Baggrund

Gavebrev til børn

Et gavebrev til børn bruges som dokumentation for den gave, der gives. Du kan både bruge gavebrev ved gaver i form af genstande, men også hvis der gives et pengebeløb i gave. I gavebrevet kan du som gavegiver også fastslå, om gaven skal være særeje.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Hvad er et gavebrev til barn/børn?

Et gavebrev til børn er et juridisk dokument, der bruges til at overføre ejendom eller aktiver som en gave til mindreårige børn. Det er et middel til at overdrage ejendomsretten til børnene og sikre, at de får gavn af gaven, selvom de ikke er myndige eller i stand til at forvalte deres egne økonomiske anliggender.

Hvad indeholder et gavebrev til børn?

Gavebreve kan være forskellige afhængigt af behovet. Typisk vil nedenstående punkter være til stede i brevet:

 1. Identifikation af parterne: Navn, adresse og eventuelle yderligere oplysninger om giveren (normalt forældre eller værge) og de mindreårige børn (modtagerne) af gaven.
 2. Beskrivelse af gaven: En detaljeret beskrivelse af den ejendom eller de aktiver, der overdrages som en gave til de mindreårige børn.
 3. Overdragelse af ejerskab: En tydelig erklæring om, at giveren frivilligt og uigenkaldeligt overdrager ejerskabsretten til gaven til de mindreårige børn.
 4. Betingelser og restriktioner: Eventuelle specifikke betingelser eller restriktioner for gaven, f.eks. at den kun kan bruges til uddannelsesmæssige formål, en bestemt alder eller en bestemt begivenhed.
 5. Forvaltning af gaven: Angivelse af, hvordan gaven vil blive administreret på vegne af de mindreårige børn, herunder om der vil blive udpeget en værge eller en forvalter til at håndtere gaven.
 6. Underskrifter og dato: Giveren og eventuelle andre relevante parter skal underskrive gavebrevet, og datoen for overdragelsen af gaven bør også angives.

Pengegaver

Der gælder særlige regler om afgifter for så vidt angår pengegaver til børn. Op til en vis beløbsgrænse kan du afgiftsfrit give gaver til dine børn.

Skat fastsætter hvert år en beløbsgrænse for, hvad der betragtes som en større pengegave. I 2023 kan man give hvert barn op til 71.500 kroner pr. år (2023-sats). Du kan også give hvert barnebarn det samme beløb. Hvis du f.eks. har tre børn, må du give 71.500 kr. til hver af børnene - samlet set 214.500 kr. om året. Dette kan gøres hvert år. Det afgiftsfrie beløb stiger ligeledes hvert år.

Pengegaver fra bedsteforældre til børn

Som bedsteforælder kan du ligeledes skattefrit give hver af dine børnebørn 71.500 kroner om året (2023).

Det betyder, at et barn i princippet årligt kan modtage 71.500 kroner skattefrit fra henholdsvis mormor, morfar, farmor og farfar, det vil sige i alt 286.000 kroner skattefrit.

Fordele ved gavebrev til børn

Hvis du ønsker at give dit barn eller børn en større gave, vil det være en fordel at få udarbejdet et skriftligt dokument. Dokumentet indeholder de forskellige vigtige oplysninger. At have skriftlig dokumentation på overdragelsen af gaven er ikke kun en fordel for din egen skyld, men også for modtagerens skyld.

Du opnår disse fordele:

 • Dokumentation: Dokumentet er et bevis for, at det rent faktisk er en gave og ikke et lån eller noget helt tredje.
 • Vilkår: I dokumentet kan du selv fastsætte forskellige vilkår alt efter dine ønsker og behov.
 • Særeje: I dokumentet kan du gøre gaven til modtagerens særeje. Herved skal gaven ikke deles i tilfælde af skilsmisse eller separation. For senere at kunne dokumentere, at gaven tilhører gavemodtagers særeje, er du forpligtet til at oprette et gavebrev, som både du og gavemodtager får.

Ved at oprette et gavebrev sikrer du, at der altid er skriftlig dokumentation for gavens vilkår. Har du ikke oprettet dette dokument, vil du ikke have noget bevis for, at der er tale om en gave, gavens størrelse, modtageren og så videre.

Sådan kan Lexly hjælpe

Hos Lexly kan vi tilbyde rådgivning, gennemtjek og udarbejdelse af gavebrev til børn skræddersyet efter dine behov, så du med ro i maven kan give den gave, du ønsker, til den heldige modtager. Hos Lexly står vi klar til at hjælpe dig med dit gavebrev, så du sikrer overholdelse af alt relevant lovgivning og de bedst mulige vilkår.

Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os. 

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret, så du er sikker på at få kompetente fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver kigget igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål, hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet, hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fulde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet. 

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over, hvad der sker i din sag. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor oprette et gavebrev til børn?

Et gavebrev bruges ofte som dokumentation for den gave, der gives. Det kan både være en sikkerhed for modtager og gavegiver. F.eks. kan dokumentet også bruges som dokumentation over for SKAT. Det kan aftales i gavebrevet, hvem der evt. skal anmelde gaven til SKAT.

Hvornår bør du oprette et gavebrev?

Du bør oprette et gavebrev, hvis du skal give en person en større gave. Gavebrevet giver skriftlig dokumentation for gavens overdragelse, hvilket kan være nødvendigt i nogle situationer. Det kan f.eks. være i de situationer hvor pengegaven overstiger det afgiftsfrie beløb på 71.500 kr., eller hvis gaven gives med bestemte betingelser eller forudsætninger. 

Hvor mange penge kan man give i gavebrev?

Der er ikke nogen lovreguleret beløbsgrænse for, hvad man kan give i gave til sine børn. I 2023 kan man give en afgiftsfri gave på 71.500 kr. til sit barn, og der skal betales gaveafgift for den del af gaven, der overstiger det beløb. Gaveafgiften er herefter på 15% for gaver til børn, uanset om der er udarbejdet et gavebrev eller ej.

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis