Baggrund

Samværsaftale

Som forældre skal man tage stilling til mange nye ting når man ikke længere bor sammen og man har fælles børn. Med en samværsaftale kan du få det bedste udgangspunkt for dit fremtidige familieliv. Aftalen er med til at skabe lære linjer om samværet og skaber ro for dine børn.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Hjælp til samværsaftale
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Hvad er en samværsaftale?

En samværsaftale er en aftale mellem to personer, der har et barn sammen, om hvordan de vil fordele ansvaret for barnet. Aftalen kan omfatte forældremyndighed, samvær og økonomisk support. Hvis I vælger at lave en skriftlig aftale om samvær, som indeholder en såkaldt tvangsfuldbyrdelsesklausul, er den bindende på samme måde som afgørelser truffet i Familieretshuset. Derfor er det vigtigt at overveje aftalens indhold grundigt og overveje muligheden for rådgivning.

Gode grunde til at lave en samværsaftale

En samværsaftale er et vigtigt værktøj for forældre, der ønsker at organisere samværet med deres barn på en klar og struktureret måde. Med denne aftale kan I detaljeret aftale, hvornår barnet skal være hos hver af jer, samt hvordan ferier og helligdage skal håndteres. Aftalen omfatter også praktiske aspekter som transport og udgifter i forbindelse med samværet.

Når aftalen er på plads, tilbyder den en ekstra fordel: Hvis aftalerne ikke bliver overholdt, kan familieretten træde til og hjælpe med at sikre, at aftalerne bliver fulgt. Dette sikrer, at samværsaftalen ikke kun giver jer som forældre tryghed, men også skaber et mere stabilt og forudsigeligt miljø for jeres barn, hvilket er afgørende for at mindske konflikter og uenigheder om samværet.

Hvad skal en samværsaftaler indeholde?

En samværsaftale skal først og fremmest tage stilling til, hvem der har forældremyndighed over barnet. Det er den forælder, der har forældremyndigheden, der har det overordnede ansvar for barnets velfærd.

Aftalen skal desuden tage stilling til, hvordan samværet mellem barnet og den anden forælder skal foregå. Dette kan f.eks. være i form af faste aftaler om, hvornår barnet skal være hos den anden forælder. Der er også mulighed for fleksible aftaler, hvor forældrene selv aftaler, hvornår barnet skal være hos den ene eller den anden. I aftalen bør der også tage stilling til feriesamværet mellem jeres barn/børn og højtider.

Endelig skal en samværsaftale også tage stilling til økonomisk support. Dette er især relevant, hvis den ene forælder har større indkomst end den anden, eller hvis den ene forælder er mere ressourcestærk end den anden. Økonomisk support kan f.eks. være i form af bistand til at betale for barnets bolig, forsikringer, udgifter til fritidsaktiviteter eller lignende.

Eksempler på deleordninger

Der er forskellige måder, hvorpå forældre kan dele samværet med deres børn efter en skilsmisse. Nogle af de mest almindelige deleordninger er:

 1. Traditionel samværsordning: Den ene forælder har børnene boende det meste af tiden, mens den anden forælder har samvær med børnene i bestemte perioder, såsom hver anden weekend, halvdelen af skoleferierne og enkelte hverdage. Dette er en af de mest almindelige deleordninger, da det giver børnene en stabil base og rutine.
 2. Skiftevis samvær: Børnene bor skiftevis hos hver forælder, f.eks. en uge ad gangen. Denne ordning kan give børnene en mere ligelig fordeling af tid og opmærksomhed fra begge forældre, men kræver samarbejdsvillige og kommunikative forældre for at fungere optimalt.
 3. 60/40 eller 70/30 samværsordning: Denne ordning indebærer, at børnene tilbringer omkring 60-70% af tiden hos den ene forælder og 30-40% hos den anden. Dette kan være en god løsning for familier, hvor den ene forælder arbejder mere eller har længere transporttid til arbejde, men stadig ønsker at have en betydelig del af samværet med børnene.
 4. Flerdelt samværsordning: Denne ordning involverer en kombination af forskellige samværsmønstre, der varierer fra uge til uge, måned til måned eller sæson til sæson. Dette kan være en god løsning for forældre, der har skiftende arbejdstider, rejser meget eller har andre særlige forhold, der kræver fleksibilitet i samværet.
 5. Fælles bopæl: Børnene bor i en fast bolig, mens forældrene skiftevis flytter ind og ud. Denne ordning kan give børnene stabilitet og kontinuitet i deres hjemmemiljø, men kan være udfordrende for forældrene, da det kræver, at de har separate boliger og kan samarbejde om praktiske forhold.

Hvordan laver man en samværsaftale?

Først og fremmest er det en god idé at sætte sig ned og snakke med den anden forælder om, hvad I ønsker at indgå i en samværsaftale. I kan eventuelt bruge en jurist til at hjælpe jer med at sætte ord på jeres ønsker og behov.

I mange tilfælde kan det være en god idé at få en rådgiver med på sådan en opgave. Herefter skal I udarbejde en skriftlig aftale, der indeholder alle de punkter, I er enige om. Når I har skrevet aftalen, skal I begge underskrive den.

Ændringer af samværsaftale

En samværsaftale kan altid ændres, hvis I bliver enige om det. Men det kan være vanskeligt og tidskrævende at ændre en samværsaftale, hvis I ikke er enige. Men det er en god idé at få juridisk hjælp, hvis I ønsker at lave ændringer i aftalen.

Hvis i har lavet en aftale og aftalen ikke bliver overholdt af den ene part, vil aftalen kunne bruges til at gennemtvinge samværet ved rettens hjælp. Hvis kun den ene part ønsker at ændre i samværet, kan man sende en ansøgning til Familieretshuset.

Hvis samværsordningen ikke overholdes

Den aftale I laver, kan bruges til at gennemtvinge samværet ved rettens hjælp. Både hvis aftalen ikke bliver overholdt af den forælder, der har barnet boende, og den forældre som har samvær.

Det er dog en betingelse, at det udtrykkeligt fremgår af aftalen, at den kan ”tjene som grundlag for fuldbyrdelse”.

Lad Lexly hjælpe dig med at få styr på samværsaftalen

Har du brug for hjælp og vejledning efter skilsmisse og er du i tvivl om hvad der er bedst for dig og dine børn? Ved at lade Lexly hjælpe dig hele vejen, sikrer du at du får den bedst mulige løsning til dit individuelle behov. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag os hos. 

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i famile- og arveret, så du er sikker på at få kompetence fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver kigget igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fylde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet. 

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over hvad der sker i din sag.

Relaterede services

Børn og delt bopæl | Børnebidragsaftaler

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en samværsaftale?

Aftalen indgåes mellem barnets forældre og bestemmer, hvor meget samvær barnet skal have med hver sin forælder. Der er ligeledes mulighed for at indføre feriesamvær, aftale transporten til og fra forældre m.m.

Kan man ændre en samværsaftale?

Hvis i enige om ændringerne, kan I altid lave ændringer i samværet. Det er altid en god ide at få aftalerne ned skriftligt. Hvis kun den ene part ønsker at ændre aftalen, kan der sendes en ansøgning til Familieretshuset om ændring af samværet.

Hvad hvis vi er uenige om aftalen?

Hvis man ikke kan blive enige om samvær, kan man bede Familieretshuset om hjælp via en anmodning.

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Hjælp til samværsaftale
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis