Baggrund

Konkursbegæring

Skal du bruge en advokat, så lad advokat-alternativet Lexly rådgive dig. Vi har håndplukket nogle af de dygtigste juridiske eksperter i landet.

  • Træt af dyr Advokathjælp? Spar op til 60% på regningen!
  • Alle jurister er personligt kontrollerede og verificerede af Lexly.
  • Opret på 2 min og modtag tilbud.
Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

En rådgiver fra Lexly hjælper dig hele vejen.

Få hjælp til Kon­kurs­be­gæ­ring Du betaler først når du accepterer vores tilbud
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er en konkursbegæring?

Hvis en virksomhed erklæres konkurs, skal der forud for dette indgives en konkursbegæring til skifteretten. Det er et krav, at en konkursbegæring skal være skriftlig og indeholde navn og adresse på både skyldner og eventuelle kreditorer.

Det er meget almindeligt at søge rådgivning ved begæring af ens konkurs, men det er ikke er et krav. At indsende en fejlbehæftet konkursbegæring kan betyde, at denne ikke vil blive fremmet af skifteretten, og at den fysiske eller juridiske person kan fortsætte som hidtil.

Hvis en virksomhed eller privatperson er insolvent, og denne skylder penge til en kreditor, er det nærliggende, at kreditoren ønsker at begære virksomheden konkurs. Det samme gælder, hvis der er tale om en gæld til SKAT. SKAT er den eneste type af kreditor, der har mulighed for at indgå aftale om en afdragsordning. I dette tilfælde skal pengene gerne tilbagebetales over et år.

Senest tre dage efter modtagelsen af en konkursbegæring, arrangerer skifteretten et møde mellem kreditor og skyldner, hvor det afgøres, hvorvidt skyldner skal erklæres konkurs. Der gælder en mødepligt for begge parter, men vælger skyldner at udeblive, kan skifteretten alligevel vælge at afsige kendelse om afsigelse af konkursdekret.

Der vil altid være en retsafgift på 750 kr. i forbindelse med indgivelse af en konkursbegæring.

Egenbegæring

Der er flere måder at indgive en konkursbegæring.

Det er nemlig også muligt for skyldneren selv at indgive konkursbegæring, hvis der ikke er penge til driften af virksomheden. Indgiver skyldner selv en konkursbegæring, er der tale om en egenbegæring. Hvis der ingen aktiver er i selskabet, og der ingen udsigt er til positiv drift, bør man overveje selv at indgive en egenbegæring til den lokale skifteret, som typisk vil koste 500 kr.

Indgivelse af en konkursbegæring er det sidste skridt og dermed et udtryk for, at privatpersonens eller virksomhedens drift ikke længere kan fortsætte. Konkursbegæringen kan være den naturlige følge af en rekonstruktion (tidligere benævnt betalingsstandsning).

Kom i gang med det samme

Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. Lexlys jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for.

Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig. Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling. Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder konkurs?

Konkurs er den juridiske proces, der går i gang, når en virksomhed ikke er i stand til at betale sine kreditorer. Både virksomheder og privatpersoner kan tages under konkursbehandling.

Hvornår bliver man erklæret konkurs?

Når alle betingelser er opfyldt, vil Skiftesretten erklære virksomhed konkurs. Der skal indgives en konkursbegæring til Skifteretten, hvis din virksomhed skal erklæres konkurs. Konkursbegæringen skal være skriftlig.

Hvem kan indgive en konkursbegæring?

Konkursbegæringen kan indgives af skyldner og kreditor. Hvis skyldneren selv indsender en konkursbegæring, kaldes det egenbegæring. Hvis konkursbegæringen indsendes af kreditor, kaldes det for kreditorbegæring eller fordringshaverbegæring.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

En rådgiver fra Lexly hjælper dig hele vejen.

Få hjælp til Kon­kurs­be­gæ­ring Du betaler først når du accepterer vores tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis