Baggrund

Lånebevis

Et lånebevis er aftale mellem to parter om, at låne noget. Et lånebevis er et juridisk bindende dokument mellem lånegiver og lånetager, der danner rammerne for lånet. Lånet kan omfatte et pengebeløb, såvel som fysiske genstande. Det afgørende er at det lånte skal tilbagebetales efter låneforholdets udløb.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Lav online
249 kr.
Med jurist
Fra 2.245 kr.

Pris

249 kr.

Inkl. moms

Opret lånebevis
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Hvad er et lånebevis?

Et lånebevis, også kaldet en låneaftale, er en aftale mellem to parter om, at låne noget.

Et lånebevis kan både omhandle et pengebeløb, men kan også omfatte fysiske ting, som man ønsker at låne. Lånebeviset fungerer som et juridisk bindende dokument, der danner rammerne for lånet. Der er ingen grænse for lånebeløbets størrelse og parterne kan derfor frit aftale beløbet.

Der gælder ingen formkrav til lånebevisets indhold. Parternes lånebevis er gyldigt fra underskrift, såfremt det ikke strider imod de almindelige aftaleretlige regler. 

Et lånebevis er oftest simpelt i dets indhold, men indeholder oftest informationer om:

 • Hvad lånet omfatter
 • Lånets beløb
 • Hvem der er lånetager
 • Lånets løbetid
 • Renter og gebyrer
 • Betalingsplan
 • Tilfælde af konkurs eller dødsfald
 • Konsekvenser ved ikke at tilbagebetale løbet

Lånebevis mellem familie

Mellem familiemedlemmer kan der ligeledes oprettes et lånebevis. Låneaftalen mellem familiemedlemmer kan man vælge skal være efter de helt almindelige lånevilkår eller man kan vælge at give et mere favorabelt lån, hvor det kan ydes rentefrit. Mellem familiemedlemmer vil et lån oftest ydes rentefrit eller med næsten ingen renter. Et rentefrit familielån – også kaldet anfordringslån – kan med fordel anvendes frem for et arveforskud eller en gave. 

Hvis man vælger lånet skal være rentefrit, skal tre krav skal dog være opfyldt:

 • Lånet skal være et anfordringslån. Lånet skal hermed kunne opsiges med kort varsel, for eksempel 14 dages varsel.
 • Der skal være tale om et reelt gældsforhold.
 • Der skal oprettes et gældsbrev, som skal underskrives af begge aftaleparter.

Familielånet er blot en betegnelse for et rentefrit og afdragsfrit lån, men kan benyttes mellem andre end familiemedlemmer. 

Det rentefrie familielån skal tilbagebetales og der er derfor ikke tale om en gave mellem familiemedlemmer, hvor pengegodet ikke skal tilbagebetales. 

Lånebevis skat

Hvis der er tale om rentefrit familielån, så er der ingen skattemæssige konsekvenser, da långiver ikke har nogen renteindtægt ved lånet og derfor ikke skal indberettet noget til SKAT. Låntager bliver heller ikke beskattet af lånet, da denne ikke skal fradrage renterne. 

Det er afgørende, at SKAT ikke opfatter beløbet som en gave, da det vil betyde, at man skal betale en afgift af beløbet.

Hvis et lån derimod er givet med almindelige renter, så skal långiver og lånmodtager begge indberette deres renteindtægter og rentefradrag til SKAT. 

Lånebevis eksempel på indhold

Långiver yder Låntager et lån på 10.000 kr. (herefter kalder “Lånet”) efter vilkårene, der er aftalt i henhold til Låneaftalen. 

Lånet er rentefrit og skal tilbagebetales den. 18 juli 2025. Lånet kan ikke opsiges, før det er færdigbetalt. Långiver kan dog opsige låneaftalen i tilfælde af Låntagers misligholdelse. 

Parternes rettigheder og forpligtelser

Låntageren har ret til at låne det aftalte og skal samtidig sørge for at opfylde en række forpligtelser i et låneforhold. Låntageren skal betale lånebeløbet indenfor den fastsatte frist og skal derfor forhindre forsinkelse med betalingen. 

Långiver skal stille beløbet til rådighed for låntager. Långiveren har ret til at få sikkerhedsstillelse for lånet, ligesom långiver har ret til at kræve renter af lånet. Långiveren har også ret til at få tilbagebetalt til en given dato. 

Sådan kan Lexly hjælpe

Ønsker du vejledning i forhold til låneforhold eller hjælp til udarbejdelse af et lånebevis, så har det aldrig været nemmere at komme nemt og sikkert i mål. Med Lexly får du skræddersyet et lånebevis efter dine behov og sikret, at det er juridisk korrekt gennem vores smarte dokument-generator. I dokumentgeneratoren bliver du stillet en række spørgsmål, som du skal besvare, hvorefter din aftale er klar til at blive underskrevet digitalt og downloadet. 

Du kan altid få en af vores juridiske eksperter til at hjælpe dig med at tilpasse dokumentet efter det er lavet, hvis du har helt særlige ønsker eller behov.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad skal lånebeviset indeholde?

Lånebeviset skal indeholde oplysninger om begge parter, lånets størrelse, dato for lån, eventuelle renter, informationer om tilbagebetaling og specifikke krav som i opstiller.

Hvor lang tid tager det at få et lånebevis?

Hvor lang tid det tager at få et lånebevis afhænger af, hvilken låneaftale der er indgået. Såfremt det er mellem private, er lånebeviset gyldigt så snart aftalen er indgået. Hvis låneaftalen er indgået med en bank, kan det tage dage eller uger, at få et lånebevis.

Hvad er et lånebevis? 

Et lånebevis er en aftale mellem to parter (lånegiver og lånetager) om, at den ene part låner penge af den anden. Lånebeviset nedskrevet i dokument, som er bindende mellem parterne efter begges underskrift.

Lav online
249 kr.
Med jurist
Fra 2.245 kr.

Pris

249 kr.

Inkl. moms

Opret lånebevis
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis