Baggrund

Ansættelseskontrakt for timelønnede

Ønsker du at sikre dig, at din ansættelseskontrakt som timelønnet er i orden, så lad Lexly gennemgå den for dig. Vores udvalgte specialister er nogle af de dygtigste juridiske eksperter på området. Har du brug for hjælp til udfærdigelse af en ansættelseskontrakt for timelønnede, kan vi også hjælpe med det. Lexly er med dig hele vejen gennem processen. Det er din garanti for en god og sikker rådgivning.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Lav online
Fra 249 kr.
Med jurist
Fra 1.796 kr.

Priser fra

249 kr.

Ekskl. moms

Opret ansættelseskontrakt Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvilke regler gælder for timelønnede?

Mange danskere er timelønnede og skal derfor have en ansættelseskontrakt for timelønnede. Der er i princippet ikke nogle regler for, hvem der kan være timelønnet, eller hvad deres arbejdsopgaver kan være. Funktionærer kan derfor være timelønnede, selv om det dog typisk er vikarer og studerende, der har den ordning. Timelønnede ansatte er omfattet af lovene, der regulerer arbejdsmarkedet såsom ansættelsesbevisloven, sygedagpengeloven og ferieloven.

Timelønnede funktionærer

Funktionærer kan godt være timelønnede. I sådan et tilfælde finder funktionærloven anvendelse på ansættelsesforholdet. Det vil sige, at man som timelønnede funktionær har de samme rettigheder afledt af funktionærloven, som en fastansat funktionær har. Eksempler på dette kan være senioritet, udvidet afskedigelsesvarsel eller tilbagebetaling af udgifter forbundet med arbejdsrejser. Timelønnede funktionærer er typisk studerende. Er funktionæren dækket af en overenskomst afleder man desuden rettigheder af denne.

Hvornår er man timelønnet?

En medarbejder anses som timelønnet, når vedkommende bliver aflønnet for det antal timer, der er arbejdet i løbet af lønperioden. Det vil typisk være tilfældet med f.eks. tjenere.

I den forbindelse skal du være opmærksom på, at timeansatte ofte kan være dækket af en overenskomst. Hvis medarbejderen modtager en fast månedlig løn for sit arbejde - uanset hvor mange arbejdsdage, der er i måneden - vil der være tale om enten en deltidsansat eller en fuldtidsansat. Med Lexly kan du nemt og hurtigt lave ansættelseskontrakter til dine ansatte.

Eksempel - ansættelseskontrakt

Eksempel på ansættelseskontrakt

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær uden overenskomst, kontorassistent (fiktiv). Der vises kun første side.

Kan en funktionær være timelønnet?

Når en medarbejder er funktionær bliver vedkommende omfattet af reglerne i Funktionærloven. Loven indeholder bl.a. forskellige beskyttelsesregler omkring opsigelse, sygdom osv. For at en timelønnet ansat er omfattet af funktionærbegrebet skal tre betingelser være opfyldt. Betingelserne er:

 1. Arbejder mindst 8 timer om ugen i gennemsnit. 
 2. Medarbejderen skal være underlagt instruktionspligt. Det betyder grundlæggende at der skal være en overordnet, der giver medarbejderen instrukser.
 3. Vedkommende skal udføre funktionærarbejde. Funktionærarbejde er beskrevet i Funktionærlovens § 1. Det gælder omfatter bl.a. kontorarbejde, salgsarbejde, lagerarbejde m.m.

Hvilke oplysninger skal indgå i en ansættelseskontrakt for timelønnede?

En ansættelseskontrakt for timelønnede bør indeholde mange vigtige oplysninger, så begge parter kender deres rettigheder og forpligtelser. Derfor skal følgende oplysninger helst inkluderes i en ansættelseskontrakt for timelønnede:

 1. Oplysninger om arbejdsgiveren – navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse
 2. Oplysninger om arbejdstager – navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse
 3. Jobbeskrivelse – hvilke arbejdsopgaver arbejdstager skal udføre
 4. Arbejdstid – hvor mange timer i ugen, hvilke dage og hvilke tidspunkter
 5. Løn – hvilke betalingsvilkår der gælder
 6. Ferie – hvilke ferieregler der gælder
 7. Sygdom – hvilke procedurer der gælder ved sygdom
 8. Opsigelse – hvilke opsigelsesregler gælder?

Timelønnet under overenskomst

De fleste timelønnede er under en overenskomst. Dette skyldes, at de fleste timelønnede, der ikke er funktionærer, er vikarer, der blandt andet udfører ufaglært arbejde som fx rengøring, receptionsarbejde, lagervirksomhed og andet forefaldende arbejde. I disse tilfælde er overenskomsten altid udgangspunktet. Disse kan vedrøre blandt andet mindsteløn, sikkerhedsforskrifter for udførelse af arbejde, nat- og weekendlønsatster, pension med mere.

Timelønnet uden overenskomst

Er man som timelønnet hverken dækket af funktionærloven eller en overenskomst, så er ens ansættelseskontrakt det eneste, der sikrer ens rettigheder. Derfor er der nogle mindstekrav til en ansættelseskontrakt for timelønnede uden overenskomst. Disse krav gælder udover dem, der fremgår af ansættelsesbevisloven, som er krav for alle ansættelseskontrakter. Følgende forhold skal derfor altid reguleres i en ansættelseskontrakt:

 • Hvilket opsigelsesvarsel har både medarbejder og virksomhed?
 • Ydes der pension?
 • Har den ansatte en udvidet ret til betaling under sygdom i forhold til sygedagpengeloven?
 • Har den ansatte ret til barns 1. sygedag?
 • Har den ansatte ret til feriedage?

Hvorfor lave en ansættelseskontrakt?

Hvorfor skal jeg lave en ansættelseskontrakt?

Medarbejderen har som udgangspunkt krav på at få en ansættelseskontrakt inden for en frist på syv kalenderdage efter han eller hun bliver ansat, hvis han eller hun er ansat i minimum en måned og arbejder mindst tre timer om ugen. Hvis der ikke laves en ansættelseskontrakt, kan arbejdsgiveren risikere at skulle betale en bøde til medarbejderen, der normalt ligger mellem 2.500 kr. og 7.500 kr.

Udover at undgå risikoen for en bøde, giver en ansættelseskontrakt også klarhed om vilkårene for ansættelsen, hvilket er en fordel for både medarbejderen og virksomheden.

Sådan hjælper Lexly med timelønnede ansættelseskontrakter

Ønsker du hjælp til at få en vurdering af en timelønnede ansættelseskontrakt, få udfærdiget en kontrakt eller råd og vejledning omkring arbejdsrettens område, så har det aldrig været nemmere at komme nemt og sikkert i mål. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i arbejdsret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter rådgivningen vil påbegyndes. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en ansættelseskontrakt for timelønnede?

En ansættelseskontrakt for timelønnede er et officielt dokument, der giver de detaljerede vilkår og betingelser for en arbejdsgivers ansættelse af en medarbejder til løn for timebaseret arbejde. Denne kontrakt skal underskrives af både arbejdsgiver og arbejdstager, før ansættelsen kan begynde.

Hvad er formålet med kontrakten?

Det primære formål med en ansættelseskontrakt for timelønnede er at sikre, at begge parter er tilfredse med det arbejde, der skal udføres, og at arbejdsgiveren og arbejdstageren modtager deres retmæssige betaling. Derudover er en ansættelseskontrakt for timelønnede også et dokument, der indeholder specifikke detaljer om arbejdsvilkår som arbejdstid, ferie, løn, godtgørelse, pensionsordninger og andre forhold.

Hvordan kan en ansættelseskontrakt for timelønnede ændres?

En ansættelseskontrakt for timelønnede kan ændres ved at følge en række skridt. En arbejdsgiver og lønmodtager skal begge godkende ændringerne, før de træder i kraft. Først og fremmest skal arbejdsgiveren og lønmodtageren drøfte ændringerne nøje. Det er også vigtigt at sikre, at ændringerne er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Når parterne er enige om ændringerne, skal de skriftligt dokumenteres.

Lav online
Fra 249 kr.
Med jurist
Fra 1.796 kr.

Priser fra

249 kr.

Ekskl. moms

Opret ansættelseskontrakt Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis