Baggrund

Ansættelseskontrakt for timelønnet uden overenskomst

Det vigtigt at kende reglerne for ansættelseskontrakter for timelønnede uden overenskomst for at sikre, at både arbejdsgiver og arbejdstager opererer inden for rammerne af loven og at deres rettigheder og pligter er beskyttet.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Lav online
249 kr.
Med jurist
Fra 1.796 kr.

Pris

249 kr.

Ekskl. moms

Opret ansættelseskontrakt Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvor­når er man ti­me­løn­net?

En medarbejder anses som timelønnet, når vedkommende bliver aflønnet for det antal timer, der er arbejdet i løbet af lønperioden. I modsætning hertil er f.eks. medarbejdere der får fast månedsløn, uanset arbejdsdage eller timer. Hvis du er timelønnet og uden overenskomst, kan du med fordel få glæde af en ansættelseskontrakt for timelønnet uden overenskomst.

Timelønnet uden overenskomst - hvilke regler gælder?

Timelønnede, som ikke er omfattet af overenskomst, har ikke ret til løn under sygdom, medmindre det er aftalt. Timelønnede har i stedet ret til sygedagpenge efter sygedagpengelovens regler.

Hvis en medarbejder er uden overenskomst, skal de aftale vilkår for arbejdsforholdet fremgå af ansættelsesaftalen. Her er bl.a. beskrevet vilkårene for opsigelse af ansættelsesforholdet, indbetaling til pension, reglerne for ret til løn under sygdom og feriefridage i aftalen.

Ansættelseskontrakten for timelønnede uden overenskomst

Som ansat uden overenskomst, skal du selv aftale dine arbejdsforhold. Det kan bl.a.: vedrøre: 

 • Betaling for overarbejde samt tillæg for blandt andet nat- og weekendarbejde
 • Feriefridage
 • Betalt fri på barnets første sygedag
 • Løn under barsel
 • Betalt fri juleaften, nytårsaften, 1. maj og grundlovsdag
 • Pension

Du kan forhandle dig frem til disse, så de fremgår af ansættelseskontrakten. Men det er ikke et krav, at arbejdsgiveren skal give dig disse goder. Der er heller ikke nogen regler for mindsteløn.

Løn under sygdom som timelønnet uden overenskomst

Hvis du er ansat som timelønnet uden overenskomst, har du ikke ret til løn under sygdom – medmindre andet er aftalt i ansættelseskontrakten, eller du har en ansættelseskontrakt som funktionær. I stedet for løn under sygdom kan du være berettiget til sygedagpenge, hvis du har været ansat:

 • i mindst 8 uger og 
 • arbejdet minimum 74 timer i samme virksomhed.

Når du ikke er omfattet af en overenskomst, er du ikke dækket af reglerne for løn under sygdom. Hvis du er funktionær, har du dog altid ret til at få normal løn under sygdom, selvom du er uden overenskomst Det gælder også faste tillæg, som skal udbetales under sygdom.

Funktionær

Hvis du er funktionær, har du dog altid ret til at få normal løn under sygdom, selvom du er uden overenskomst. Dette gælder også faste tillæg. 

Hvorfor er det vigtigt at kende reglerne for timelønnede uden overenskomst?

Det er altid vigtigt at kende ens rettigheder når man begynder på et job. Når du er timelønnet og uden overenskomst er det især vigtigt af flere årsager: 

 1. Beskyttelse af rettigheder: En ansættelseskontrakt definerer grundlæggende vilkår og betingelser for ansættelsen. Ved at kende reglerne kan både arbejdsgiver og arbejdstager sikre, at deres rettigheder og forpligtelser bliver beskyttet og opfyldt i henhold til loven.
 2. Klarhed og gennemsigtighed: En ansættelseskontrakt sikrer klarhed og gennemsigtighed mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Ved at være bekendt med reglerne kan begge parter være sikre på, at alle relevante oplysninger, herunder arbejdstid, løn, ferie, opsigelsesfrister og eventuelle tillæg, bliver klart og korrekt angivet i kontrakten.
 3. Overholdelse af lovgivningen: Når man kender reglerne for en ansættelseskontrakt for timelønnet uden overenskomst, kan man sikre, at kontrakten overholder gældende arbejdsretlige love og forskrifter. Dette inkluderer f.eks. mindsteløn, arbejdstidsregler, arbejdsmiljølovgivning og diskriminationsbeskyttelse.
 4. Forebyggelse af tvister og konflikter: Ved at være opmærksom på reglerne kan man reducere risikoen for misforståelser, uoverensstemmelser og potentielle juridiske tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Klarhed i ansættelsesvilkårene kan bidrage til et godt samarbejde og en sund arbejdsrelation.

Opsigelse uden overenskomst 

Der er ikke nogen faste regler for opsigelse, hvis du ikke er dækket af en overenskomst eller funktionærloven. Derfor bør opsigelsesvarslet klart fremgå af ansættelseskontrakten, samt eventuelle bedre vilkår, du har forhandlet dig frem til. 

Hvis du er funktionær, gælder der særlige regler for opsigelsesvarsel. Det er også selvom du ikke er dækket af en overenskomst. Varslet er beregnet ud fra, hvor længe du har været ansat i virksomheden. Hvis du selv siger op, har du typisk et varsel på måneden ud og en ekstra måned.

Pension

Der findes ingen lovgivning, der pålægger en arbejdsgiver en pligt til at indbetale pension. Sådanne pligter vil oftest fremgå af de kollektive overenskomster. Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, har du ikke krav på pension, hvis det ikke fremgår af din ansættelsesaftale.

Hvis du er berettiget til pension, bør det af ansættelsesaftalen fremgå at du er berettiget til pension. Der bør ligeledes fremgå, hvordan pensionen beregnes, hvilken procent som henholdsvis lønmodtager og arbejdsgiver betaler, samt hvilken pensionsordning, der skal indbetales til.

Hvordan kan Lexly hjælpe?

Hos Lexly benytter vi vores smarte dokument-generator til udarbejdelse af en ansættelseskontrakt for timelønnede uden overenskomst. I dokumentgeneratoren bliver du stillet en række spørgsmål, som du skal besvare, hvorefter dit dokument vil blive genereret. Prisen er fast.

Du kan altid få en af vores juridiske eksperter til at hjælpe dig med at tilpasse dokumentet eller gennemtjekke det, efter det er lavet, hvis du har helt særlige ønsker eller behov.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe. 

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Kan man være ansat uden overenskomst?

Ja, det er muligt at være ansat uden overenskomst. Når du er ansat uden en overenskomst, er du kun forpligtet til at følge de lovmæssige krav for ansættelse. Dette betyder, at din arbejdsgiver ikke er bundet af de aftalevilkår, der normalt gælder med en overenskomst.

Hvilke rettigheder har man uden overenskomst?

Hvis du arbejder uden overenskomst, er der ingen regler for din løn og pension. Du har heller ikke ret til en 37 timers arbejdsuge, løn under barselsorlov eller andre fordele. Uden en overenskomst fastsættes dine arbejdsvilkår ikke af lovgivningen, men af arbejdsgiveren.

Lav online
249 kr.
Med jurist
Fra 1.796 kr.

Pris

249 kr.

Ekskl. moms

Opret ansættelseskontrakt Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis