Baggrund

Indsigtsret (GDPR)

GDPR introducerede i maj 2018 en masse nye rettigheder for den registrerede. Heriblandt dem, fik den registrerede mulighed for at anmode om at blive oplyst om hvilke data, der behandles af en dataansvarlig. Denne rettighed benævnes også som en indsigtsret.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

En indsigtsret indebærer den registreredes mulighed for at sikre sig, at alt går som det skal, når dens persondata behandles. Dette kan nemlig tjekkes ved at anmode om at blive oplyst om hvilke data, der behandles af en dataansvarlig. Formålet med indsigtsretten er således at give dig mulighed for at få oplyst, hvilke personoplysninger f.eks. en kommune behandler om dig.

Hvad er en indsigtsret?

Hvis en registrerede henvender sig til en dataansvarlig, skal denne kunne be- eller afkræfte, at denne behandler data om den registrerede. Hvis svaret er ja, skal den dataansvarlige kunne oplyse hvilke data, der behandles. Hvis den registrerede anmoder herom, skal denne have adgang til disse data. Adgangen skal ske enten elektronisk eller gennem et system, på papir eller i et lignende format. Såfremt dataansvarlig behandler mange oplysninger, kan denne bede den registrerede om at specificere, hvad denne ønsker indsigt i. Den registrerede vil dog altid forbeholde sig retten til at kunne bede om alle oplysningerne.

Efter omstændighederne kan der forlanges et rimeligt gebyr, hvis den registrerede ønsker mere end én kopi af de anmodede oplysninger.

Hvad skal oplyses, når en indsigtsret gøres gældende?

Den dataansvarlige skal ved henvendelse give den registrerede oplysning om:

 • Formålet med behandlingen
 • Hvilke kategorier af oplysninger, der er tale om
 • Hvilke modtagere, der er tale om – herunder også hvis der er tale om modtagere i 3. land
 • Hvor længe dataene forventes opbevaret
 • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning, retten til begrænsning af behandling og retten til indsigelse mod behandling
 • Retten til at klage til Datatilsynet eller lign. tilsynsmyndighed
 • Kilden til dataene, hvis dette ikke er den registrerede selv
 • Hvorvidt dataene behandles automatiseret (altså ikke i papirform)

Inden oplysningerne udleveres er det vigtigt at sikre, at der ikke:

 • nævnes oplysninger i dokumenterne, som kan krænke andres ret til privatliv eller
 • at der videregives forretningshemmeligheder

Indsigtsretten er til for, at den registrerede altid skal kunne tjekke, om den data, der behandles om vedkommende er rigtig og om det behandles på lovlig vis.

Hvem kan anmode om indsigtsret?

Alle kan ifølge persondataloven anmode om indsigtsret. Du har ret til at få oplyst, om der behandles oplysninger om dig og hvilke oplysninger der behandles. Indsigtsretten omfatter dog kun oplysninger om dig selv. 

Ønsker du hjælp til en persondataretlig problemstilling?

Lexly har eksperter i alle områder inden for persondataretten, og vi bistår meget gerne med vurderingen af hvilke forhold, der er mest optimale i den konkrete situation.

Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke forhold opmærksomheden skal henledes på i forbindelse med udarbejdelsen med alt fra en databehandleraftale til en anmodning om dataportabilitet, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af dokumentet, så er det alt sammen noget, vi hos Lexly kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Du kan derfor trygt vælge Lexly, hvis du vil sikkert i mål.

Hvordan kommer jeg igang?

Hos Lexly kan du vælge at downloade en dokumentskabelon. Alternativt kan du vælge, om du vil få en jurist til skræddersy dokumentet fra bunden.

Du kan høre mere om vores rådgivningsmuligheder ved at klikke på "start nu" ovenfor. Du kan endvidere vælge at oprette en opgave på vores platform for at få tilbud fra juridiske eksperter inden for persondataret.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er indsigtsret?

Du har som udgangspunkt ret til at se de personoplysninger, der behandles om dig, herunder bl.a. hvad formålet med behandlingen er, hvem dine personoplysninger deles med, samt informationer om det tidsrum dine personoplysninger opbevares i. På den måde er du sikret gennemsigtighed i behandlingen af dine personoplysninger.

Hvordan får man indsigtsret?

Der er ingen bestemte krav til, hvordan du skal bede om indsigt. Det kan f.eks. ske via e-mail, brev, telefonisk eller ved personlig henvendelse på rådhuset. Det er ikke et krav, at du begrunder dit ønske om indsigt.

Hvornår har man ikke indsigtsret?

Der kan forekomme nogle særlige situationer, hvor du ikke har ret til indsigt. Det kan f.eks. være, hvis indsigt vil afsløre forretningshemmeligheder, kontraktforhold og lignende.
Du kan også få et afslag til indsigt af andre grunde – f.eks. af hensyn til statens sikkerhed, politiets efterforskning og lignende.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis