Baggrund

Medarbejderaktier

En virksomhed har mulighed for at tilbyde sine ansatte medarbejderaktier. Som medarbejder bestemmer du selv hvorvidt du vil udnytte din ret til medarbejderaktierne.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Lav online
399 kr.
Med jurist
Fra 1.796 kr.

Pris

399 kr.

Ekskl. moms

Opret optionsaftale Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er medarbejderaktier?

Medarbejderaktier, er aktier som arbejdsgiveren kan forære eller sælge til medarbejderen. Medarbejderen får hermed et medejerskab i virksomheden gennem købet af anparter eller aktier. Ved salg til medarbejderen sker det til en favørkurs som er en lavere pris end den reelle værdi af aktien. 

Når der er tale om aktier, der er foræret af arbejdsgiveren, løber man som medarbejder normalt ingen økonomisk risiko. Oftest bliver der stillet krav om indgåelse af en ejeraftale. Dette kan indebære yderligere forpligtelser end de vilkår der følger af aktieoptionsaftalen. 

Når der købes medarbejderaktier til favørkurs, kan kursværdien være lavere på salgstidspunktet end prisen på tildelingstidspunktet. Der vil derfor være risiko for tab, som er forskellen på prisen på tildelingstidspunktet og prisen ved salgstidspunktet. 

En medarbejderaktie er typisk inddelt i fire faser. 

 1. Først tildeles optionen medarbejderen,
 2. derefter skal medarbejderen "veste" i almindeligvis en årrække. Dette kan også kaldes en modningsperiode, hvor medarbejderen ikke kan udnytte sine aktieoptioner.
 3. Efter denne periode kan optioner udnyttes til en på forhånd fastsat kurs 
 4. og i den sidste fase bliver optionen bliver til en aktie, der frit kan sælges videre. 

Fordele for medarbejderen

Man kan vælge at medarbejderaktierne skal træde i stedet for medarbejderens løn. Dette kan være en skattefordel for medarbejderen, da aktierne bliver beskattes som aktieindkomst og ikke som personlig indkomst. Aktieindkomst beskattes kun med 27 %, når indkomsten ikke overstiger 57.200 kr. (2022). Hvis beløbet overstiger dette, vil det resterende blive beskattes med 42 %. Aktieindkomst beskattes først ved salg af aktierne. 

Den personlige indkomst beskattes derimod med det samme og kan beskattes med op til 56 %.

Skatteregler 

Man skal betale skat af sin gevinst på medarbejderaktier. Beskatningen sker i form af aktieavance, hvilket normalt er en lavere beskatning, end hvis det var som løn. Beskatningen sker således først på afståelsestidspunktet og ikke ved tildelingstidspunktet, som ved almindelige aktier. 

Du skal derfor betale skat af din gevinst på medarbejderaktier og kan få fradrag for tabet herved på samme måde som af almindelige aktier. Der gælder dog særlige regler ved individuel aktieløn

Medarbejdere, hvor medarbejderaktierne træder i stedet for deres løn skal medregne værdien til den personlige indkomst. Medarbejderen beskattes på tildelingstidspunktet.

Medarbejderaktieordninger

Medarbejderaktieordningen følger af ligningslovens særlige regler. Det følger blandt andet af ligningslovens § 7 P, at værdien af medarbejderens aktier højest må udgøre 10 % af medarbejderens årsløn på tidspunktet for aftaleindgåelsen. 

Den nye ordning for medarbejderaktier giver mulighed for at forære/købe aktier op til 50 % af medarbejderens årsløn på tidspunktet for aftaleindgåelsen. 

Det er kun mindre virksomheder, der kan benytte sig af den nye ordning. Udover betingelserne i ligningslovens § 7 P, gælder der også nogle andre generelle betingelser og formkrav for at anvende ordningen.

Konvertible obligationer

Ved en konvertibel obligation forstås et gældsbrev udstedt af et aktie- eller anpartsselskab, som giver långiveren (ejeren) en reel ret til at konvertere sin fordring på selskabet til aktier eller anparter i selskabet. Lånet forbindes med en ret til at konvertere lånet til aktier i selskabet til en aftalt kurs på et eller flere i forvejen fastsatte senere tidspunkter.

Sådan kan Lexly hjælpe

Ønsker at vide mere om medarbejderaktier? Eller ønsker du hjælp til udformingen af din medarbejderaktieordningen, så har det aldrig været nemmere at komme nemt og sikkert i mål. Lexly kan hjælpe dig med at klarlægge baggrunden for medarbejderaktier og hvilke fordele der er herved. Vi får skræddersyet en medarbejderaktieordning efter dine behov gennem vores smarte dokument-generator. I dokumentgeneratoren bliver du stillet en række spørgsmål, som du skal besvare, hvorefter dit dokument er klar til at blive underskrevet digitalt og downloadet. 

Du kan altid få en af vores juridiske eksperter til at hjælpe dig med at tilpasse dokumentet efter det er lavet, hvis du har helt særlige ønsker eller behov.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe. 

Ofte stillede spørgsmål

Er medarbejderaktier skattefri?

Medarbejderaktier beskattes som andre aktier som aktieavance. Ved medarbejderaktier beskattes man dog først ved afståelsestidspunktet og ikke ved tildelingstidspunktet.

Er aktier skattefrie eller 3 års ejertid? 

Selskaber beskattes ikke af gevinst og tab på deres aktier efter 3 års ejertid. Afståelse af aktierne efter 3 års ejer skal gevinsten og tabet medregnes i selskabers indkomst.

Hvad er fordelen ved medarbejderaktier?

Fordelen ved medarbejderaktier er blandt andet at beskatningen først sker ved salg og at beskatningen af avancen sker som aktieavance og ikke som løn, hvilket normalt betyder er en lavere beskatning.

Lav online
399 kr.
Med jurist
Fra 1.796 kr.

Pris

399 kr.

Ekskl. moms

Opret optionsaftale Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis