Baggrund

Risikovurdering (GDPR)

Et af de vigtigste formål med GDPR er, at du skal behandle personoplysninger sikkert. For at afgøre hvordan, at du behandler personoplysninger sikkert, så skal du kende risici for at bl.a. persondata kompromitteres. Derfor bør du lave en risikovurdering af netop dine behandlinger af personoplysninger. Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilke risici der kan opstå.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Indhent et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Hvad er en risikovurdering GDPR?

En risikovurdering i forhold til GDPR (Generel Forordning om Databeskyttelse) er en proces, hvor en organisation evaluerer og analyserer de risici, der er forbundet med behandlingen af personlige data. Målet med en sådan risikovurdering er at identificere og forstå de potentielle trusler og sårbarheder, der kan påvirke persondatasikkerheden, samt at træffe foranstaltninger for at minimere eller eliminere disse risici.

Her er nogle nøgletrin og elementer i en risikovurdering i henhold til GDPR:

 • Identifikation af personoplysninger: Først og fremmest skal organisationen afdække, hvilke personlige data den behandler. Dette omfatter alle data, der kan bruges til at identificere enkeltpersoner, såsom navne, adresser, e-mailadresser, telefonnumre, biometriske oplysninger, osv.
 • Identifikation af risici: Derefter skal organisationen identificere de potentielle risici og trusler, der kan påvirke persondatasikkerheden. Dette kan omfatte datahacking, lækager, uautoriseret adgang, tekniske fejl, og meget mere.
 • Vurdering af risikoen: For hver identificeret risiko skal organisationen vurdere risikoen ved hjælp af kriterier som sandsynlighed og konsekvens. Dette hjælper med at afgøre, hvor alvorlig en risiko er, og hvor meget opmærksomhed og ressourcer den kræver.
 • Identifikation af kontrolforanstaltninger: Efter at risikoen er blevet vurderet, skal organisationen identificere de passende kontrolforanstaltninger, der kan hjælpe med at minimere eller eliminere risikoen. Dette kan inkludere tekniske, organisatoriske og administrative foranstaltninger, såsom kryptering, adgangsbegrænsninger, træning af personale og politikker for databeskyttelse.
 • Implementering af kontrolforanstaltninger: Organisationen skal derefter implementere de identificerede kontrolforanstaltninger og sikre, at de er effektive og opfylder GDPR's krav om beskyttelse af personoplysninger.
 • Overvågning og revision: Risikovurderingen bør være en løbende proces, hvor organisationen regelmæssigt overvåger og reviderer risici og kontrolforanstaltninger for at sikre, at de forbliver effektive og relevante.

Hvad er formålet med en risikovurdering?

En grundig risikovurdering er en vigtig del af at opfylde GDPR's krav om databeskyttelse og persondatasikkerhed. Det hjælper organisationen med at identificere og håndtere potentielle risici, forbedre sin overholdelse af loven og beskytte de personlige data, den behandler.

En risikovurdering har således til formål at afdække risikoen ved behandlingen af personoplysninger for de personer, som virksomheden behandler oplysninger omkring. Det vil f.eks. være kunder, ansatte, samarbejdspartnere, borgere osv.

Hvorfor er en risikovurdering vigtig?

En risikovurdering i forhold til GDPR (Generel Forordning om Databeskyttelse) er vigtig af flere grunde:

 • Overholdelse af loven: GDPR er en streng lovgivning, der kræver, at organisationer beskytter personlige data og respekterer den enkeltes privatlivsrettigheder. En risikovurdering er en vigtig komponent for at opfylde disse lovkrav og sikre, at organisationen overholder GDPR.
 • Beskyttelse af personlige data: En risikovurdering hjælper organisationen med at identificere potentielle trusler og sårbarheder i forbindelse med behandlingen af personlige data. Dette gør det muligt at træffe passende foranstaltninger for at beskytte dataene mod tab, lækager, uautoriseret adgang og andre sikkerhedsrisici.
 • Risikominimering: Ved at identificere og vurdere risiciene kan organisationen træffe målrettede foranstaltninger for at minimere eller eliminere disse risici. Dette bidrager til at forhindre dataangreb, tab af data og andre problemer, der kan skade organisationens omdømme og økonomi.
 • Bedre databeskyttelse: En risikovurdering fremmer en bedre forståelse af organisationens dataøkosystem, herunder hvordan data indsamles, opbevares, overføres og behandles. Dette kan føre til forbedringer i databeskyttelse og bedre praksis for behandling af personoplysninger.
 • Kunde- og medarbejdertillid: Ved at demonstrere, at organisationen tager databeskyttelse alvorligt og har implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger, kan det opbygge tillid blandt kunder, medarbejdere og andre interessenter, der er bekymret for, hvordan deres personlige data behandles.
 • Lovoverholdelse og bøder: GDPR giver myndighederne mulighed for at pålægge bøder for overtrædelse af databeskyttelsesreglerne. En effektiv risikovurdering og implementering af passende kontrolforanstaltninger kan reducere risikoen for bøder og andre sanktioner for overtrædelse af loven.

Samlet set er en risikovurdering i forhold til GDPR vigtig, fordi den hjælper organisationer med at identificere, evaluere og styre de risici, der er forbundet med behandlingen af personlige data. Dette ikke kun forbedrer overholdelse af loven, men også beskytter individernes privatlivsrettigheder og organisationens omdømme. Det er en central del af en vellykket implementering af GDPR og en løbende proces for at sikre, at databeskyttelse er effektiv og relevant over tid.

Hvem er ansvarlig for en risikovurdering?

Når det kommer til risikovurderinger i forbindelse med GDPR, er ansvaret ofte delt mellem flere nøglepersoner og -roller inden for organisationen. Det overordnede ansvar ligger dog hos ledelsen, som skal sikre, at virksomheden overholder GDPR.

Relaterede services

Næ­ste skridt - find den rig­ti­ge jurist til din op­ga­ve

Ønsker du som virksomhed hjælp til at få en risikovurdering af din virksomhed og GDPR, så opret din sag her på siden og beskriv, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i persondataret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har det det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Lexly er med på sidelinjen hele vejen og klar til at hjælpe og svare på spørgsmål, hvis der skulle være behov herfor.

Alle jurister er screenede på forhånd og har gennemgået et personligt rekrutteringsforløb så du kan føle dig sikker. Hertil er alle opgaver forsikrede og al sagsbehandling foregår sikkert og fortroligt gennem Lexlys platform.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår skal man lave en risikovurdering?

En skriftlig risikovurdering skal laves forud for enhver behandling af personoplysninger. Denne vurdering bør udføres af den dataansvarlige eller af en databehandler på vegne af den dataansvarlige.

Hvordan laver man en risikovurdering?

For at lave en risikovurdering skal du først identificere potentielle risici, vurdere deres sandsynlighed og konsekvenser og derefter implementere passende foranstaltninger til at mindske eller eliminere dem. En omfattende risikovurdering bør omfatte en analyse af risici, en vurdering af de potentielle konsekvenser og en handlingsplan til at håndtere de identificerede risici.

Hvad er en risikovurdering GDPR?

En risikovurdering i henhold til GDPR er en vurdering af sandsynligheden for trusselsforekomst og konsekvensen af denne, for behandlingen af personoplysninger. Alle virksomheder skal udføre risikovurderinger for al deres behandling af personoplysninger. En risikovurdering er nødvendig for at sikre overholdelse af databeskyttelsesreglerne og for at identificere og håndtere potentielle risici. Det er en vigtig del af GDPR's krav til virksomheders databeskyttelse.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Indhent et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis