Generalforsamling

Hvordan afholdes generalforsamlingen?

Når der skal afholdes generalforsamling, skal der ske en indkaldelse til denne senest 2-4 uger før generalforsamlingen. Måden hvorpå generalforsamlingen indkaldes fremgår af vedtægterne. I indkaldelsen skal fremgå dato, tid og sted for afholdelsen samt dagsordenen med alle de punkter, som man ønsker at bringe op. Kan nogle af deltagerne ikke møde op, kan de give en skriftlig og dateret fuldmagt til til en anden, der herefter møder i deres sted.

Der skal desuden tages beslutningsreferat af generalforsamlingen. Hvis der på generalforsamlingen sker ændringer i ledelse, revision, sproget i årsrapporten, regnskabsår mv. skal dette anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

En generalforsamling kan afholdes elektronisk, men sker typisk ved fysisk fremmøde. Der skal afholdes en generalforsamling med fysisk fremmøde, hvis kapitalejere med ejerskab over mere end 10% af selskabets kapital kræver det.

Hvad vedtages på en generalforsamling?

På selve generalforsamlingen skal der til at starte med udpeges en dirigent, som skal lede generalforsamlingen og sørge for, at alle emner behandles på en forsvarlig måde og at alle bliver hørt. Derudover skal generalforsamlingen godkende virksomhedens årsrapport før den kan indsendes til Erhvervsstyrelsen (fristen er senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb). Hvis der har været overskud i selskabet, skal det også besluttes hvad der skal ske med dette – eksempelvis kan det udbetales som udbytte til ejerne eller gå til selskabets fri reserver.

Det er desuden frit hvad der ellers skal vedtages på generalforsamlingen, så længe dette sker inden for rammerne af loven og generalforsamlingens kompetence. Eksempelvis kan man på en generalforsamling beslutte, at give bestyrelsen eller direktionen konkrete instrukser – men generalforsamlingen må ikke “overtage” ledelsen af selskabet. 

Forslag vedtages som udgangspunkt ved afstemning. For at et forslag vedtages, kræves der som udgangspunkt simpelt flertal, men nogle forslag (såsom vedtægtsændringer) kan have en sådan karakter, at de kræver vedtagelse af ⅔ eller 9/10 af stemmerne. 

Lexly kan hjælpe dig med beslutningsreferat og meget mere

Lexly er Danmarks førende digitale juridiske platform som alternativ til en almindelige selskabsadvokat. Med et enkelt klik kan du hurtigt komme i gang med at få lavet dit beslutningsreferat til generalforsamlingen.

Du kan enten lave beslutningsreferatet selv med vores document builder, eller du kan få hjælp fra en af vores håndplukkede eksperter i selskabsret til at lave beslutningsreferatet fra bunden af. Alle vores eksperter er uddannede jurister og kan desuden hjælpe dig med at svare på juridiske spørgsmål, som du måtte have.

Opret din sag på vores platform hvor du beskriver hvad du skal have hjælp til. Det er 100% gratis og uforpligtende at oprette en sag.

Når sagen er oprettet bliver den lagt i udbud hos alle vores jurister, der specialiserer sig i selskabsret. De kigger sagen igennem, kommer med opfølgende spørgsmål og hvis de føler, at de kan give dig kompetent hjælp, afgiver de et tilbud på hvordan de vil løse opgaven for dig.

Det er herefter op til dig, om du ønsker at acceptere et af de afgivne tilbud. Vælger du at gøre dette, starter sagsbehandlingen. Det er først når sagsbehandlingen er afsluttet, og du har fået din hjælp, at betalingen sker.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor tit skal der afholdes ordinær generalforsamling?

En gang om året afholder selskaber normalvis ordinær generalforsamling med selskabets ejere. I generalforsamlingen kigges bl.a. på godkendelse af årsrapporten, orientering om overskud eller underskud, fastlæggelse af budget eller andre spørgsmål om f.eks. vedtægterne, bestyrelse eller nye forslag.

Hvornår gør man brug af ekstraordinære generalforsamlinger?

Hvis der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling bliver de obligatoriske punker ikke behandles. De ekstraordinære forsamlinger afholdes hvis der er et konkret behov for at træffe hurtige beslutninger, som ikke kan vente til næste ordinære generalforsamling.

Hvornår skal der udarbejdes et beslutningsreferat?

Når der afholdes en generalforsamling skal der udarbejdes et beslutningsreferat, også kaldet generalforsamlingsprotokollat. Hvis der er truffet bestemte ændringer i selskabet, skal ændringerne meddeles og registreres hos Erhvervsstyrelsen før gyldigheden indtræffer.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis