Baggrund

Fremtidsfuldmagt

Med en fremtidsfuldmagt kan du bestemme hvem der skal handle på dine vegne, personligt og økonomisk, i tilfælde af, at du ikke selv er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det kan f.eks. være i forbindelse med sygdom eller demens. Du vælger selv, hvad din fremtidsfuldmagt skal indeholde.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Lav online
649 kr.
Med jurist
2.195 kr.

Pris

649 kr.

Inkl. moms

Opret fremtidsfuldmagt
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et juridisk dokument der giver adgang, til en udvalgt fuldmægtig, og ret til at varetage fuldmagtsgiverens økonomi og andre forhold, hvis fuldmagtsgiveren pludselig ikke bliver i stand til dette længere. I fuldmagten angives omfanget af fuldmagten og de områder, som der skal kunne være mulighed for at varetage, hvis det bliver relevant.

Udover at der i fuldmagten skal tages stilling til omfanget af fuldmagten, så skal der også tages stilling til, hvem der kan bruge fuldmagten. Med andre ord, så skal fuldmagten altså beskrive, hvem der kan bemyndiges som fuldmægtig. Man er som fuldmagtsgiver ikke begrænset til kun at bemyndige én fuldmægtig, man kan som fuldmagtsgiver sagtens bemyndige flere forskellige personer, hvis det er dette man ønsker. Dog bør man overveje, hvorfor man vil indsætte flere forskellige fuldmægtige, da netop flere forskellige fuldmægtige kan blive en udfordring i det tilfælde, hvor de fuldmægtige ikke kan blive enige.

En fremtidsfuldmagt oprettes ved, at man laver et skriftligt juridisk dokument. Når fuldmagten er udarbejdet, skal denne registreres. Det sker på www.tinglysning.dk. Når fremtidsfuldmagten er registreret opbevares den i fremtidsfuldmagtsregistret. Man skal være opmærksom på, at man skal møde op hos en notar, hvor fuldmagten underskirves. Notaren har blandt andet til opgave at sørge for, at fuldmagten ikke er kommet til under tvang eller lignende.

Så­dan la­ves en fremtidsfuldmagt sam­men med en jurist hos Le­gal­Hero

Proces for fremtidsfuldmagt

Book møde hos en notar

Der vil være udgifter til udarbejdelse af fuldmagten og en notar når du vil oprette en fremtidsfuldmagt. Det koster 300 kr. at få notaren til at bekræfte din identitet og underskrift - dette skal ske fysisk. Når fremtidsfuldmagten skal sættes i kraft, koster det 1010 kr. i gebyr at anmode om dette.

For at få fremtidsfuldmagten underskrevet korrekt, skal du booke et møde med notaren, der holder til ved landets byretter.

Til mødet med notaren skal du medbringe:

 • Officiel billedlegitimation med CPR-nummer (f.eks. kørekort eller pas)
 • 300 kr. (2022) pr. dokument i retsafgift.

Hvornår kan en fremtidsfuldmagt være nyttig?

En fremtidsfuldmagt kan være nyttig, hvis du f.eks.:

 • Bliver syg eller ufør, og ikke selv kan træffe beslutninger om din behandling eller økonomi
 • Skal på ferie eller på hospital
 • Har brug for hjælp til at træffe beslutninger om din bolig eller andre personlige forhold

Hvem kan være din fremtidsfuldmagtshaver?

Du kan give en fremtidsfuldmagt til en eller flere personer, du stoler på. Fremtidsfuldmagten kan også være udstedt til en juridisk person, f.eks. et firma. Dog er det en god ide altid at vælge en du stoler og har tillid til, da vedkommende skal behandle dine økonomiske og helbredsmæssige oplysninger.

Hvad kan en fremtidsfuldmagt omfatte?

En fremtidsfuldmagt kan omfatte såvel økonomiske som personlige forhold.

 • Økonomiske forhold kan bl.a. være adgangen til at lave betalingsaftalter med banker, omlægge lån i fast ejendom eller ansøge om offentlige ydelser.
 • Personlige forhold kan f.eks. være muligheden for at søge om offentlig hjælp (typisk hjemmehjælp). Det kan ligeledes være anmodning om aktindsigt i vedkommendes patientjournal.

Som fuldmagtsgiver bestemmer du selv, hvad fremtidsfuldmagten skal omfatte. Det betyder også du kan begrænse fuldmagten til de enkelte forhold, som du ønsker. Vedkommende som kan repræsentere dig, må kun foretage handlinger inden for den fuldmagt og det område, du har udarbejdet.

Forskellen på fremtidsfuldmagter og en pårørende fuldmagt

Det er en misforståelse at fremtidsfuldmagter og en pårørende fuldmagt er det samme juridiske dokument. Umiddelbart synes indholdet at være det samme ved henholdvis fremtidsfuldmagter og en pårørende fuldmagt, men dette er dog ikke tilfældet.

Først og fremmest skal man være opmærksom på, at en pårørende fuldmagt ikke giver den samme beskyttelse, hvis du en dag ikke kan varetage dine egne interesser, hvorfor du kan risikere den bliver afvist, når du ønsker den skal træde i kraft. I modsætning til en fremtidsfuldmagt, skal en pårørende fuldmagt nemlig ikke registreres i Fremtidsfuldmagtsregisteret ved oprettelse og er derfor ofte gratis. Hvis du ønsker sikkerhed angående dine økonomiske og personlige interesser, hvis du en dag ikke selv kan adminstrere dette, anbefales det derfor du vælger en fremtidsfuldmagt frem for pårørende fuldmagt. I så fald vil alle relevante oplysninger være bevaret i Fremtidsfuldmagtsregisteret og du undgår derfor eventuelle problemer.

Hos Lexly har vi gjort det nemt og sikkert på dig, at få styr på fuldmagten.

Hvordan udsteder du en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten skal være skriftlig, og den skal underskrives af dig og din fremtidsfuldmagtshaver. Fremtidsfuldmagten skal også indeholde en erklæring fra din fremtidsfuldmagtshaver om, at vedkommende accepterer at være din fremtidsfuldmagtshaver.

En fremtidsfuldmagt gælder kun, hvis du ikke selv kan træffe beslutninger. Hvis du f.eks. bliver syg eller ufør, skal din læge eller anden sundhedspersonale vurdere, om du er i stand til at træffe beslutninger.

Fremtidsfuldmagten kan også være begrænset til bestemte beslutninger eller områder, f.eks. økonomi, bolig eller behandling. Du kan også vælge at give din fremtidsfuldmagtshaver fuldmagt til at træffe alle beslutninger for dig.

Du kan til enhver tid ændre eller ophæve din fremtidsfuldmagt.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

En fremtidsfuldmagt er i sig selv ikke et gyldigt juridisk dokument, før den er underskrevet digitalt med dit MitID på tinglysning.dk. Når du har underskrevet fremtidsfuldmagten, skal du inden for 6 måneder møde personligt op hos en notar ved byretten i din retskreds og få den bekræftet. 

Det kræver, at du først booker et møde hos en notar, som holder til ved alle landets byretter. Der er mulighed for at booke en notar. Ud over at du får fuldmagten underskrevet hos notaren, er det også notarens opgave at sikre, at fremtidsfuldmagten overholder formalia og ikke er blevet udarbejdet under eksempelvis tvang.

Ønsker du hjælp til at lave en fremtidsfuldmagt?

Vi kan hos Lexly hjælpe med alle aspekter vedrørende oprettelsen af en fremtidsfuldmagt. Det eneste vi ikke kan hjælpe med er at møde op hos notaren for dig. Det bliver du nemlig selv nødt til. Vi kan være behjælpelige med sparring og rådgivning om, hvad der mest hensigtmæssigt at anføre i fremtidsfuldmagten, ligesom vi også kan udarbejde selve fuldmagten. Registrering af fuldmagten kan vi også foretage for dig, men som nævnt bliver du selv nødt til at møde op hos notaren og underskrive selve fuldmagten. Vær i denne forbindeles opmærksom på, at du skal betale retsafgift på 300 kr.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Hos Lexly kan du lave din egen fuldmagt ved hjælp af vores smarte dokument-generator. I dokumentgeneratoren bliver du stillet en række spørgsmål, som du skal besvare, hvorefter din endelige fuldmagt er klar til at blive underskrevet digitalt og downloadet. 

Du kan altid få en af vores juridiske eksperter til at hjælpe dig med at tilpasse dokumentet efter det er lavet, hvis du har helt særlige ønsker eller behov.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe. Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår sættes fremtidsfuldmagten i kraft?

En fremtidsfuldmagt træder først i kraft, hvis du på et tidspunkt ikke længere kan varetage dine egne eller økonomiske forhold. Ofte ses fuldmagten i forbindelse med sygdom eller mentale udfordringer.

Hvornår kan man oprette en fremtidsfuldmagt?

Det er muligt at oprette fuldmagten når du er fyldt 18 år. Der er dog krav om at du skal kunne handle fornuftmæssigt når du opretter fuldmagten.

Hvem skal være min fremtidsfuldmægtige?

Det er vigtigt man kun giver fuldmagt til personer man stoler og har tillid til. Vedkommende får adgang til personlige, økonomiske og helbredsmæssige oplysninger - så vælg en du føler dig tryg ved.

Lav online
649 kr.
Med jurist
2.195 kr.

Pris

649 kr.

Inkl. moms

Opret fremtidsfuldmagt
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis