Baggrund

Afregning af depositum og forudbetalt leje

Almindeligvist kræver udlejer, at lejer stiller et sikkerhedsbeløb til rådighed, således at udlejer har mulighed for at udbedre eventuelle skader eller foringelser på det lejede, hvis lejeren ikke selv gør det. Denne sikkerhedsstillelse er bedre kendt under begrebet depositum. I praksis opstår der ofte juridiske ufordringer mellem udlejere og lejere om depositum. Hos Lexly kan vi hjælpe både dig som lejere såvel som udlejere, der er kommet i klemme med dit depositum.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Indhent et uforpligtende tilbud
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Indflytning i lejemål og forudbetalt leje

Når man som lejer flytter ind et lejemål vil man af udlejeren typisk blive opkrævet et depositum og forudbetalt leje. Beløbet som der deponeres skal fungere som sikkerhed for, at udlejer har midler til at istandsætte, reparere og udbedre eventuelle skader og forringelser, som lejeren har lavet.

Den forudbetalte leje skal dække for de måneder, hvor opsigelsesperioden er trådt i kraft. Samtidig skal den forudbetalte leje være en sikkerhed for, at udlejeren får betaling for huslejen i opsigelseperioden. Typisk har man som lejer en opsigelsesperiode på tre måneder. Dog står det parterne frit for at aftale, hvor meget forudbetalt husleje, der skal indbetales ved indflytning.

Man må som udlejer kun tage et depositum svarende til tre måneders husleje. Det betyder, at er huslejen eksempelvis 4000 kr. pr. måned, så har udlejeren ret til at kræve et depositum på 12.000 kr. Tilsvarende gælder de samme regler, hvad angår den forudbetalte husleje. Her opkræves der typisk svarende til opsigelsesperioden, dog ikke over tre måneder.

Hvordan foregår en afregning af depositum og forudbetalt leje?

Lejer har ret til at få sit depositum tilbagebetalt, når det er blevet afgjort, hvilke udgifter som udlejer har haft i forbindelse med lejers fraflytning. Har man f.eks. lejet et værelse, og de eneste udgifter som udlejeren har haft i forbindelse med fraflytningen har været at male, så har udlejeren som udgangspunkt ikke ret til at beholde hele depositummet. Udlejeren har således kun ret til den del af depositummet, som der har været forbundet med udgiften ved at male. Typisk har udlejer pligt til to uger efter, at lejeren er fraflyttet lejemålet at give meddelelse om, hvilke udgifter, der er for lejeren i forbindelse med fraflytningen. Men i teorien er der ikke nogen regler for, hvornår depositummet skal være tilbageleveret.

Manglende depositum

Der er flere og flere, der desværre oplever, at deres depositum ikke bliver tilbagebetalt rettidigt eller slet ikke bliver tilbagebetalt. Hvis dette er tilfældet, så skal man som lejer indledningsvist gøre krav på sit depositum - eller den overskydende del af det og sende et brev pr. anbefalet post. Hvis ikke man hører yderligere fra udlejeren, kan man med fordel kontakte en jurist med speciale i lejeret. De kan herefter hjælpe dig videre. Et af de næste skridt vil være at tage i retten, hvorefter der kan opnås et retligt krav mod udlejeren. Denne proces kan dog være praktisk irriterende. Derfor gør man meget klogt i at følge de juridiske foreskrifter, hvis man oplever udfordringer i relation til tilbagebetalingen af depositummet.

Hos Lexly kan vi hjælpe med alle udfodringer i relation til tilbagebetaling af depositum. Herudover kan vi også hjælpe udlejere med vurderinger af, hvor meget der med rimelighed kan fratrækkes i lejers depositum ved fraflytning.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ønsker du hjælp til en juridisk udfordring i relation til depositum og/eller forudbetalt leje, foregår det praktisk sådan, at du skal oprette en sag hos os, hvor du beskriver, hvad du gerne vil have hjælp til og omfanget af dit behov. Har du en tilhørende lejekontrakt, skal denne vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i lejeret. De vil kigge sagen og dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse. Når rådgiverene har fået et overblik over, hvilken løsning du har brug for, vil du modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har det det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Relaterede services

Entreprenørtvist

Manglende tilbagebetaling af depositum

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er depositum?

Depositum og forudbetalt leje er begge former for sikkerhedsstillelse, der ofte kræves, når en lejer udlejer en bolig. Depositum er et beløb som lejer betaler til udlejer som en form for sikkerhed for at overholde kontraktens vilkår. Beløbet skal holdes af udlejer i et uafhængigt depositumkonto, indtil lejekontraktens udløb. Når lejekontrakten udløber, skal udlejer returnere depositummet til lejer, minus eventuelle udgifter til reparation eller skader som lejer har forårsaget.

Hvad er forskellen på depositum og forudbetalt leje?

Forudbetalt leje er også en form for sikkerhed, men i modsætning til et depositum er det ikke refunderbart. Det betyder, at udlejer kan bruge dette beløb til at dække eventuelle tab som følge af lejers manglende overholdelse af kontraktens vilkår, f.eks. manglende betaling til husleje.

Hvordan får man sit depositum tilbage?

Ifølge lejeloven ikke nogen bestemt tidsfrist for, hvornår udlejer skal tilbagebetale depositum til lejer efter fraflytning. Begrundelsen er, at udlejer først skal have regninger fra de håndværkere, som har udført istandsættelsen. Typisk sker tilbagebetalingen af resterende depositum inden otte uger fra fraflytningsdatoen. Har du ikke modtaget fraflytningsopgørelsen inden for otte uger, bør du derfor rykke udlejer.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Indhent et uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis