Baggrund

Samejeoverenskomst for sommerhus

Når man er gift, er det ofte uden de store problemer at erhverve større ting sammen som f.eks. en fælles ejendom. Hvis man ikke er gift og køber et sommerhus, er det ikke helt så ligetil. Derfor har man brug for en samejeoverenskomst.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Lav online
399 kr.
Med jurist
1.295 kr.

Pris

399 kr.

Inkl. moms

Opret samejeoverenskomst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Samejeoverenskomst sommerhus

En samejeoverenskomst for sommerhuse er en juridisk aftale mellem to eller flere personer, der ejer eller har til hensigt at erhverve et sommerhus sammen. Formålet med en samejeoverenskomst er at fastlægge vilkårene og betingelserne for samejet og sikre en klar forståelse og håndtering af ejendommens ejerskab, brug, vedligeholdelse, udgifter og andre relevante spørgsmål mellem de involverede parter.

Hvorfor er samejeoverenskomsten vigtig i forbindelse med køb af sommerhus?

Når man vælger at købe sommerhus med en anden, som ikke er ens ægtefælle, kræver det altid grundig overvejelse. Dette skyldes, at et sådant køb ikke er lovreguleret, og man bør derfor sammen aftale, hvilke regler der skal være gældende for samejet. Dette kan gøres i en samejeoverenskomst. Med samejeoverenskomsten i hånden, har man på forhånd aftalt, hvilke regler der skal gælde for samejet. På den måde kan man undgå konflikter med den anden eller de andre parter i fremtiden.

Indholdet i samejeoverenskomsten

Samejeoverenskomster for sommerhuse kan være forskellige afhængigt af behovet for de enkelte parter. Typisk vil aftalen indeholde elementer af:

 • En beskrivelse, hvor meget hver part ejer i procent.
 • Hvor meget man hver især har betalt for sommerhuset
 • Hvordan skal de løbende udgifter betales
 • Må man overdrage eller pantsætte sin egen andel?
 • Kræver ændringer samtykke af den anden part?
 • Hvilke forsikringer er nødvendig og betaling af disse.
 • Hvad må man bruge sommerhuset til?
 • Må det lejes eller fremlejes?
 • Beskrivelse af, hvordan man kommer ud af samejet, hvis dette bliver relevant.
 • Evt. salgspris.
 • Osv. 

Eksempel på samejeoverenskomst - sommerhus

Samejeoverenskomst for sommerhus

OBS: Eksemplet er på 2 ugifte, der køber et sommerhus. Dette er side. 1/4.

Fordele ved samejeoverenskomsten

Når man først har indgået samejeoverenskomsten, er man langt bedre stillet og man kender sine rettigheder bedre i forhold til hinanden. Skulle der opstå tvivl, og man har udarbejdet en grundig samejeoverenskomst, vil man typisk kunne finde svar heri.

Vær opmærksom ved ugifte samlevende 

Hvis man er ugift og køber et sommerhus sammen, skal man være opmærksom på, at en samejeoverenskomst alene regulerer forholdet i tilfælde af samlivsophævelse, mens I begge lever.

Såfremt samejet opløses pga. den enes død, er det i et testamente, man skal regulere, hvad der skal ske. I den forbindelse kan man med fordel oprette et udvidet samlevertestamente

Hvor­for er det vig­tigt at have en juri­disk rå­d­gi­ver, når man un­der­skri­ver en sam­e­je­ove­renskomst?

En jurist eller rådgiver kan hjælpe med at sikre, at alle parternes rettigheder og forpligtelser er indeholdt i aftalen, og at aftalen er i overensstemmelse med dansk lovgivning. En samejeoverenskomst, i forbindelse med et sommerhuskøb, er uden tvivl med til at give tryghed for alle parter, da spillereglerne klart er nedskrevet i dokumentet. I tilfælde af konflikt eller ophævelse af samejet, er der klare regler for hvordan dette skal løses. 

Hvis det skulle ske at der opstår store konflikter uden at have styr på samejeoverenskomst, vil det ofte ende i en retssag. I sådanne situationer vil det både koste mange penge og tid.

Lad Le­gal­Hero hjæl­pe med ud­ar­bej­del­se af sam­e­je­kon­trakt

Hos Lexly kan vi tilbyde rådgivning, gennemtjek og udarbejdelse af din samejeoverenskomst til dit kommende sommerhus. Hos Lexly står vi klar til at hjælpe dig med din overenskomst, så du sikrer overholdelse af alt relevant lovgivning og de bedst mulige vilkår.

Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os. 

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i kontraktret, så du er sikker på at få kompetente fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver kigget igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål, hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet, hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fulde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet. 

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over, hvad der sker i din sag. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en samejeoverenskomst ved sommerhuskøb?

En samejeoverenskomst er en skriftlig aftale, hvor I en gang for alle får styr på vilkår, som der ellers senere kan blive uenighed om. Samejeoverenskomster vil typisk være relevant, hvis du køber et sommerhus med andre end din ægtefælle eller hvis man ikke ejer lige meget af sommerhuset.

Hvad skal der stå i en samejeoverenskomst ved sommerhus?

I samejeoverenskomsten vil der bl.a. være beskrevet, hvordan udgifter til vedligeholdelse og nyanskaffelser skal fordeles, hvordan praktiske opgaver i relation til ejendommen fordeles, og om der skal være begrænsninger i jeres retlige dispositioner over ejendommen. Det kan f.eks. være pantsætning, brugsret, udlejning, fremleje osv.

Hvornår skal man udarbejde samejeoverenskomsten?

Det vil være en rigtig god ide at drøfte samejeoverenskomsten inden man erhverver det fælles køb. Herigennem får man afklaret, om det er en god ide at købe i fællesskab og om I grundlæggende har de samme holdninger og intentioner med købet. I bliver tvunget til at drøfte og overveje alle de svære situationer på forhånd, som kan være umulige at løse på en god måde, hvis man ikke er forberedt på forhånd.

Lav online
399 kr.
Med jurist
1.295 kr.

Pris

399 kr.

Inkl. moms

Opret samejeoverenskomst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis