Baggrund

Samejekontrakt

Samejekontrakten er en kontrakt mellem en eller flere parter om f.eks. et fælles ejet hus. En samejekontrakt skaber overblik over de økonomiske og praktiske forhold – herunder ejerskab. Det er en fordel i tilfælde af konflikter, da der allerede ligger en aftale som regulerer de økonomiske og praktiske forhold.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Lav online
399 kr.
Med jurist
1.695 kr.

Pris

399 kr.

Inkl. moms

Opret samejekontrakt
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Hvad er en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst (samejekontrakt) er en aftale mellem to eller flere personer, der sammen ejer eksempelvis et hus. Aftalen indeholder en række juridiske forpligtelser og rettigheder som regulerer forholdet mellem parterne - heri praktiske og økonomiske dispositioner vedrørende boligen. Dermed øger en samejeoverenskomst sikkerheden for den økonomiske investering, der er lagt i ejendommen.

Samejeoverenskomsten udarbejdes oftes af en rådgiver og alle parterne skal have mulighed for at få rådgivning fra en jurist, før de underskriver aftalen.

Hvad indeholder en samejeoverenskomst?

I aftalen reguleres de fælles spilleregler og retningslinjerne for bl.a. ejerforholdet og fællesudgifter. Det gælder for såvidt ejerbolig, andelsbolig og sommerhus En samejeoverenskomst bør indeholde følgende elementer (ikke udtømmende):

 • Fordeling af ejerforholdet mellem parterne
 • Fordeling af løbende udgifter
 • Hvilke forsikringer der skal tegnes
 • Kan den ene part tage lån i ejendommen?
 • En beskrivelse af, hvordan tvister mellem parterne skal håndteres
 • Klar aftale hvis samejet opløses
 • Hvordan et salg skal forløbe
 • Hvad der skal ske, hvis en af jer afgår ved døden
 • Misligholdelse af kontrakten
 • En underskrift fra hver af parterne

Sådan laves en samejeoverenskomst sammen med en jurist fra Lexly

Proces for samejeoverenskomst

Er samejeoverenskomst relevant for mig?

Samejeoverenskomster oprettes oftest i forbindelse med at et kærestepar, to eller flere venner eller familiemedlemmer køber fast ejendom sammen. Overenskomsten er derfor relevant for dig der køber fast ejendom sammen - enten sammen med venner, familie eller kærester. Det kan også være at den ene part ejer 30 % af huset og den anden 70 % af huset - der findes mange konstellationer. 

I disse tilfælde er der ikke fastsat regler for, hvordan man deler aktiver - ligesom man kender fra formuedeling ved gifte par. Hvis man er gift bør man derimod overveje, om en ægtepagt kunne være relevant. Samejeoverenskomsten er bl.a. relevant ved:

 • ejerbolig
 • andelsbolig
 • sommerhus

Overenskomsten har til formål at opstille klare regler for ejerskabet over boligen og hvordan i betaler bestemte udgifter. Gennem aftalen har i et overblik over, hvad der skal ske i givne situationer og sparrer jer for enighed og konflikter. Samejeoverenskomsten kan desuden anvendes på alle boligtyper.

Hvem kan oprette en samejeoverenskomst?

Det er ejerne af et sameje, der kan oprette en samejeaftale. Der findes mange forskellige konstellationer. Nedenstående finde eksempler herpå:

 • Kærestepar, der køber bolig sammen
 • Vennepar, der køber et sommerhus sammen
 • Familieboliger, hvor flere generationer køber bolig sammen
 • Ejere af en flerfamiliebolig.
 • Virksomshedsejere, der køber fast ejendom sammen

Samejeaftalen skal underskrives og dateres af parterne. Det er ikke et krav, at samejeaftalen bliver tinglyst.

Hvorfor er det vigtigt at have en juridisk rådgiver, når man underskriver en samejeoverenskomst?

En jurist eller rådgiver kan hjælpe med at sikre, at alle parternes rettigheder og forpligtelser er indeholdt i aftalen, og at aftalen er i overensstemmelse med dansk lovgivning. En samejeoverenskomst er uden tvivl med til at give tryghed for alle parter, da spillereglerne klart er nedskrevet i dokumentet. I tilfælde af konflikt eller ophørelse af samejet, er der klare regler for hvordan dette skal løses.

Hvis det skulle ske at der opstår store konflikter uden at have styr på samejeoverenskomst, vil det ofte ende i en retssag. I sådanne situationer vil det både koste mange penge og tid.

Lad Lexly hjælpe med udarbejdelse af samejekontrakt

Hos Lexly benytter vi vores smarte dokument-generator. I dokumentgeneratoren bliver du stillet en række spørgsmål, som du skal besvare, hvorefter din samejekontrakt er klar til at blive underskrevet digitalt og downloadet. 

Du kan altid få en af vores juridiske eksperter til at hjælpe dig med at tilpasse dokumentet efter det er lavet, hvis du har helt særlige ønsker eller behov. Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en samejekontrakt?

En samejeoverenskomst er en aftale/kontrakt mellem personer, der ikke er gift, men deler ejerskabet til fx en bolig sammen. Overenskomsten sikrer, at der er klare regler for ejerskabet og kan forhindre fremtidige uenigheder.

Hvad skal en samejeoverenskomst indeholde?

Alle tænkelige forhold i en boligsituation skal nedskrives i samejeoverenskomsten. Dette er alt fra faste udgifter, ejerforholdet, eventuelt salg, dødsfald m.m.

Hvem er en samejeoverenskomst relevant for?

Overenskomsten er særligt relevant for mennesker der ikke er gift, både kærester, venner, familie eller noget fjerde. Hvis du er gift er du som udgangspunkt omfattet af reglerne i ægteskabslovgivningen og dermed formuedeling.

Lav online
399 kr.
Med jurist
1.695 kr.

Pris

399 kr.

Inkl. moms

Opret samejekontrakt
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis