Sådan tinglyser du din ægtepagt på tinglysning.dk

Har du lavet en ægtepagt hos Lexly, skal du være opmærksom på, at den ikke er juridisk gyldig, før den er blevet tinglyst. Dette kan du gøre via Det Digitale Tinglysningssystem. I følgende guide hjælper vi dig med at gennemføre denne proces.

Trin 1. Gå ind på tinglysning.dk

Først og fremmest skal du besøge hjemmesiden tinglysning.dk. Herefter skal du klikke på “Tinglysning mv.”, jf. billedet forneden (orange rektangel).

Trin 1

Trin 2. Log ind med MitID

Du bedes nu logge ind med dit MitID, som du normalvist ville i andre henseende.

Trin 2 - Log på hos Det Digitale Tinglysningssystem

Trin 3. Tryk på “Ny anmeldelse”

Det tredje trin i processen er oprettelsen af en “Ny anmeldelse”, jf. billedet forneden (orange rektangel).

Trin 3 - Ny anmeldelse

Trin 4. Indtast oplysninger om anmelder

Du skal nu indtaste oplysninger om dig selv, som den der anmelder ægtepagten.

 1. Indtast din e-mailadresse.
 2. Indtast evt. telefonnummer så Tinglysningsretten har mulighed for at kontakte dig via telefon. Dette er dog ikke et krav.
 3. Indtast sagsnummer: Vi anbefaler, at du bruger dit fulde navn som sagsnummer.
 4. Tryk herefter “Næste”.
Trin 4 - Oplysninger om anmelder

Trin 5. Vælg fanebladet “Personer/virksomheder”

 • Udfyldt dit “Cpr-nr.” og “Navn” (Ægtefælle 1).
 • Tryk “Søg”.
Trin 5 - Personer/Virksomheder

Trin 6. Tilføj ægtefælle 2 til ægtepagten

 • Udfyldt “Cpr-nr.” og “Navn” på ægtefælle 2.
 • Tryk “Søg”.
Trin 6 - Tilføj ægtefælle

Trin 7. Begge ægtefæller er nu tilføjet

 • Kontrollér, at begge ægtefæller nu står opført korrekt under “Valgte personer/virksomheder”.
 • Klik herefter nederst på “Næste”.
Trin 7 - Liste over ægtefæller

Trin 8. Vælg dokumenttype

 1. Under “Kategori” vælges “Andet”.
 2. Under “Dokumenttype” vælges “Tinglysning Ægtepagt”.
 3. Klik herefter “Næste”.
Trin 8 - Vælg dokumenttype

Trin 9. Vælg formueforhold

 1. Her skal du tage stilling til hvilken type ægtepagt du vil sende til tinglysning. Drejer ægtepagten sig om en ægtepagt med pensionsordning kan du vælge “kombinationssæreje“.
 2. Kopier indholdet af ægtepagten og henfør det feltet “Tekst”. Vær opmærksom på ikke at få underskrifter med nederst fra dokumentet, da ægtepagten senere skal underskrives med MitID.
 3. Klik herefter på nederst “Næste”.
Trin 9 - Vælg formueforhold

Trin 10. Tinglysningsafgift

Tinglysningsretten opkræver en afgift på 1.850 kr. for at foretage tinglysningen. Du bliver bedt om at betale afgiften senere i processen.
For nu, klik på “Næste”.

Trin 10 - Tinglysningsafgift

Trin 11. Roller og underskriftsmetode

 1. Kontrollér at begge ægtefællers roller er angivet som “Disponent”.
 2. Kontrollér at “Underskriftsmappe” er valgt for begge ægtefæller.
 3. Klik herefter på “Til underskift”.
Trin 11 - Underskriftsmetoder

Trin 12. Anmelden bliver sendt til underskriftsmappen

Klik “Underskriv dokument” for at komme videre.

Trin 12 - Underskriftsmappen

Trin 13. Underskriftsmappen

Som ægtefælle 1 kan du nu underskrive ægtepagten.

 1. Sæt hak ved “Underskriv med MitID”.
 2. Tryk derefter på blyanten under “Underskriv”.
Trin 13 - Underskriftsmappen

Trin 14. Underskriv med MitID

Du skal nu til at underskrive ægtepagten med MitID.

Klik “Videre til underskrift”.

Trin 14 - MitID

Trin 15. Underskriv nu dokumentet ved at logge ind med MitID

Trin 15 - MitID

Trin 16. Underskriv dokument

Når du er logget på med MitID kan du herefter trykke “Underskriv” for at underskrive ægtepagten.

Trin 16 - MitID

Trin 17. Underskriften modtaget

Trin 17 - Underskrift modtaget

Trin 18. Ægtefælle 1 logger nu ud

Ægtefælle 1 logger nu ud ved at klikke på “Log ud” oppe i højre hjørne.

Trin 18 - Ægtefælle 1

Trin 19. Ægtefælle 2 logger nu ind med MitID

Trin 19 - MitID

Trin 20. I oversigten, vælger ægtefælle 2 “Dokumenter, der kan underskrives”

Trin 20 - Dokumenter der kan underskrives

Trin 21. Underskriftsmappe for ægtefælle 2

Som ægtefælle 2 skal ægtepagten nu underskrives.

 1. Sæt hak ved “Underskriv med MitID”.
 2. Tryk derefter på blyanten under “Underskriv”.
Trin 21 - Underskriftsmappe

Trin 22. Ægtefælle 2 underskriver med MitID

Klik “Videre til Underskrift” for at underskrive med MitID.

Trin 22 - Underskriver med MitID

Trin 23. Ægtefælle 2 underskriver nu dokumentet ved at logge ind med MitID

Trin 23 - Ægtefælle 2

Trin 24. Underskriv dokumentet som ægtefælle 2

Når ægtefælle 2 er logget på med MitID, kan der trykkes “Underskriv” for at underskrive ægtepagten.

Trin 24 - Ægtefælle MItID

Trin 25. Underskriften er nu modtaget

Ægtefælle skal nu logge ud ved at klikke “Log ud” oppe i højre hjørne.

Trin 25 - Underskriften er modtaget

Trin 26. Anmeldelse af ægtepagten

Da begge ægtefæller nu har underskrevet ægtepagten, er næste skridt at anmelde den til tinglysning.

Anmeldelsen gøres af ægtefælle 1.

Trin 27. Ægtefælle 1 logger på tinglysning.dk med MitID

Trin 27 - MitID

Tryk på “Dokumenter, der kan anmeldes”, jf. billedet forneden (orange rektangel)

Trin 27 - Dokumenter der kan anmeldes

Trin 28. Anmeld ved at klikke på papirflyver ikonet under “Anmeld”

Trin 28 - Anmeld dokument

Trin 29. Anmeld ægtepagten ved at trykke “Anmeld”

Der anmeldes ved at klikke “Anmeld” helt nederst på siden.

Trin 29 - Tryk "Anmeld"

Trin 30. Ægtefælle 1 Anmelder via MitID

Trin 30 - MitID

Trin 31. Tinglysningsafgiften betales

Herefter skal tinglysningsafgiften betales. Hvis ægtepagten af en eller anden grund ikke bliver godkendt, opkræves beløbet ikke.

 1. Kontrollér at anmelders e-mail er korrekt (ægtefælle 1).
 2. Tryk efterfølgende på “Betal”.

Trin 32. Bekræftelse af godkendt betalingskort

 1. Modtag bekræftelse på at betalingskortet er godkendt.
 2. Tryk på “Send anmeldelsen til tinglysning”.
 3. Modtag bekræftelse på at tinglysingen er afsendt.

Trin 33. Nu er ægtepagten anmeld til tinglysning

Du skal være opmærksom på at behandlingstiden i tinglysningsrettet typisk tager et par uger. Når tinglysningen er færdigbehandlet, modtager anmelderen (ægtefælle 1) en e-mail fra tinglysningsretten med bekræftelse.