Baggrund

Engelsk lejekontrakt

En lejekontrakt er selve fundamentet for aftalen for lejemålet, og den har stor betydning for, hvordan vilkårene for aftalen i praksis udarter sig. I de fleste tilfælde vil lejekontrakten være på dansk, men i nogle tilfælde kan du have brug for en lejekontrakt på engelsk.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Hjælp til lejekontrakt
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Hvad er en lejekontrakt og hvorfor er den vigtig?

En lejekontrakt er grundlæggende et dokument, der fastlægger vilkårene for en lejeaftale mellem to parter. En lejekontrakt er en væsentlig komponent i en aftale, da det er denne kontrakt, der danner grundlaget for, hvilke rettigheder og forpligtelser parterne har i lejeforholdet. I kontrakten gennemgås de vigtigste punkter, så man kommer i vidt omfang rundt om alle de emner, der bør overvejes i et lejeforhold.

Hvordan kan man lave en lejekontrakt?

En lejekontrakt kan laves af både udlejeren og lejeren, afhængigt af lejeaftalens detaljer og lokale love og bestemmelser. Normalt er det udlejeren, der udarbejder og stiller lejekontrakten til rådighed for lejeren. Men det kan også være lejeren, der udarbejder en kontrakt og præsenterer den for udlejeren.

I nogle lande og stater kræver loven, at lejekontrakten opfylder visse specifikke krav og standarder. Det kan derfor være klogt at søge juridisk rådgivning for at sikre, at kontrakten er korrekt udarbejdet og overholder lovgivningen.

Uanset hvem der udarbejder kontrakten, er det vigtigt at sikre, at begge parter forstår alle de vilkår og betingelser, der er angivet i kontrakten. Begge parter skal være enige om indholdet, inden de underskriver den.

Lav din engelske lejekontrakt med Lexly

Hos Lexly kan vi hjælpe med udarbejdelsen af din engelske lejekontrakt. Måske er du privat udlejer, hvor lejeren ikke er dansk. I dette tilfælde har man et behov for at få udarbejdet en lejekontrakt på et andet sprog. Hvis lejekontrakten allerede er udarbejdet, kan vi ligeledes lave et gennemtjek af din eksisterende lejekontrakt, således at du sikrer at alle rettigheder og lovgivning er overholdt.

Det er vigtigt at huske på, at lejekontrakten skal overholde lokale love og bestemmelser i det land eller den stat, hvor ejendommen er beliggende. Derfor kan det være nødvendigt at have en professionel oversættelse af kontrakten, hvis nogen af parterne ikke taler det lokale sprog, og det er ikke muligt at udarbejde kontrakten på begge sprog.

Hvor­dan fo­re­går sags­be­hand­lin­gen?

Ønsker du juridisk rådgivning i relation til, hvordan du laver en engelsk lejekontrakt, eller ønsker du, at vi laver selve kontrakten for dig, foregår det praktisk sådan, at du skal oprette en sag hos os. Her beskriver du, hvad du gerne vil have hjælp til og omfanget af dit behov. Har du allerede et udkast til en lejekontrakt, skal denne vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i lejeret. De vil kigge sagen og dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare dem på platformen. Når rådgiverne har fået et overblik over, hvilken løsning du har brug for, vil du modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har det det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Kan man udarbejde en lejekontrakt på engelsk?

Det er muligt at udarbejde en lejekontrakt på engelsk, især hvis enten udlejeren eller lejeren ikke taler eller forstår det lokale sprog. Hvis lejeaftalen involverer internationale parter, kan det også være hensigtsmæssigt at bruge engelsk som fælles sprog for at undgå misforståelser eller fejl i oversættelsen. Hos Lexly kan vi hjælpe med både udarbejdelsen af kontrakt og et gennemtjek af en allerede udarbejdet kontrakt.

Hvad er en lejekontrakt?

En lejekontrakt er den skriftlige aftale mellem lejer og udlejer. Det vil sige, at det i lejekontrakten bl.a. skal angives, hvilke forpligtelser og rettigheder lejer og udlejer hver især har.

Hvad skal man være opmærksom på ved lejekontrakter?

Hvis du bor til leje skal du være opmærksom på, at lejeloven indeholder regler, som en udlejer ikke kan ændre til skade for dig ved at skrive noget andet i din lejekontrakt, dvs. ufravigelige regler. Herunder indeholder lejeloven regler, som kun gælder, hvis der ikke på tydelig vis står noget andet i din lejekontrakt, dvs. regler der kan fraviges.

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Hjælp til lejekontrakt
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis