Baggrund

Open Source

Begrebet “open source” oversat til dansk er lig med “åben kilde”, som man anvender til hvilket som helst program med frit tilgængelig kildekode. Open-source er således et begreb inden for software, der angiver, at kildekoden til et program er tilgængelig for alle.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er open source?

Open source, eller på dansk "åben kildekode", refererer til software, hvor kildekoden er frit tilgængelig for offentligheden og kan ses, studeres, ændres og distribueres af enhver. Dette adskiller sig fra proprietær software, hvor kildekoden normalt er hemmeligholdt og ejet af et firma eller en enkeltperson, og brugerne kun har lov til at anvende softwaren i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, som firmaet eller enkeltpersonen fastsætter.

Fordelene ved open source-software er mange. Først og fremmest giver det brugerne mulighed for at forstå og tilpasse softwaren til deres specifikke behov. Det betyder også, at der kan være mange bidragsydere til softwaren, der kan identificere fejl og foreslå forbedringer. Dette kan føre til hurtigere innovation og udvikling, da mange mennesker kan arbejde sammen om at forbedre softwaren.

Open Sour­ce - licenstype

Den første og mest velkendte licenstype for at kunne dele værker er det man betegner som at gøre et værk “open source”. Open source begrebet er ikke beskyttet, så enhver kan betegne deres program som open source. Når man snakker om open source, er der i store træk tale om en licenstype, hvori et edb-programs (også kaldet computerprogram eller software) kildekode bliver gjort tilgængelig til programmets brugere og potentielle brugere (såkaldte licenstagere). 

Der er typisk tale om et OSS-program, hvis:

 • programmets kildekode bliver offentligt tilgængeliggjort og stillet til rådighed for licenstageren
 • licenstageren har fri ret til videredistribution af programmet i deres oprindelige eller bearbejdede form og
 • der ikke stilles krav til måden hvorpå programmet benyttes.

Juridiske problemstillinger ved Open Source

Open source-software er software, hvor kildekoden gøres tilgængelig for offentligheden. Dette giver brugerne mulighed for at studere, ændre og distribuere softwaren. Selvom open source-software giver mange fordele, kan det også føre til nogle juridiske problemer.

Her er nogle af de mest almindelige problemer relateret til open source:

 • Licenser: Open source-software er licenseret under forskellige licenser, og nogle gange kan det være svært at forstå, hvilke rettigheder og forpligtelser der følger med en bestemt licens. Nogle af de mest almindelige licenser inkluderer GPL, Apache-licensen, MIT-licensen og BSD-licensen. Det er vigtigt at sikre, at du forstår den anvendte licens og følger alle vilkårene i licensen.
 • Overtrædelse af licensvilkår: Hvis du bruger open source-software uden at følge vilkårene i licensen, kan du bryde loven. Dette kan resultere i, at du mister retten til at bruge softwaren eller endda bliver sagsøgt.
 • Immaterielle rettigheder: Open source-software kan indeholde intellektuel ejendom og anden intellektuel ejendom. Derfor skal der udvises omhu for at respektere alle rettigheder forbundet med softwaren. Hvis du bruger softwaren på en måde, der krænker andres rettigheder, kan du blive sagsøgt.
 • Patentrettigheder: Nogle open source-licenser inkluderer patentlicensbestemmelser, hvilket betyder, at du skal licensere alle patenter, du har, der vedrører softwaren. Dette kan være kompliceret, og det er vigtigt at forstå, hvilke patentrettigheder der gælder ved brug af softwaren.
 • Ansvar og garanti: Softwaren leveres som den er, uden nogen garanti eller ansvar fra udviklerens side. Det betyder, at du skal tage ansvar for eventuelle problemer eller fejl, der opstår ved brug af softwaren.

Det er vigtigt at forstå de juridiske spørgsmål relateret til open source-software og at sikre, at du følger alle relevante love og regler, når du bruger og distribuerer softwaren.

Hvor­for Open Sour­ce?

OSS programmer behøves ikke at udvikles kommercielt. I dag findes der en variation af alt fra kommercielle programmer udviklet af globale virksomheder til hobbyprogrammer udviklet af privatpersoner, og så selvfølgelig alt imellem disse. 

For licenstageren er det oftest tillid til, at kildekoden bag programmet stemmer overens med, hvad der retmæssigt kan og må forventes. Licenstageren får ikke kun lov til at inspicere kildekoden til edb-programmet, men har som oftest også mulighed for at videreudvikle, modificere og tilpasse kildekoden til dens behov. 

Hvil­ke Open Sour­ce li­cen­ser er mest frem­træ­den­de?

GPL-li­cen­sen

Den mest udbredte open source licens er GPL-licensen, der regulerer mere end halvdelen af alt OSS-programmel. GPL-licensen stammer helt tilbage fra 1989 og har gennemgået sin seneste ændring (version 3) i 2007. Den er skrevet i et relativt utilgængeligt sprog, der til tider kan give anledning til fortolkning. Dette skyldes ikke mindst, at licensen benytter adskillige begreber fra amerikansk ophavsret, der ikke nødvendigvis residere i europæisk ret. 

EU Pu­blic Li­cen­se

EU-Kommissionen har derudover også udarbejdet en europæisk licens, der hedder EU Public License (EUPL). Licensen har den fordel, at den modsat GPL-licensen er tilpasset europæisk ret og derfor anvender ophavsretlige begreber, der i høj grad benyttes i europæisk ophavsret. Som licens pålægger denne licenstype i højere grad parterne gensidige pligter og rettigheder end andre licenstyper. 

Ønsker du hjælp til en op­havs­ret­lig pro­blem­stil­ling?

Immaterialretten bliver mere og mere relevant for ikke kun jurister, men også erhvervsdrivende. I takt med at teknologien udvikler sig, så præsenteres der flere og flere ophavsretlige problemstillinger, som kan virke relativt uklare. Denne udvikling kan også ses reflekteret i både retspraksis såvel som i lovgivningen. Hos Lexly kan vi hjælpe og rådgive dig om den juridiske proces vedrørende Open Source, så du overholder alt relevant lovgivning. 

Vi anbefaler selvfølgelig til, at man løser ophavsretlige konflikter i henhold til reglerne herom. Vi kan tilbyde rådgivning indenfor alle aspekter af immaterialretten.

Hvor­dan fo­re­går sags­be­hand­lin­gen?

Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os. I sagen skal du beskrive, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, anbefaler vi, at disse vedhæftes til sagen. Dette kan du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i forbrugerret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Såfremt vores jurister har opfølgende spørgsmål til sagen, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning, der netop passer til dit behov. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud. Herefter vil sagsbehandlingen starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Alt sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Relaterede services

Creative Commons

Ofte stillede spørgsmål

Hvad har man ret til med Open Source?

Med Open Source har alle dermed ret til at se kildekoden, bruge softwaren, ændre kildekoden og distribuere softwaren. Brugeren kan både være en privatperson, en virksomhed eller betalte softwareudvikler.

Hvad betyder Open Source?

At noget er open source, lig med ‘’åben kilde’’, som man anvender til hvilket som helst program med frit tilgængelig kildekode. Begrebet er ikke beskyttet, så enhver kan betegne deres program som open source.

Hvilken Open Source er mest fremtrædende?

Den mest udbredte open source licens er GPL-licensen, der regulerer mere end halvdelen af alt OSS-programmel. GPL-licensen stammer helt tilbage fra 1989 og har gennemgået sin seneste ændring (version 3) i 2007.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis