Baggrund

Fremlejekontrakt

Overvejer du at fremleje din bolig f.eks. pga længere rejse eller studieophold? Med fremleje lejer du en bolig ud, som du ikke selv ejer. Derfor skal der udarbejdes en fremlejekontrakt. Kontrakten indeholder bl.a. vilkårene for lejeaftalen, herunder hvor meget lejen er, hvor lang lejeperioden er og hvilke forpligtelser lejeren og udlejeren har.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Lav online
349 kr.
Med jurist
Fra 2.245 kr.

Pris

349 kr.

Inkl. moms

Opret fremlejekontrakt
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Hvordan indgår man en fremlejekontrakt?

Fremleje er når du lejer en bolig eller værelse ud, som du ikke selv ejer. Fremlejen og ikke mindst en fremlejekontrakt er vigtigt, selvom der allerede måtte eksistere en lejekontrakt. Lejekontrakten gælder nemlig kun for lejer og udlejer og dermed ikke fremlejer.

Før man indgår en fremlejekontrakt, er det en god idé at få juridisk rådgivning. På den måde kan man sikre sig, at man forstår kontrakten, og at man ikke kommer til at indgå en kontrakt der hverken er ulovlig eller urimelig.

Man bør også sikre sig, at man har en god forståelse af de rettigheder og forpligtelser, man har som lejer. Det er typisk lejerens ansvar at sørge for, at der ikke er skader på ejendommen og at man overholder husordenen. Hvis man ønsker at lave ændringer i ejendommen, eller hvis man har andre spørgsmål, bør man altid kontakte sin udlejer først.

To forskellige måder at fremleje

 1. Du ønsker at fremleje en del af den bolig du bor i, ofte et værelse.
 2. Du ønsker at fremleje hele boligen

Lejeren kan som udgangspunkt fremleje op til halvdelen af lejemålets beboelsesrum. Udlejeren kan modsætte sig fremlejeforholdet, hvis du lejer mere end halvdelen af lejemålets beboelsesrum. Der skal i denne forbindelse udarbejdes en fremlejekontrakt med fremlejetageren.

Hvis du ønsker at fremleje hele din bolig, kan du som udgangspunkt fremleje denne i 2 år, hvis du opfylder bestemte betingelser: lejemålet må udelukkende kun bruges til privat beboelse, dit fravær er midlertidigt f.eks. grundet studieophold og ejendommen har mindst 13 beboelseslejligheder. Herudover må det samlede antal person i lejeboligen ikke overstige antallet af beboelsesrum.

Hvad indeholder en fremlejekontrakt?

Fremlejekontrakten er et juridisk skriftligt dokument du indgår med fremlejetageren. Når du fremlejer din lejebolig til en ny lejer, er der i lejeloven et krav om fremlejeaftaler skal indgås skriftligt. En fremlejekontrakt skal indeholde en række forskellige punkter for at være gyldig. Dette inkluderer bl.a. lejeperioden, lejen, depositum, forfaldsdato for lejen, husordenen, og hvem der er ansvarlig for forskellige vedligeholdelsesopgaver. Som den oprindelige lejer af lejeboligen, er det dit ansvar at fremlejetageren overholder alle regler med hensyn til lejemålet.

Det er også en god idé at have en klar forståelse af, hvordan man kan opsige fremlejekontrakten. Hvis fremlejetageren midlertidigt og i en kortere periode i lejerens hus, vil det ofte ikke være nødvendigt at opsige lejemålet. Ved opsigelse af hele lejemålet gælder for lejer (fremlejetager) en opsigelsesvarsel på 3 måneder. I visse tilfælde kan disse regler ændres f.eks. hvis lejer ikke overholder skik og orden.

Hvis man indgår en fremlejekontrakt, bør man altid sikre sig, at man forstår alle vilkårene og nedskrives på skrift. På den måde kan man undgå problemer og misforståelser i fremtiden.

Forståelse af vilkår

Man bør altid sikre sig, at man forstår alle vilkårene i en fremlejekontrakt, inden man underskriver den. På den måde kan man undgå problemer og misforståelser i fremtiden.

Det er især vigtigt at være opmærksom på følgende punkter:

 • Opsigelsesfrist: Typisk skal man give 3 måneders varsel, når man ønsker at opsige en fremlejekontrakt.
 • Fornyelse: Nogle fremlejekontrakter fornyes automatisk hvert år, medmindre man opsiger dem.
 • Forhøjelse: I nogle tilfælde kan udlejeren forhøje huslejen, f.eks. hvis der er sket en stigning i boligafgiften.
 • Huslejetabet: Hvis man flytter før fremlejekontrakten udløber, kan man typisk blive pålagt at betale huslejetabet for den resterende del af kontrakten.
 • Lejereference: I nogle tilfælde kan udlejeren bede om en lejereference fra ens tidligere udlejer.

Opsigelse af fremlejekontrakt

En opsigelse af en fremlejekontrakt skal altid ske skriftligt. Opsigelsen skal typisk ske med en frist på 3 måneder. Hvis man opsiger sin fremlejekontrakt i tide, kan man undgå at skulle betale for en periode, hvor man ikke længere bor i lejligheden.

Ansvarsfordeling - fremleje og lejer

Selvom du som lejer af et lejemål fremlejer dit lejemål, er det stadig dig som lejer, der har et aftaleforhold med din udlejer. Derfor har du som oprindelig lejer stadig de forpligtelser der følger af aftalen med din udlejer. Det betyder at det stadig er dig der hæfter ved fraflytning af lejemålet og at lejemålet ikke misligholdes. 

Som lejer skal du ligeledes sørge for, at husordenen overholdes af dig og ikke mindst din fremlejetager. Udlejeren har mulighed for at ophæve lejekontrakten, hvis din fremlejetager ikke overholder retningslinjerne på lejemålet. 

Ofte har man en lejer en vedligeholdelsespligt. Det vil derfor være en god ide at pålægge din fremlejetager den samme vedligeholdelsespligt, som du selv er underlagt.

Fremlejekontrakt vs almindelig lejekontrakt

Forskellen på en fremlejekontrakt og en almindelig lejekontrakt ligger i parterne og deres roller i lejeaftalen. I en almindelig lejekontrakt er der en direkte aftale mellem lejer og udlejer, hvor lejer lejer en bolig direkte fra udlejer. I en fremlejekontrakt derimod, er der en ekstra part, nemlig fremlejer, som er den oprindelige lejer af boligen. Fremlejer lejer herefter boligen ud til en fremlejetager, som ikke har en direkte aftale med udlejer.

Mens en almindelig lejekontrakt regulerer rettigheder og pligter mellem lejer og udlejer, omhandler en fremlejekontrakt aftalen mellem fremlejer (den oprindelige lejer) og fremlejetageren. I en fremlejekontrakt er fremlejer ansvarlig for at fremlejetageren overholder reglerne i lejemålet, herunder husordenen og vedligeholdelse af boligen.

Det er vigtigt at have styr på forskellene mellem de to kontrakttyper, da det har betydning for ansvarsfordelingen og forståelsen af rettigheder og pligter i lejeforholdet. I en fremlejesituation er det vigtigt, at fremlejer sørger for at have en gyldig fremlejekontrakt og er opmærksom på sit ansvar over for både udlejer og fremlejetager. Det er også vigtigt at være opmærksom på de forskellige regler og betingelser, der gælder for fremleje, både i forhold til lejelovgivningen og eventuelle regler i andelsboligforeninger.

Fremleje af andelsbolig

Fremleje af en andelsbolig indebærer, at du som andelshaver lejer din bolig ud til en anden person, mens du midlertidigt ikke bebor den selv. Dette kan være relevant, hvis du f.eks. skal på et længerevarende ophold i udlandet eller flytter sammen med en partner i en anden bolig.

Før du fremlejer din andelsbolig, er det vigtigt at undersøge, om andelsboligforeningens vedtægter tillader fremleje og hvilke betingelser der gælder. Nogle foreninger kræver, at du søger om tilladelse, og at du har boet i andelsboligen i en vis periode før fremleje. Der kan også være krav til lejers baggrund og økonomi.

Som andelshaver er det vigtigt, at du bevarer kontakten med andelsboligforeningen og informerer dem om eventuelle ændringer i fremlejeforholdet. Det er også dit ansvar at sikre, at lejeren overholder andelsboligforeningens vedtægter og husorden, samt at lejeren betaler huslejen til tiden og vedligeholder boligen.

Fremlejeperioden er som regel tidsbegrænset, og det er vigtigt at have klare aftaler om, hvad der skal ske, når fremlejeperioden udløber. Dette kan indebære, at du flytter tilbage til andelsboligen, eller at du eventuelt søger om forlængelse af fremlejeperioden, hvis det er tilladt i andelsboligforeningens vedtægter.

Husk at det er afgørende at kommunikere åbent med både andelsboligforeningen og lejeren for at undgå misforståelser og problemer. Sørg desuden for at have dokumentation for alle aftaler og kommunikation, så du har noget at falde tilbage på, hvis der skulle opstå uenigheder eller tvister.

Lad Lexly hjælpe med fremlejekontrakten

Har du brug for hjælp og vejledning om udarbejdelse af fremlejekontrakt? Ved at lade Lexly hjælpe dig hele vejen, sikrer du at du får den bedst mulige løsning til dit individuelle behov. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag os hos. 

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i lejeret, så du er sikker på at få kompetente fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver kigget igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fylde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet. 

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over hvad der sker i din sag. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår skal en fremlejekontrakt indgås?

En fremlejekontrakt bør indgås, når du lejer et værelse ud til en anden person. På denne måde sikrer du dig, at der er en klar aftale mellem jer om, hvad der er aftalt, og hvordan I håndterer eventuelle problemer.

Hvad skal der stå i en fremlejekontrakt?

Der er mange ting, der skal stå i en fremlejekontrakt, men de vigtigste ting er lejeperiode, beskrivelse af boligen, leje pris, depositum, rettigheder og forpligtelser.

Hvad sker der, hvis man ikke indgår en fremlejekontrakt?

Hvis man ikke indgår en fremlejekontrakt, så kan det medføre flere problemer. For det første kan det være svært at få udlejeren til at forlade lejligheden, hvis der opstår problemer. Derudover kan det være svært at få lejligheden tilbage, hvis man ønsker at flytte. Endelig kan det være svært at få økonomisk kompensation, hvis lejligheden bliver ødelagt af udlejeren.

Lav online
349 kr.
Med jurist
Fra 2.245 kr.

Pris

349 kr.

Inkl. moms

Opret fremlejekontrakt
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis