en vigtig del af det danske retssystem, da det sikrer, at alle borgere, uanset deres økonomiske situation, har adgang til juridisk bistand og kan forsvare deres rettigheder i retssystemet.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Retshjælp er inddelt i tre forskellige trin. Trinene kategoriserer den hjælp, der stilles til rådighed og der er derfor forskellige krav til de tre trin:

  1. Trin: Helt grundlæggende mundtlig rådgivning: Her har du ret til hos en advokat at få gratis helt grundlæggende mundtlig rådgivning om både de juridiske spørgsmål i din sag og om dine praktiske og økonomiske muligheder for at gå videre med sagen. Dette er uafhængigt af indkomst og uanset, hvad sagen handler om. 
  2. Trin: Rådgivning, der omfatter mere end trin 1: F.eks. hjælp i forbindelse med kommunikation med det offentlige. På dette trin er der krav til bl.a. indkomstgrundlag og det specifikke sagsområde, som har indflydelse på, hvorvidt du kan tilbydes retshjælp.
  3. Trin: Rådgivning i forbindelse med forligsforhandlinger: På dette trin er der krav til bl.a. indkomstgrundlag og det specifikke sagsområde, som har indflydelse på, hvorvidt du kan tilbydes retshjælp.

Hvornår kan jeg ikke få hjælp til trin 2 og 3?

Du kan ikke få offentlig retshjælp på trin 2 og 3 i følgende situationer:

  • hvis du er sigtet/tiltalt i en straffesag
  • hvis du er erhvervsdrivende, og sagen handler om dit erhverv
  • i sager om gældssanering
  • i sager der vedrører en offentlig myndighed eller et privat tvistløsningsorgan, hvis denne myndighed giver vejledning og bistand i nødvendigt omfang.

 Der kan dog gives retshjælp til at klage over en offentlig myndigheds afgørelse.

Økonomiske betingelser for trin 2 og 3

Det er muligt at få tilskud til offentlig retshjælp på trin 2 og 3, hvis din indtægt har været under en bestemt beløbsgrænse i det forrige kalenderår. I 2023 må en enlig ansøgers indtægtsgrundlag ikke overstige 358.000 kr. Dette tal ændrer sig hvert år.

For at søge om tilskud til offentlig retshjælp i 2023 skal du bruge dine indkomstforhold fra 2021.

Er der væsentlige afvigelser i dine aktuelle indkomstforhold, skal de aktuelle indkomstforhold lægges til grund. Du skal kunne dokumentere ændringerne i dine indkomstforhold for at få dem taget i betragtning.

Hvis du er gift eller samlevende, skal din og din partners samlede indtægt holde sig under et bestemt beløb. Lever ansøgeren i et ægteskab eller samlivsforhold, må parrets samlede indtægtsgrundlag ikke overstige 455.000 kr. 

Telefonisk retshjælp

Der findes retshjælp over hele landet. De fleste steder har et fysisk kontor, hvor du kan møde op, og så er der steder, hvor rådgivning foregår online og/eller via telefon.

Online retshjælp

Retshjælperen er en frivillig institution, som yder juridisk rådgivning til borgere og/eller virksomheder. Ligegyldigt hvem du er, kan du altid henvende dig gratis hos Retshjælperen. Herefter vil retshjælpere tage sig af din konkrete sag og rådgive dig frem til en løsning.

Erhvervsjuridisk retshjælp til virksomheder

Som virksomhed er der ligeledes mulighed for gratis retshjælp gennem iværksætterretshjælpen. Iværksætterretshjælpen har eksisteret siden december 2016, og er en gratis retshjælpsforening, der tilbyder gratis juridisk rådgivning til iværksættere og selvstændige indenfor alle erhvervsretlige områder.

Der findes også andre lignende hjemmesider, herunder Erhvervsjuridisk Retshjælp.