Baggrund

Bygherre tvist

Skal du bruge en juridisk hjælp, så lad Lexly, et alternativ til advokater, rådgive dig. Vi har håndplukket nogle af de dygtigste juridiske eksperter i landet.

 • Træt af dyr Advokathjælp? Spar op til 60% på regningen!
 • Alle jurister er personligt kontrollerede og verificerede af Lexly.
 • Opret på 2 min og modtag tilbud.
Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Indhent et uforpligtende tilbud
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Tvist mellem bygherre og entreprenør

Det er ikke unormalt, at der mellem en bygherre og entreprenør opstår konflikter og tvister undervejs. Der er eksempelvis tale om en tvist, hvis bygherrens forventinger ikke lever op til det udførte arbejde. I så fald kunne det være tilfældet, at bygherren ikke mente, at entreprenøren har brugt de rette materialer, og arbejdet derfor lider af kvalitetsmangel.

Entreprisekontrakten

Det vil ofte være tilfældet, at når tvister opstår, skyldes dette, at der ikke er taget stilling til forholdende udpenslet i entreprisekontrakten. Typisk vil der i aftalen være anført, hvorvidt parterne vil følge de almindelige betingelser i AB 92 eller ABR 89, og hvis dette er tilfældet, er der allerede taget stilling til, hvordan tvister kan afgøres. I disse almindelige betingelser, er det standardvilkår, at tvister skal afgøres af Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

I tilfælde af, at parterne ikke har vedtaget et sæt af standardbetingelser, vil udgangspunktet være domstolsbehandling, når der er tale om en tvist. Dog er dette udgangspunkt ikke til hinder for, at parterne vedtager voldgiftsbehandling efter tvistens opståen. Dog kræver en fravigelse fra udgangspunktet, at der er enighed mellem parterne herom.

Hvad er de typiske konsekvenser af en bygherre tvist?

En tvist mellem en bygherre og en entreprenør kan have store konsekvenser for bygherren, entreprenøren og byggeriet som helhed. Nogle af de mest almindelige konsekvenser af en bygherresag er:

 • Sagsomkostninger: Begge parter i bygherresagen skal betale deres egne sagsomkostninger. Bygherren skal sandsynligvis betale advokater, eksperter og andre fagpersoner for at hjælpe med at forsvare krav i sagen.
 • Forsinkelser: Bygherretvister kan forårsage forsinkelser i byggeriet, hvilket kan føre til øgede omkostninger og ændringer i tidsplaner.
 • Øget risiko: Der er en reel risiko for, at bygherren eller entreprenøren kan tabe sagen, hvilket kan føre til yderligere omkostninger og væsentlige problemer med at færdiggøre byggeriet.
 • Mangel på tillid: Det er vigtigt at der er god kemi og tillid mellem bygherre og entreprenør. Derfor vil en tvist uden tvivl udgøre en mangel på tillid.

Hvordan kan man undgå at have i en bygherre tvist?

Mange konstruktører, håndværkere og arkitekter har været udsat for uretfærdige og uhensigtsmæssige bygherretvister, og det er ingen hemmelighed, at bygherretvister kan være tidskrævende og kostbare. Det er derfor vigtigt, at alle involverede parter gør sig bekendt med de lovmæssige krav og deres ret til kompensation, hvis en tvist opstår. Her er nogle af de vigtigste tip til at undgå bygherretvister:

 • Deltag i detaljerede forberedende møder forud for arbejdet. Det kan hjælpe med at klarlægge alle involveredes forventninger.
 • Anvend klare og tydelige aftaler. Det er vigtigt, at alle parter i en byggeproces er fuldt ud indforstået med de aftaler, der er indgået. Det gælder både bygherren og entreprenøren, men også alle andre involverede partier. Aftaler skal omfatte tydelig beskrivelse af arbejdsopgaver, betingelser, tidplaner og andre vigtige detaljer.
 • Undersøg baggrunden for enhver ændring, der anmodes om. Ændringer bør skrives ned og signeres af begge parter.
 • Sørg for, at alle parter har de nødvendige dokumenter, herunder kontrakter.

Hvornår kan man starte en bygherre tvist?

Bygherretvister bliver ofte brugt til at løse konflikter mellem bygherrer og entreprenører, når det gælder byggeprojekter. Disse tvister kan være ret komplekse og kræver ofte flere år til at blive afsluttet. Derfor er det vigtigt at kende til, hvornår man skal starte en bygherretvist. 

Der er to situationer, hvor det er nødvendigt at starte en bygherretvist. Den første er, når man ikke kan opnå et forlig, efter at have forsøgt at nå enighed gennem forhandlinger. Den anden situation er, når man ikke har modtaget den korrekte betaling for arbejdet.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en bygherre tvist?

Ved et projekt, kan der opstå en række tvister mellem bygherren og entreprenøren undervejs. Der er typisk tale om tvister, fordi bygherrens forventninger ikke lever op til det udførte arbejde.

Hvem er entreprenør og bygherre? 

Bygherren er den person eller virksomhed, som bestiller og betaler for udførslen af f.eks. et bygge. Entreprenøren er den håndværksvirksomhed, som udfører arbejdet – og som altså har specialiseret sig indenfor større entrepriser.

Hvad kræver det at føre en bygherre tvist?

En bygherretvist er en kompleks proces, som kræver ekspertise fra begge parter - bygherren og entreprenøren. Derfor er det vigtigt, at alle involverede parter har en god forståelse af processen og krav, der følger med. At føre en bygherretvist kræver først og fremmest, at der skal være klarhed omkring de kontraktmæssige vilkår.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Indhent et uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis