Baggrund

Entreprenør tvist

En entreprenørtvist er en tvist eller konflikt mellem en bygherre og en entreprenør i forbindelse med en byggesag. Tvisten kan vedrøre fx kvaliteten af arbejdet, tidsplanen eller betalingen. En tvist kan løses gennem forhandlinger, mediation eller ved at indbringe sagen for domstolene.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er en entreprenør tvist?

En entreprenør tvist er en tvist, der opstår mellem en entreprenør og et entitet, som entreprenøren er involveret i. Det kan være en kontraktforhold, en krav om arbejdsudførelse, et anlægsarbejde eller et andet emne, hvor entreprenøren og det andet entity er involveret. Entreprenørtvister kan omfatte både civile og kommercielle konflikter, men de kan også omfatte kontraktlige krav og andre tvister. Disse tvister kan være komplicerede og kræve særlig viden for at løse dem. Entreprenørtvister kan blive løst ved domstolene, men de fleste tvister løses ved forhandling eller ved gensidige forlig.

Tvister generelt

Det er ikke unormalt, at der mellem en bygherre og entreprenør opstår konflikter og tvister undervejs. Der er eksempelvis tale om en tvist, hvis bygherrens forventinger ikke lever op til det udførte arbejde. I så fald kunne det være tilfældet, at bygherren ikke mente, at entreprenøren har brugt de rette materialer, og arbejdet derfor lider af kvalitetsmangel.

Det vil ofte være tilfældet, at når tvister opstår, skyldes dette, at der ikke er taget stilling til forholdende udpenslet i entreprisekontrakten. Typisk vil der i aftalen være anført, hvorvidt parterne vil følge de almindelige betingelser i AB 92 eller ABR 89, og hvis dette er tilfældet, er der allerede taget stilling til, hvordan tvister kan afgøres. I disse almindelige betingelser, er det standardvilkår, at tvister skal afgøres af Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

I tilfælde af, at parterne ikke har vedtaget et sæt af standardbetingelser, vil udgangspunktet være domstolsbehandling, når der er tale om en tvist. Dog er dette udgangspunkt ikke til hinder for, at parterne vedtager voldgiftsbehandling efter tvistens opståen. Dog kræver en fravigelse fra udgangspunktet, at der er enighed mellem parterne herom.

Hvem er ansvarlig?

Det er i højere grad accepteret i retspraksis, at når en entreprenør benytter et produkt, der er valgt af bygherren, så er entreprenøren ansvarsfri for fejl, der skyldes, både generel uanvendelighed af produkter samt konkrete produktionsfejl ved det leverede produkt. Det gælder kun hvis bygherren har valgt, hvilken producent produktet skal komme fra. Hvis bygherren har valgt leverandøren, er bygherren derfor også ansvarlig for, at leverandøren producerer de konkrete produkter, der indgår i leverancen, uden mangler.

Hvad er de mest almindelige grunde til at en entreprenør tvist opstår?

Entreprenørtvister kan have mange forskellige årsager. Nogle af de mest almindelige årsager til en entreprenørtvist er: 

 • Fejl eller udeladelser i de kontraktmæssige forpligtelser
 • Kontraktmæssige betalings- eller leveringsforsinkelser
 • Uvidenhed om kontraktens vilkår og bestemmelser
 • Uenigheder om konstruktionens kvalitet eller højde
 • Krav om ændringer uden at ændre kontrakten
 • Fejl og mangler, der opstår under projektets udførelse
 • Uenigheder om arbejdstid og arbejdsvilkår
 • Uenigheder om ansvaret for materialer og udstyr
 • Uenigheder om ansvarlighed for skader
 • Uenigheder om prisen
 • Uenigheder om kontraktermens gyldighed eller berettigelse. 

Det er derfor vigtigt for alle involverede parter at kende de kontraktmæssige aftaler og omstændigheder.

Hvordan forbereder man sig på en entreprenør tvist?

Når en tvist opstår mellem dig og en entreprenør, er det vigtigt at forberede sig godt og vide præcis, hvad man står overfor. Først og fremmest er det en god idé at tage kontakt til en professionel, der har specialiseret sig i tvister mellem entreprenører og kunder. Således kan du få råd og vejledning fra en professionel, der ved, hvad der skal gøres for at løse tvisten.

Det er også vigtigt at undersøge, om du har en kontrakt med entreprenøren. Hvis det er tilfældet, skal du undersøge, om den indeholder en specifik aftale om, hvordan denne tvist skal løses. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du undersøge, om der er nogle lovmæssige bestemmelser, du skal overholde, når det kommer til tvister med entreprenører.

Lad Lexly hjælpe dig

Ønsker du juridisk rådgivning, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Ved at lade Lexly behandle din sag sikrer du dig, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale inden for retsområdet. Lexlys jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, hvorfor du kan være sikker på, at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en entreprenør tvist?

En entreprenør tvist er en form for tvist, der forekommer mellem bygherren og entreprenøren eller mellem flere entreprenører på et byggeprojekt. Dette kan skabe problemer, når det gælder betalinger, materialer, arbejdsvilkår og kvaliteten af ​​det færdige produkt.

Hvad kan konsekvenserne være for en tvist?

En entreprenør tvist kan resultere i, at bygherren ikke får det endelige produkt, som han eller hun har betalt for, eller at entreprenørerne ikke får deres fulde betaling. I nogle tilfælde kan entreprenører opleve tab af tid eller penge, som de ikke har krav på. Det vil derfor være i alle parternes interesse at undgå tvister i et samarbejde.

Hvordan undgår man entreprenørtvister?

Først og fremmest skal bygherren klart definere kravene til projektet. Dette skal gøres ved at sikre, at alle relevante detaljer er klart skrevet i kontrakten. Dette skal omfatte krav til design, materialer og konstruktion, der skal bruges på projektet. Dernæst er det vigtigt at holde god kommunikation mellem bygherren og entreprenøren. Dette gøres ved at holde regelmæssige møder, hvor begge parter har mulighed for at diskutere alle tekniske problemer, der opstår. Hvis der er uenigheder, skal det klart afklares - helst gennem god kommunikation eller gennem kontrakten.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis