Baggrund

Køb virksomhed

Hvis du skal købe en virksomhed, er der mange ting du skal være opmærksom på. Der er både mange juridiske, personlige og økonomiske aspekter, du skal overveje. Der kan nemlig være mange penge på spil i forbindelse med en virksomhedshandel.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Køb af virksomhed - hvordan foregår det?

Første fase - forarbejdelse ved køb af virksomhed

Definér dine mål: Start med at identificere dine mål for køb af virksomheden. Hvad håber du at opnå ved at købe denne virksomhed? Ønsker du at udvide din egen virksomhed, komme ind på et nyt marked eller erhverve specifikke aktiver eller kompetencer?

Det er også vigtigt, at du undersøger dine finansieringsmuligheder. Det kan f.eks. være gennem et lån i banken, investorer/parterne, Vækstfonden, selvfinansiering eller noget andet.

Anden fase - forhandling af købet

Når du har styr på diverse analyser af virksomheder og finansieringen, skal du forhandle om prisen. I den forbindelse kan du overveje, hvad der skal indgå i handlen og hvad der ikke skal. Det kan f.eks. være relevant hvis virksomheden har nogle kunder, klausuler, samarbejdsaftaler osv. som kunne være relevante.

Hvis du og sælger er blevet enige, skal du ofte underskrive en hensigtserklæring. Hensigtserklæringen er ikke juridisk bindende, men ment som en foreløbig købsaftale, der sikrer jer begge, at der er gensidig interesse for dit opkøb af virksomheden.

Tredje fase - analyse af virksomheden 

Udfør en due diligence: Gennemfør en grundig undersøgelse af virksomheden, du ønsker at købe. Dette omfatter en nøjere gennemgang af virksomhedens regnskaber, finansielle resultater, aktiviteter, kunder, leverandører, ansatte, kontrakter og eventuelle juridiske eller skattemæssige spørgsmål. Det kan være nyttigt at samarbejde med revisorer, rådgivere og andre specialister for at sikre, at du får en objektiv vurdering af virksomhedens tilstand.

Due diligence

Due diligence er en proces, der bruges til at undersøge og evaluere en virksomhed, et projekt eller en potentiel investering, før man træffer en beslutning. Det er en omfattende undersøgelse og analyse af forskellige faktorer og informationer om det pågældende emne for at opnå en dybdegående forståelse og vurdere dens levedygtighed, risici og potentiale.

Formålet er at afdække alle relevante oplysninger og identificere eventuelle risici, problemer eller potentielle fordele, der kan påvirke beslutningen eller aftalen.

Under en due diligence-proces kan forskellige områder og faktorer undersøges, herunder økonomiske forhold, juridiske forhold, finansielle oplysninger, skatter, regnskaber, kontrakter, kundeforhold, markedstendenser, teknologi, driftsforhold, risikostyring, miljømæssige faktorer og mange andre aspekter af emnet.

Fjerde fase: Få styr på dokumenterne

Når du forhandler en virksomhed, er det vigtigt at få alle vigtige dokumenter på skrift. Dokumenterne kan variere alt efter virksomhedens forhold. Men nogle af de typiske dokumenter vil være: 

Herefter er du klar til at drive virksomheden. 

Kontrakt ved køb af virksomhed

I forbindelse med overtagelse af en virksomhed skal der udarbejdes en kontrakt. Kontrakten skal bl.a. tage højde for de emner som er vigtige for netop din virksomhed. Det beror ofte på en individuel vurdering, hvilke ting man skal være opmærksom på i en kontrakt. 

Køb af tomt selskab

Hvis du ønsker at købe et tomt selskab, altså et selskab der allerede er oprettet, men ikke har nogen aktiviteter eller aktiver, er der et par muligheder:

  1. Søg efter et tomt selskab til salg: Du kan søge online eller kontakte mæglere eller advokatfirmaer, der specialiserer sig i salg af selskaber. Der er ofte firmaer, der sælger tomme selskaber, som kan tilpasses til dine behov.

Uanset om du køber et tomt selskab eller opretter et nyt, er det vigtigt at konsultere en rådgiver for at sikre, at du forstår alle juridiske og økonomiske forpligtelser ved at købe et selskab. De kan også hjælpe dig med at sikre, at alt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og reguleringer.

Tomt ApS

Man kan også vælge at købe et tomt ApS. Fordelene ved at købe et tomt ApS i stedet for at stifte et nyt kan være:

  • Du undgår at betale 40.000 kr., som er kapitalkravet.
  • Du vil ofte få et driftsklart selskab med tilhørende erhvervskonto

Husk registrering hos relevante myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen

Goodwill ved køb af virksomhed 

Goodwill er et begreb inden for virksomhedsvurdering, der repræsenterer den immaterielle værdi af en virksomhed ud over dens identificerbare aktiver og gæld. Skal du f.eks. sælge din virksomhed, er goodwill lig med den merværdi, som køber er villig til at betale for virksomheden. Det kan være vanskeligt at sætte et præcis tal på, hvor meget en virksomheds goodwill er værd. Hvis du er i tvivl om hvor meget du skal betale for en virksomheds goodwill, kan du med fordel tage fat i en rådgiver, som kan rådgive dig. 

Køb af konkursramte virksomheder

Ved enhver konkurs indsættes en kurator, som skal sørge for at få tilbagebetalt flest mulige penge til virksomhedens kreditorer. Det betyder også, at det kan være fordelagtigt som køber, da prisen kan være markant lavere, end hvis man skulle købe dem fra ny. Det kan f.eks. være indkøb af lokaler, interiør, varelager, systemer osv. 

Køb af virksomhed med underskud

Køb af en virksomhed med underskud kan være en kompleks og risikofyldt proces, da der er flere faktorer, der skal tages i betragtning. Her er nogle vigtige overvejelser, når man overvejer at købe en virksomhed med underskud:

  1. Årsager til underskuddet: Det er vigtigt at undersøge årsagerne til virksomhedens underskud. Er det et midlertidigt fænomen, eller er der dybere problemer i virksomhedens drift eller branche?
  2. Potentiale for turnaround: Analyser virksomhedens potentiale for at vende underskuddet til overskud. Er der muligheder for omstrukturering, effektivisering eller diversificering af aktiviteterne? Vurder virksomhedens konkurrencesituation og markedsmuligheder for at vurdere dens langsigtede levedygtighed.
  3. Finansiering og investering: Overvej omkostningerne ved at købe virksomheden, finansieringsmuligheder og kapitalbehovet for at vende virksomheden til en lønsom forretning. Det kan være nødvendigt at tilføre kapital og ressourcer for at sikre en succesfuld turnaround.
  4. Due diligence: Udfør en grundig due diligence-proces for at undersøge virksomhedens økonomiske forhold, herunder regnskaber, gæld, aktiver, kontrakter og juridiske forpligtelser. Identificer eventuelle skjulte risici eller udfordringer, der kan påvirke beslutningen om at købe virksomheden.
  5. Exit-strategi: Overvej en exit-strategi, hvis det ikke er muligt at vende virksomhedens underskud. Kan virksomheden sælges videre eller restruktureres for at minimere tabene? En klar exit-plan er vigtig for at beskytte dine investeringer.

Køb af udenlandsk virksomhed 

Det er muligt at købe en udenlandsk virksomhed. Mange virksomheder og investorer arbejder på tværs af landegrænser for at udvide deres forretningsaktiviteter eller erhverve etablerede virksomheder i andre lande. Processen kan være kompleks og indebære en række juridiske, finansielle og skattemæssige overvejelser. 

Skat ved køb af virksomhed

De fleste virksomhedsoverdragelser gennemføres i dag som overdragelse af aktier eller anparter.

Ved salg af virksomhed sondrer man mellem to forskellige overdragelser, herunder:

Aktivoverdragelse

Her sælges de aktiver, virksomheden råder over, herunder varelager, driftsmidler, fast ejendom, m.m. Ved en aktivoverdragelse vil sælgerselskabet være skattepligtig af fortjeneste på de enkelte overdragne aktiver, herunder beskatning af genvundne afskrivninger.

Overdragelse af kapitalandele

Her sælges virksomhedens kapitalandele, som typisk vil bestå af anparter eller aktier, hvorefter den nye ledelse indtræder og overtager driften. Uanset hvilken overdragelse din virksomhed vælger, står Lexly klar til at hjælpe med rådgivningen

Sådan kan Lexly hjælpe

Hvis du ønsker at købe en virksomhed og ønsker vejledning i processen, står Lexly klar til at hjælpe, så du får den bedst mulige handel. Hos Lexly tilbyder vi vejledning gennem processen, så har det aldrig været nemmere at komme nemt og sikkert i mål, og du overholder alt relevant rådgivning.

Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis