Baggrund

Juridisk rådgivning om refusionsopgørelse

En refusionsopgørelse er en oversigt og et overblik over de økonomiske mellemværender mellem køber og sælger under en bolighandel. Refusionsopgørelsen vil typisk dække over alle omkostninger, som sælger har betalt forud for overtagelsesdatoen og som strækker sig ind i købers ejerperiode.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Hjælp til refusionsopgørelse
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Hvad er en refusionsopgørelse?

Der er en række af praktiske omstændigheder i forbindelse med en bolighandel. Udover de vigtige dokumenter som blandt andet tæller købsaftalen, tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. Et andet vigtigt komponent i en handel med fast ejendom er en refusionsopgørelse.

En refusionsopgørelse er i sin helhed en opgørelse af det økonomiske mellemværende mellem køber og sælger. Det er i en refusionsopgørelse, at man fastlægger de løbende udgifterne mellem sælger og køber. Køber har typisk betalt et acontobeløb forud for overtagelsen for blandt andet poster som varme og el. Ved en refusionsopgørelse sikrer man, at en part kun betaler for sin andel af forbruget af varme og el. En refusionsopgørelse foregår i praksis således, at man på overtagelsesdagen aflæser alle relevante målere, der fortæller om, hvad forbruget har været.

Det er selvfølgelig sælger, der skal bære alle udgifter forinden overtagelsesdagen, hvorefter køberen skal bære udgifterne.

Hvilke poster indeholder en refusionsopgørelse?

Indholdet af refusionsopgørelsen kan varierer efter hvilken type ejendom der er tale om. Dog er der nogle elementer som ofte vil indgå i en opgørelse. Det er bl.a:

 • Forbruget af vand, el og varme
 • Ejendomsskatter
 • Er der lavet en ejerskifteforsikring?
 • Betalingsmetoden
 • Kontigent og fællesudgifter til grundejerforening/ejerforening (relevant ved ejerbolig)
 • Findes der en installation som en olietank, skal der anføres, hvordan forbruget har været og hvem der hæfter for hvad.
 • Overtagelse af lån/pantehæftelser

Hvis køber overtager inden overtagelsesdag

Hvis køberen får adgang til boligen før den planlagte overtagelsesdato, er det vigtigt at tage nogle forholdsregler. Først bør man aflæse alle forbrugsmålere som for eksempel dem for elektricitet, vand og varme, når nøglerne overdrages. Dette sikrer, at forbruget kan opgøres korrekt fra det tidspunkt, køberen overtager boligen. Når køberen får nøglerne og dermed råderet over ejendommen, påtager vedkommende sig også ansvaret og risikoen for huset. Det betyder, at det er køberens ansvar at sørge for, at der er tegnet en passende husforsikring, især hvis der er et realkreditlån knyttet til boligen, hvilket ofte er tilfældet ved boligkøb. Forsikringen er vigtig, da den beskytter både køberen og långiveren i tilfælde af skader på ejendommen.

Hvem udfærdiger refusionsopgørelsen?

I forbindelse med en bolighandel, er der ret frie rammer i forhold til fastlæggelsen af, hvem der står for hvad. Også hvad angår refusionsopgørelsen, er der aftalefrihed mellem parterne i forhold til, hvem der laver refusionsopgørelsen. Det mest almindelige er dog, at køber eller købers juridiske rådgiver forestår udfærdigelsen af købsaftalen. Hvem, der præcist står for udfærdigelsen, fremgår som oftest af købsaftalen. Ligesom det er tilfældet ved overtagelse af et lejemål, hvor der skal meldes fejl og mangler indenfor en given frist, så skal refusionsopgørelsen laves inden en given frist. Når refusionsopgørelsen er udfærdiget kan sælger og køber herefter afgøre, hvordan udgifterne skal afholdes og hvem der skal betale hvad.

Hvad kan rådgivning hjælpe med?

Det kan på det kraftigste anbefales at få en juridisk ekspert til at forestå udfærdigelsen af refusionsopgørelsen, ligesom det også er en meget stor fordel at få en juridisk ekspert i ejendomsret til at gennemgå refusionsopgørelsen, såfremt den er udfærdiget af modparten. Hos Lexly hjælper vi med alle aspekter vedrørende handel med fast ejendom, herunder udfærdigelse samt gennemgang af refusionsopgørelse.

De typiske ydelser, der efterspørges af vores kunder indenfor ejendomsret består i:

 • Rådgivning i forbindelse med køb og salg af ejer- og andelsboliger
 • Gennemgang af købsaftale og tilstandsrapport
 • Udarbejdelse af købsaftale, skøde og refusionsopgørelse
 • Tinglysning af skøde
 • Rådgivning vedrørende finansiering/gældsovertagelse samt kontakt til bank/realkreditinstitut
 • Udarbejdelse og gennemgang af samejeoverenskomst

Lad os hjælpe dig med at komme i mål med refusionsopgørelsen

Har du brug for hjælp og vejledning om din refusionsopgørelse og er du i tvivl om hvad der er bedst for dig? Ved at lade Lexly hjælpe dig hele vejen, sikrer du at du får den bedst mulige løsning til dit individuelle behov. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag os hos. 

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i boligrådgivning, så du er sikker på at få kompetence fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver kigget igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fylde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet. 

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over hvad der sker i din sag. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en refusionsopgørelse?

En refusionsopgørelse er en opgørelse af de udgifter, som sælger har betalt forud for overtagelsesdagen, og som skal betales af køber fra overtagelsesdagen. Hver udgiftspost gøres op. Det er ingen regler for, hvem der laver opgørelsen.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Det anbefales kraftigt at en rådgiver eller anden professionel står for udarbejdelsen af refusionsopgørelsen. Hvis du selv vælger at udarbejde opgørelsen, bør du efterfølgende få den tjekket alle tallene og oplysningerne igennem af professionelle fagfolk.

Hvem står for refusionsopgørelsen?

Det er typisk købers rådgiver der står for opgørelsen. Det vil fremgå af købsaftalen, hvem der står for udarbejdelsen af refusionsopgørelsen. Opgørelsen udarbejdes typisk på overtagelsesdagen.

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Hjælp til refusionsopgørelse
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis