Baggrund

Ansættelseskontrakt uden overenskomst

Ansættelseskontrakten regulerer ansættelsesforholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Det er heri at vilkårene for ansættelsen fremgår. En ansættelseskontrakt uden overenskomst giver arbejdsgivere et større frirum til selv at regulere ansættelsesforholdet.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Indhent et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er en overenskomst?

I Danmark er arbejdsmarkedet reguleret meget begrænset af lovgivningen. Reguleringen har man overladt til arbejdsmarkedets parter, altså arbejdsgivere og arbejdstagere, der har organiseret sig i fagforbund og fagforeninger. Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne styrer spillereglerne på arbejdsmarkedet gennem forhandlinger. Disse forhandlinger optræder som overenskomster, der er aftaler for hvilke forhold og vilkår, som gælder for deres ansatte medlemmer.

Ansættelse uden overenskomst

Enhver arbejdsgiver kan vælge at lade sin ansættelser ske uden overenskomst. Dette betyder, at du som arbejdsgiver kun skal leve op til lovens krav i dine ansættelser. Det giver dig frirum til i højere grad at kunne bestemme ansættelsesvilkårene for dine arbejdstagere.

Hvorvidt ansættelsen skal ske med eller uden en overenskomst er vigtigt at have med i ansættelseskontrakten. Derfor skal du også have det med, hvis du vælger at det skal være en ansættelseskontrakt uden overenskomst.

Hvilke arbejdsvilkår er lovbestemt i dansk ret?

Ikke alle arbejdsvilkår er lovbestemt og er derfor kun reguleret i overenskomster. Her er en kort oversigt over lovregulerede og ikke-lovregulerede arbejdsvilkår, som er vigtige at være opmærksom på. Inden for disse områder kan du med en ansættelseskontrakt uden overenskomst ikke stille arbejdstageren dårligere end loven gør:

 • Mindsteløn: I Danmark har vi intet krav om mindsteløn, hvorfor dette er helt op til arbejdsgiveren.
 • Ferie: Ferie er reguleret af ferieloven og tillader som minimum 5 ugers ferie på et arbejdsår. 
 • Pension: Udbetaling af pension er ikke reguleret i danske love.
 • Opsigelse: For funktionærer er reglerne om opsigelse og opsigelsesvarsler reguleret i funktionærloven.
 • Barsel: Ved graviditet, barsel og adoption har arbejdstageren krav på barsel efter reglerne i barselsloven.

Ansættelseskontrakten

Det følger af ansættelsesbevisloven, at en arbejdsgiver skal udarbejde en ansættelseskontrakt, hvis en arbejdstager arbejder i mere end 8 timer om ugen gennemsnitligt. Denne skal være udarbejdet senest 1 måned efter medarbejderens ansættelse.

Herudover har arbejdsgiver en oplysningsforpligtelse, hvilket betyder, at den ansatte i ansættelseskontrakten skal oplyses om følgende vilkår:

 • Arbejdsgivers navn og adresse
 • Arbejdstagers navn og adresse
 • Arbejdsstedet
 • Angivelse af arbejdstagerens stilling, titel osv.
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt og eventuelle varighed (hvis tidsbegrænset)
 • Arbejdstagerens ferierettigheder
 • Opsigelsesvarsel
 • Løn og en angivelse af hyppigheden for lønudbetalingen
 • Arbejdstiden
 • Om arbejdsforholdet er omfattet af en overenskomst
 • Andre væsentlige forhold

Lav din ansættelseskontrakt uden overenskomst med Lexly

Brug os til at få styr på din ansættelseskontrakt! Med Lexly kan du både lave din egen ansættelseskontrakt ud fra vores document builder. Du kan også få hjælp fra en af landets dygtigste eksperter i ansættelseskontrakter til at lave din kontrakt fra bunden af.

Hvis du skal fat i en ekspert, skal du oprette din sag på vores platform, hvor du angiver hvad det er, som du skal have hjælp til. Det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos Lexly.

Efter at have modtaget din henvendelse, bliver sagen udbudt til vores eksperter i ansættelsesret. De vil forholde sig til sagen, og hvis de kan hjælpe dig, afgiver de deres tilbud bud på, hvordan de vil løse opgaven. Finder du et tilbud, som opfylder dine behov, accepterer du dette hvorefter sagen går i gang.

Du har hele tiden det fulde overblik over, hvordan sagen skrider frem og hvilke omkostninger, der er forbundet med denne. Betalingen sker først når sagen afsluttes.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en overenskomst?

Overenskomsten er overordnet den aftale, der fastlægger de overordnede vilkår i din ansættelse.

Hvad betyder det at være ansat uden overenskomst?

Enhver arbejdsgiver kan vælge at lade sin ansættelser ske uden overenskomst. Dette betyder, at du som arbejdsgiver kun skal leve op til lovens krav i dine ansættelser. Der er ingen lovbestemt minimumsløn i Danmark.

Hvad er en ansættelseskontrakt?

Ansættelseskontrakten er et stykke papir, der indeholder de grundlæggende præmisser og retningslinjer i ansættelsesforholdet. Kontrakten skal underskrives af både arbejdsgiver og medarbejder.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Indhent et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis