Baggrund

Erhvervslejekontrakt

Lad Lexlys udvalgte eksperter bistå dig i forhandlingen af din erhvervslejekontrakt. På den måde sikrer du dig, at du ikke bliver underlagt aftalevilkår, der kan true din forretning. Kom i gang med det samme og find den jurist, der skal hjælpe dig i mål. Husk at Lexly er med på sidelinjen igennem hele processen, og vi garanterer en sikker og kompetent rådgivning.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Vores specialister sidder klar til at hjælpe online.

Få hjælp til erhvervslejekontrakt Uforpligtende tilbud
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvornår er erhvervslejekontrakter relevant?

Når man driver virksomhed har man almindeligvis rigeligt af omkostninger i forbindelse med erhvervsudøvelsen. En af disse omkostninger er blandt andet udgifter til kontorfaciliteter. En af de helt store investeringer for erhvervsdrivende kan bestå i købet af en fast ejendom, der kan rumme kontorer. Denne mulighed er dog langt fra den eneste, hvis man gerne vil have erhvervslokaler. Et af de typisk forekomne valg i relation til at finde de rette kontoromgivelser er at lave en erhvervslejekontrakt. Erhvervslejekontrakter er ofte meget omfattende, og det kan i den forbindelse være en god ide at søge juridisk rådgivning herom.

Det kan være en rigtig fornuftig løsning, idet der er mange fordele ved at indgå en aftale om leje fremfor eje. Udover, at man som lejer kan nyde stor fordel af, at udlejer som udgangspunkt står for det meste af istandsættelsen og vedligeholdelsen, så er der også en række andre fordele. En af dem er, at man kan investere den kapital, som man ville have investeret i fast ejendom et andet sted i virksomheden. Herudover er den anden nævneværdige fordel, den fleksibilitet, der følger med i et lejeforhold. Står man som virksomhed i den situation, hvor man har vokset sig for stor sine lokaler, så har man i et lejeforhold med en større frihed til, at kunne afvikle sine lokaler. Herefter kan man finde andre passende lokaler.

Hvilke lokaler er omfattet af Erhvervslejeloven?

Erhvervslejeloven omfatter og gælder for lokaler, der udelukkende benyttes til erhvervsmæssige formål. Derudover skal lejemålet have selvstændig adgang til erhvervslokalet. Det kan f.eks. være: 

 • Kontor
 • Butik
 • Lager
 • Café
 • Restaurant

Ønsker du hjælp til at lave erhvervslejekontrakter?

Når man gerne vil indgå en aftale om erhvervsleje (en erhvervslejekontrakt), er der i høj grad lagt op til en del forhandling mellem parterne. Man gør derfor klogt i at sikre sig et godt udgangspunkt ved fra start af at få en juridisk ekspert med indover forhandlingen. Selve udfærdigelsen af erhvervslejekontrakten er ikke underlagt en regel om, at den bør være skriftligt. Af hensyn til den juridiske sikkerhed, kan det på det kraftigste anbefales at aftalen indgås skriftligt. Værd at bemærke er, at kræver én af parterne i lejeforholdet, at lejeaftalen skal være skriftlig, skal dette ske i henhold til loven herom.

Hvad skal erhvervslejekontrakter indeholde?

Nogle af de punkter, der blandt andet er til forhandling i forbindelse med en udfærdigelsen af erhvervslejekontrakter er:

 • Lejens størrelse
 • Lejeforholdets varighed
 • Fordeling af vedligeholdelsespligten
 • Lejers ret til at lade en anden lejer overtage lejemålet
 • Erstatning
 • Mangler ved det lejede
 • Betaling for vand
 • Forhold ved fraflytning

Lejens størrelse beror som udgangspunkt på de vilkår, som udlejer og lejer har fastsat i lejeaftalen. Der er på denne i høj grad lagt op til en forhandling mellem parterne, hvor vilkårene i aftalen vurderes i relation til det størrelsen på lejen. Hos Lexly kan vi hjælpe med alle forhold vedrørende forhandlinger af erhvervslejekontrakter. Vores juridiske eksperter har mangeårig erfaring med erhvervslejeret. Derfor kan du trygt tage os med på råd, hvis du ønsker hjælp. Vi hjælper både lejere såvel som udlejere.

Er erhvervslejekontrakt et lovkrav?

Erhvervslejeloven stiller intet lovkrav om en skriftlig lejekontrakt til erhverv. Det betyder ligeledes, at parterne i erhvervslejeaftalen kan indgå en mundtlig aftale, så længe der er enighed om dette. Dog anbefales det altid at man udarbejder en skriftlig aftale med aftalens vilkår.

Uopsigelig erhvervslejekontrakt

I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at indgå en uopsigelig erhvervslejekontrakt. Denne type lejekontrakt karakteriseres ved, at den ikke kan opsiges før udløbet af en bestemt periode. Dette kan være fordelagtigt for både lejer og udlejer, afhængigt af de specifikke omstændigheder.

For lejeren kan det sikre en fast og forudsigelig udgift over en længere periode, og for udlejeren kan det sikre en stabil og garanteret indkomst over samme periode. Uopsigelige erhvervslejekontrakter kan derfor være relevante for virksomheder, der har behov for at sikre kontinuitet og stabilitet i deres erhvervslejemål.

Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at en sådan kontrakt kan begrænse fleksibiliteten i forhold til eventuelle fremtidige ændringer i virksomhedens behov for lokaler. Det anbefales derfor altid at rådføre sig med en juridisk ekspert, inden man indgår en uopsigelig erhvervslejekontrakt.

Forskellen mellem en almindelig lejekontrakt og en erhvervslejekontrakt

En almindelig lejekontrakt og en erhvervslejekontrakt er to forskellige typer lejekontrakter, der regulerer forholdet mellem en lejer og en udlejer. Den primære forskel mellem de to ligger i formålet med lejemålet og de gældende regler for hver type kontrakt.

En almindelig lejekontrakt dækker lejemål, der primært er beregnet til beboelse, såsom lejligheder, huse og værelser. Reglerne for almindelige lejekontrakter er i Danmark reguleret af lejeloven, som beskytter lejeres rettigheder og fastsætter regler for bl.a. lejens fastsættelse, opsigelse og vedligeholdelse.

En erhvervslejekontrakt, derimod, dækker lejemål, der udelukkende benyttes til erhvervsmæssige formål, som f.eks. kontorer, butikker, lagre, caféer og restauranter. Reglerne for erhvervslejekontrakter er fastsat i erhvervslejeloven, og de giver generelt større frihed for parterne til at forhandle vilkårene i kontrakten. Dette betyder, at erhvervslejekontrakter ofte er mere fleksible og individuelt tilpassede end almindelige lejekontrakter.

Yderligere forskelle mellem de to typer lejekontrakter inkluderer:

 1. Lejens fastsættelse: I almindelige lejekontrakter er der ofte begrænsninger for, hvor høj lejen må være, mens der i erhvervslejekontrakter er større frihed til at fastsætte lejen efter forhandling mellem parterne.
 2. Vedligeholdelse: I almindelige lejekontrakter er udlejer typisk ansvarlig for at vedligeholde ejendommen, mens der i erhvervslejekontrakter kan aftales forskellige fordelinger af vedligeholdelsespligten mellem lejer og udlejer.
 3. Opsigelse: I almindelige lejekontrakter er der faste regler for opsigelse og varslingsfrister, mens parterne i erhvervslejekontrakter har større frihed til at aftale opsigelsesvilkår og -frister.
 4. Fremleje og overtagelse: I erhvervslejekontrakter er det mere almindeligt, at lejer har ret til at lade en anden lejer overtage lejemålet eller fremleje det, så længe det fortsat bruges til erhvervsmæssige formål.

Gode råd inden indgåelse af erhvervsleje

Inden du indgår en erhvervslejekontrakt, er der en række vigtige overvejelser og råd, du bør tage til efterretning for at sikre de mest gunstige vilkår for din virksomhed.

 1. Forstå lejekontrakten: Det er essentielt at forstå alle detaljerne i lejekontrakten før du underskriver den. Tag dig tid til at læse den grundigt igennem og sørg for, at alle aftalte vilkår er inkluderet.
 2. Søg juridisk rådgivning: Da erhvervslejekontrakter ofte er komplekse og indeholder mange juridiske termer, kan det være en stor fordel at søge professionel juridisk rådgivning. En juridisk rådgiver kan hjælpe dig med at forstå kontrakten og sikre, at den er i din virksomheds bedste interesse.
 3. Overvej lejeperioden: Overvej hvor lang en lejeperiode, der passer til din virksomhed. Er du en start-up virksomhed, kan det være hensigtsmæssigt med en kortere lejeperiode, da det giver større fleksibilitet. Er du en veletableret virksomhed, kan det være en fordel med en længere lejeperiode, der sikrer kontinuitet og stabilitet.
 4. Forhandle vilkår: Husk, at mange vilkår i erhvervslejekontrakten er til forhandling. Det kan f.eks. være lejens størrelse, lejeperiodens længde, vedligeholdelsespligten og muligheden for fremleje. Sørg for at forhandle de bedst mulige vilkår for din virksomhed.
 5. Vær opmærksom på omkostninger: Vær opmærksom på alle de omkostninger, der er forbundet med lejemålet. Udover lejen, kan der være omkostninger til vedligeholdelse, forbrug, renovering og eventuelle fællesudgifter.
 6. Planlæg fremtiden: Overvej din virksomheds fremtidige behov. Vil din virksomhed have brug for mere plads i fremtiden? Er der mulighed for at udvide lejemålet? Er der mulighed for at opsige lejemålet før tid, hvis virksomhedens behov ændrer sig?

Ved at tage disse råd i betragtning, kan du sikre, at du træffer de rigtige beslutninger for din virksomhed, når du indgår en erhvervslejekontrakt.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ønsker du juridisk rådgivning i relation til erhvervslejekontrakter, foregår det praktisk sådan, at du skal oprette en sag hos os, hvor du beskriver, hvad du gerne vil have hjælp til og omfanget af dit behov. Har du allerede et udkast til en erhvervslejekontrakt, skal denne vedhæftes på sagen. Det kan gøres nemt i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i erhvervslejeret. De vil kigge sagen og dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse på platformen. Når rådgiverene har fået et overblik over, hvilken løsning du har brug for, vil du modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har det det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en erhvervslejekontrakt?

Erhvervslejekontrakter fungerer som fundamentet for et lejemål mellem lejer og udlejer. I den forbindelse skal man også være opmærksom på gældende regler i Erhvervslejeloven, da udlejningsregler omkring erhvervslejemål er skrevet i heri.

Hvad er forskellen mellem erhvervslejekontrakt og almindelige beboelseskontrakt?

En lejekontrakt til erhverv kaldes for en erhvervslejekontrakt. Til forskel fra almindelige beboelseslejemål, er den skriftlige aftale alene vedrørende et erhvervslejemål. Kontrakten beskriver de konkrete vilkår og betingelser mellem en lejer og udlejer før, under og efter lejeperioden. 

Hvilke lokaler er omfattet af Erhvervslejeloven?

Erhvervslejeloven gælder for lejemål der benyttes til erhvervsmæssige formål. Det kan f.eks. være kontor, butik, lager, café, restaurant m.m.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Vores specialister sidder klar til at hjælpe online.

Få hjælp til erhvervslejekontrakt Uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis